Any 1900

   

Any 1900- Les Balears tenien 311.649 habitants. Mallorca tenia 248.259 habitants i  Palma 63.937.  Sineu tenia 5.139 habitants. Sóller tenia  8.026 habitants ( 4.707 dones i 3.319 homes). El 1900 l'analfabetisme a Mallorca era del 77 per cent de la població: a Palma era del  63%  i a Sóller era del 62% (4.978 analfabets).
L'analfabetisme a Sa Pobla era del 90%, del 91% a santa Margalida i Campanet, del 92% a Llubí i Campos, del 93% a Muro i Maria de la Salut i del 94% a sant Joan.
   

Any 1900- En la destrucció d'un monument de Son Vives (Santanyí) ,  troben set ganivets de sílex.
   
Any 1900 - La Federació local de Societats Obreres té la seva seu al carrer de Rubí, 31 de Ciutat.
   
Any 1900- Unió Republicana implanta la jornada de 8 hores en les obres i serveis municipals de Ciutat.
   

21 de febrer de 1900 - Editorial de "La Última Hora" contra el Modernisme.
   
1 de març de 1900 . Posicionament de l'editorial de "La Última Hora" per la integritat nacional espanyola contra "unos cuantos cerebros exaltados".
   

Abril de 1900 - El general Jaramillo declara que davant l'increment dels insurrectes tàgals són molts els espanyols a les Filipines que volen tornar a Espanya.
   
28 de maig de 1900 - Eclipsi solar.
   
Juny de 1900- Els socialistes intenten posar les societats que es reuneixen en el Centre Instructiu Obrer sota el seu control. Com que no ho aconsegueixen, es separen del mateix.
   
Juny de 1900 - Cinc cuirassats i quatre torpeders britànics practiquen maniobres bèl·liques prop de la costa mallorquina.
   
28 de juny de 1900 - Inauguració del Cinematògraf Balear a l'Hort del Rei.
   
Juliol de 1900 - Joan Escudero, Josep Sitjar (tipògraf) i Jaume Orell (sabater), socialistes, elegits vocals de les juntes locals de Reformes Socials. Per la part patronal hi ha representants de la Unió Republicana.
   
Juliol de 1900 - El Centre de Picapedrers reivindica una jornada màxima de 9 hores i exposa que la seva voluntat no és l'antagonisme entre patrons i obrers sinó l'armonització entre els interessos del capital i el treball.
   
Juliol de 1900-  La Federació local de Societats Obreres agrupa els fusters d' "El desarrollo del Arte", el Centre de Picapedrers, pintors, flassaders, tipògrafs, sabaters i ferrers.
   
3 de juliol de 1900 -L'església ortodoxa russa declara en excomunió l'escriptor Lleó Tolstoi.
   
8 de juliol de 1900 - El Ministeri d'Agricultura espanyol no inclou les Balears en el programa de camps d'experimentació agrícola.
   
31 de juliol de 1900 - Després de tallar bona part dels arbres del bosc de Bellver malgrat les protestes , s'imposa la prohibició, quan el mal ja està fet.
   
31 de juliol de 1900 -Mor en atemptat a tret de bala  a Monça el rei Humbert I d'Itàlia. El succeeix Victor Manuel III.
   
Agost de 1900-La Unió Tipogràfica Balear convoca una vaga, i els patrons responen amb el tancament patronal.
   
8 d'agost de 1900- Es presenta al govern civil el reglament de la societat cooperativa "La Palmera" de Capdepera.
   
16 d'agost de 1900- Lluís Sitjar Castellà, president del RCD Mallorca.
   
22 d'agost de 1900- L'Ajuntament de Palma acorda l'expropiació forçosa de la Font de la Vila.
   
7 de setembre de 1900-Josepa Rossinyol i Safortesa i el seu fill, Ignasi Trullols i Rossinyol, donen en arrendament la possessió de Son Reus a n’Onofre Tous Santandreu de Ciutat, per temps de nou anys comptadors des del 8 de setembre de 1900 fins al mateix dia i mes de 1909, per  l'anualitat de 7.000 pessetes pagadores a la bestreta en tres terces de 2.333 pessetes i 33 cèntims cadascuna.
   
10 de setembre de 1900 -  L'arbre va néixer corcat: Sebastià Crespí, socialista, explica a la primera pàgina de "La Última Hora" la seva visita a l'exposició universal de París.
   
23 de setembre de 1900- La Unió Tipogràfica Balear inicia la lluita per la jornada màxima de 9 hores de treball,el reconeixement del dret d'associació i millores en les condicions de treball.
   
Octubre de 1900- Sebastià Crespí, socialista, és el ponent d'una conferència al local dels republicans sobre l'Exposició Universal de París a la qual havia assistit en representació de la Federació local.
   
29 d'octubre de 1900- Els tipògrafs aconsegueixen la jornada de 9 hores i el dret dels socis de la Unió a no ser acomiadats, però no aconsegueixen imposar a la patronal la exclussivitat de la contractació als seus afiliats.
   
Octubre de 1900-La Societat Obrera de fusters "El Desarrollo del Arte" lluita contra l'acomiadament de tres socis serradors de la Casa Piera i Mateu, sense èxit.
   
Octubre de 1900- Vaga de flassaders a Can Martí Barceló.
   
Octubre de 1900- Vaga en els tallers de Pere A. Magraner.
   
24 d'octubre de 1900 - Una vaga de tipògrafs impideix la publicació de "La Última Hora".
   
30 d'octubre de 1900 - Atac carlí contra Badalona d'una partida de 40 homes armats amb fusells Remington.
   
Novembre de 1900- Constitució d'una associació de treballadors del camp a Alaró vinculada als socialistes.
   
5 de novembre de 1900 - Reacció carlina a Navarra.
   
6 de novembre de 1900 - Agitació carlina a Igualada i Alacant.
   
11 de novembre de 1900 - Don Carlos desautoritza l'agitació dels carlins.
   
30 de novembre de 1900 -. La Junta general extraordinària del Col·legi d'Apotecaris aprova el seu reglament.
   
30 de novembre de 1900 - El governador civil prohibeix l'estada dels cans solitaris pels carrers.
   
Desembre de 1900- Vaga a l'empresa de Bartomeu Barceló.
   
1 de desembre de 1900 - El governador prohibeix que els cans puguin anar a lloure i vol que vagin fermats, amb morrió i duguin un collar amb l'adreça del seu propietari.
   
8 de desembre de 1900- Els socialistes comencen a editar "El Obrero Balear".
   
12 de desembre de 1900 - Es proposa i accepta que la plaça del Banc de l'oli passi a ser la del dramaturg Juan Palou y Coll, home que vivia en el carrer de Vallori, 2.
   
13 de desembre de 1900- El fuster Miquel Ferragut proposa expulsar els socialistes del Cercle d'Obrers Catòlics.
   
19 de desembre de 1900 - Es presenta al govern civil el reglament de la societat de corders "La Cordelera".
   
31 de desembre de 1900 - Joan Palou i Coll estrena "Don Pedro del puñalet" en el Teatre Principal de Palma.
   
31 de desembre de 1900 - La població de Manacor és de 12.408 persones de fet i 12.548 de dret.

   


 
   

any 1905 a Mallorca ixent