Si cliques el nom trobaràs el seu referent personal

A

Abdal·la Muhammad al-Mohaidi , Abd-Allâh Ibn-'Isam  , Abd Allah ibn Ishaq ibn Ganiya, Abd Allah ibn Maymun, Abd Allah ibn Musa ibn Nusayr , Abd Allah ibn Ta`allâh Alkumi , Jordi Abri-Descatlar,   Jordi Abri-Descatlar i Santandreu , Joan Salvador Abrines , Abu Muhammad Abd al Aziz ibn al Hasan ibn Musa, Abu Mugahid , Abu Muhammad Abí Nars, Abü Yahya Muhammad ibn Ali ibn Abi Imran al-Tinmalali , Alfons Aguiló, Bartomeu Aguiló ,  Isabel Aguiló , Jaume Aguiló, Rafel Aguiló, Jaume Aimerich  , Pere Aimerich Al Aglab ,  Al Isam Al Khawlânî Al  Muqâtil ,  Al Murtadi Bartomeu Albertí,  Bernat Albertí, Jeroni Alemany, Jaume Albertí,  Jordi Albertí,  Pere Albertí, Joan Albinyana,  Antoni Maria Alcover i Sureda Joan Alcover, Joan Alcover i MasponsSebastián Alcover BennássarBernat Alegre,  Pere Antelm Alemany , Rafel Alemany,  Salvador Alfonso , Gabriel Alomar , Bartomeu Alorda , Jaume Alorda,  Sebastià Alorda , Damià Alou Ginard ,Jordi Aloy  ,Antoni M. Alzina Guillem Amar, Antoni Ambrós, Andreu Amengual Barceló, Antoni Amengual Muntaner, Joan Josep Amengual Pere Amengual, Antoni Amer Llodrà,  Antoni Amorós , Bernadí Andreu , Mateu Andreu ,  Joan Angelats, Isabel Anglada, Hug d’Anglesola, Baptista Arades, Joan Francesc Aranda,  Miquel Arbona Guillem Arbós , Ramon Arguimbau, Bernat Armengol, Mateu Armengol , Bonanat, Francesc i Gabriel Arnau, Andreu, Berenguer, Joan i Jaume Arnau, Pere Arnau, Pere Arrom , Antoni Artes, Ramon Ausó Chacopino,  Joanot Àvila Francesc Axeló, Guillem Axeloni,

 

 

B

Pere Balaguer,  Pere Balles , Feliu Ballester,    Francesc Miquel Ballester , Lluc Ballester ,  Miquel Ballester , Dalmau de Banyuls, Juan Barbarà Puig Antoni Barceló,  Bartomeu Barceló Mir, Gregorio Barceló , Guillem Barceló Barceló, Llorenç Barceló Cardell Mateu Barceló, Mateu Barceló Moyà , Miquel Ballester, Miquel Lluis Ballester i Togores Brondo, Simó Ballester,  Francesc Baró , Rafel Baró ,  Antoni Barra, Carles Bartomeu, Francesc Bartomeu, Huguet Barxa, Antoni Bauçà, Antoni Bauzà, Domingo Bauçà, Gabriel Bauçà, Pere Bauçà Cursach,  Jaume Bauzà Far Joanot Bauçà , Joan Bauçà, Joan Bauzà Mas,  Simó Bauçà , Simó Bauçà Sala, Lluis Bellviure,   Bernat Benejam Tomàs BenejamJulià Bénnassar Mir,   Guillem Bennàsser,    Jaume Berard, Lluís Berard, Pere Lluís Berard,  Gabriel Berga , Jaume Joan Berga, Jaume de Berga i Sanglada , Nicolau de Berga Santacília Ramon de Berga , Gabriel de Berga i Santacília Josep Bernat,   Mateu Bertran , Antoni Bestard Seguí Bartomeu Bestard, Miquel Bestard, Gaspar Bibiloni , Jeroni Bibiloni,  Rafel Bibiloni , Gabriel Binimelis ,   Joan Binimelis, Pere Binimelis,  Llorenç Bisbal Barceló ,  Miquel Bissanyes, Francesc Blanc, Bartomeu Blanquer Soler,Joan Blanquer,  Canuto Boloqui Álvarez, Macià Bonafè,  Mateu Bonapart , Mateu Bonapart, Blai Bonet Rigo,  Cosme Bonet, Sebastià Bonet Fullana, Bernat Bonjorn, Francí Bonnín,   Isabel Bonnín ,  Gaspar Bordils,  Joan Bordils , Magdalena Bordils Truyols Sureda Sanglada Huguet Borràs,  Jaume Borràs, Joanot Borràs Joan Borràs Margalida Borràs Colom, Monserrat Borràs Sampol,  Francisco Bosch Colom,  Josep Bosch, Llorenç Bosc, Pere Bosc, Antoni Brazales,  Jeroni Briones, Galceran Brondo, Jordi Brondo, Onofre Brondo,  Esteve Bru , Antoni Brull, Gabriel Buades Pons,  Llorenç Buades Castell Tomàs Bujosa, Francesc Burgues Galiana , Francesc Burgues , Francesc Burgues Bartomeu, Joan Burgues Safortesa,   Lleonard Burgues Safortesa  ,  Francesc Busquets,

C

Antoni Cabanellas Cerdà, Francisco Cabello  Jurado Pere Caberon, Josep CabotàJaume Cabrera, Guillem Calafell,  Mateu Caldentey , Antoni Caldés, Jaume Campaner Gabriel Campomar,  Pere Camps , Arnau de Canal,  Antoni Cànaves , Jaume Cànaves March,  Pere Joan Cànaves, Bernat Canti, Leonor Canti, Pere Canti, Gabriel Cantó, Joan Cantó, Antoni Canyelles, Bartomeu Canyelles , Francesc Canyelles , Jaume CanyellesJaume Canyelles,  Josep Canyelles, Josep Canyelles Pere Canyelles,  Marti Canyissas, Lleonard Capdebou , Joan Capó,  Josep Capó RamonPere Carbó,  Julià Cardell , Alonso de Cardona, Bartomeu Cardona , Pere Cardona , Pedro Caro y Alvarez de Toledo , Andreu Carreres, Bernat Carreras , Pere Carreras, Bartomeu Casado, José Casasayas Pizà,  Alfonso Casasnovas , Guillem Caselles, Jaume Caselles, Pere de Cassa, Margalida Castell Estarellas Rafel Castell , Sebastià Castell Aulet Francisco Castellano, Alfonso de Castro, Enriqueta Castro Pinto Gil Catlar , Pere Cavaller ,  Jeroni Pau Cavalleria,  Gilabert de Centelles, Miquel Cerdà,  Pere Cerdà, Romeu Cerdà, Jaume Cerdó, Josep Cifo ,Pere de Cima, Pere Josep Cirer Gomila,  Llorenç Claret, Aparici Coll , Bartomeu Coll ,Bonaventura Coll ,  Francesc Coll, Margalida Coll,  Miquel Coll  , Bernat Collell, Antoni Colom , Joanot Colom, Miguel Colom Capellà,  Pere Nofre Colom , Sebastià Colom,  Soldat Colombàs , Pere Columbram, Guillem Coma,  Francesc Comes,  Jaume Comes, Pere Company , Jordi Cortei,  Beatriu Cortès,   Francesca Cortès, Isabel Cortès, Joana CortèsJosep Cortès Cànaves,  Nofre Cortès, Pere Nofre Cortès,   Rafel Josep Cortès, Rafel Ventura Cortès,  Antoni Costa,  Miquel Costa i Llobera Pere Costa,   Pere Sa Costa , Bernat Cotoner , Francesc Cotoner, José Cotoner AllendesalazarPere Creixell, Andreu Crespí Rafel Crespí Cortès,  Sebastià Crespí, Jafudà Cresques, Jaume Creus , Joana Aina Creus Nadal,

D

Albertí Dameto, Albertí Dameto, Antoni Dameto, Bonanat Dameto, Jordi Dameto , Nicolau Dameto, Nicolau  Dameto,  Pedro Dameto Español ,  Pere Joan Dameto Simonet,   Miquel Danús Caterina Darder,   Antonio Daviu Estarás Guillermo Daviu Estarás Bernadí Delfabre Joan Desbac, Antoni Desbrull , Pere Joan Descatlar, Pere Descatllar Dameto,  Gil  des Catlar , Guillermo Dezcallar Montis   Pere Descatlar Santacoloma,  Joan Desí Pere Desjuny , Francesc Desmàs,  Jaume Desmàs , Joan Despí, Bernat Desportell ,  Margalida Despuig,  Ramon Destorrents, Maria Lluïsa Despuig Troncoso, Jaume Dolç Sureda, Pere Dolç, Antoni Doménech, Gaspar Domènec, Antonio Domínguez Angelí Dulcert, Magí Duran Nadal, Bartomeu Duran Rosselló,

E

Pere Eimerich, Llop Eiximenis, Joan Entenç, Arnau Erill, Jaume Escrivà  , Joan Escudero,  Bernat d'Espanya Ramefort  , Nicolau Espanyol, Pere Estela, Joan Estelric, Miquel Estelric , Mateu Eymeric.

F

Bernat Fàbrega,Francesc Fàbregues, Pere Fàbregues, Joana Falaguera, Bartomeu Febrer , Esteve Febrer ,  Guillem Febrer, Jaume Febrer Miquel Ferrà , Gabriel Ferragut,  Julià Ferragut,  Mateu Ferragut ,   Miquel FerragutPere Antoni Ferragut , Miquel Ferrandell , Arnau Ferrer Antoni Ferrer , Francesc Ferrer, Jaume Ferrer, Joan Ferrer , Joan Ferrer,  Manuel Ferrer Miquel Ferrer Rafel Ferrer  , Ignasi Ferretjans, Julià  Ferretjans , Guillem Figuera, Pere Figuera, Antònia Fiol, Francí Fiol,  Joan Fiol, Guillem Font de l'Oro, Joan Font , Pere Font, Pere Font , Pere Ramon de Fontana, Bartomeu Forns, Miquel Fornés ,  Francesca Fortesa, Guillem Forteza Piña,  Magdalena Fortesa, Maria Fortesa Melcior Josep Fortesa,  Miquel Fortesa,  Miquel Forteza, Violant Fortesa, Fortun de Ruesta,  Joan de Fraga , Adolf France,  Joan Frau , Joan Frau,  Miquel Frau,   Pere Frau, Joan Frígola,, Antoni Fullana, Miquel Fullana,   Simó Fullana Font Felip Fuster , Felip Fuster , Felip Fuster de Puigdorfila Ignasi Fuster, Joan Fuster Salas , Joan Fuster Safortesa, Mariano Fuster Villalonga,   Pere Fuster,

G

Antoni de Galiana, Guillem Galiana, Pere Galiana, Pere Gallard,   Gabriel Galmés Llorenç Galmés Sansó,  Miquel Galmès, Salvador Galmés, Salvador Galmés,  Jaume  Gallard, Néstor Gallego Caparrós,  Guillem Gallur,  Agustin Garau d'Aixartell  , Antoni Garau,  Miquel Garau, Miquel GarauMiquel Garau, Miquel Garau, Pràxedis Garau, Floreta Garcés, Alonso Garcia, Antoni Garcia ,  Felip Garcia Fuster  , Francesc Garcia Orell Ignasi Garcia Fuster  , Jaume Garcia Joan Garcia , Rafel Garcia,  Jaume Garcias Obrador, Luis García RuízArnau Garret Jaume Garriga,  Tomàs Garriga , Pere Gayà , Antoni Gelabert  Cristòfol Gelabert,  Joan Gelabert,   Nicolau Gelabert , Pere Gelabert, Pere Josep Gelabert Ramon Gelabert, Salvador Gelabert , Antoni GenovardNicolau Genovard, Domingo Genovés, Lleonard Genovès,  Domingo Germinal, Antoni GibertPere Josep GibertMateu Giger, Antoni  Gil, Pere Gil , Bartomeu Gilabert, Alexandre GiletJoan Gili,  Nicolau Gili, Pere Gili,  Andreu Ginard , Joan Ginestra BisbalNicolau Ginod,  Jaume Gomila Barceló,  Joan Goula Soley , Isael Graciana, Antoni Guaita,  Gregori Gual Desmur , Gregori Gual-Desmur i Pueyo , Jeroni Gual Desmur , Ramon Gual , Ramon Gual Desmur,  Oliver Gual-Desmur i Tèrmens, Isabel Gual Garau , Pere Gual Mateu Gual i Pueyo , Agustí Gual i Sunyer  ,  Mateu Gual Sanglada ,  Salvador Gual, Antoni Guardiola , Bartomeu GuarrosManuel Guasp Pujol Joan Güells , Ramon Guitard,  Gunderic ,