CRONOLOGIA BREU DE L'ANY 1820 A MALLORCA

 

    Any 1820-Constitucionalistes arriben al control de l'estat.


Any 1820-Constitucionalistes arriben al control de l'estat.

Any 1820- Mallorca té 168.070 habitants.
   
Any 1820- Pesta bubònica a Mallorca. Moren  5000 persones a Palma, 1040  a Son Servera, 112 a Capdepera, 1267 a Artà.

Pere Jeroni Ramis, rector de Santa Maria, és apartat del càrrec pel seu absolutisme.
   

Any 1820- Reforma de l'Oratori de Crestatx.

10 de gener de 1820 -Neva a Felanitx.

  
6 de febrer de 1820- Pedro Gonzàlez Vallejo, constitucionalista, és el nou bisbe de Mallorca.
   

7 de març de 1820-Fernando VII jura la Constitució de 1812.
   

9 de març de 1820-Nova abolició del Tribunal del sant Ofici.
   

16 de març de 1820- Palma proclama la Constitució. Guillem Ignasi de Montis i Pont i Vich, marquès de la Bastida, torna a ser el cap polític de les Balears.
   

17 de març de 1820-La tropa formada en el Born jura la Constitució en un dia plujós.
   

18 de març de 1820- Ramón Despuig Safortesa, comte de Montenegro i de Montoro, nou cap polític interí de les Illes Balears.
   

23 de març de 1820- Ramon Despuig Safortesa intenta ser nomenat cap polític de manera definitiva.(AMP, sig. AH2173/3, actes plens) hi aconsegueix, però el càrrec no és ratificat i s'anomena cap polític a Guillem Ignasi de Montis  Pont i Vich, marquès de la Bastida,
   

24 de març de 1820-Trasllat a Barcelona de les restes del general Lacy, afusellat al castell de Bellver.

27 de març de 1820 - Pere Ignasi Obrador de Son Burguera és el nou batle constitucional de Felanitx.  

13 d'abril de 1820- El bisbe Gonzàlez Vallejo anuncia la supressió del Tribunal de la Inquisició a Mallorca.

15 d'abril de 1820 -Es publica la Constitució a la Plaça de la Font de Felanitx.  

16 d'abril de 1820- Es jura la Constitució a la Parròquia de Santa Maria:Joan Jaume de S´Arboçar, batle.
   

23 d'abril de 1820- Un decret autoritza el retorn dels afrancesats sense la recuperació dels seus privilegis.

maig de 1820 - El felanitxer Joan Binimelis es nomenat canonge de la Seu.  

9 de maig de 1820-Concessió de llibertat als presos constitucionalistes.
   

15 de maig de 1820-Inici d'una nova pesta bubònica a Son Servera. Mor Joan Servera, espòs de Francesca Brunet, de pesta que va contagiar-se en la descàrrega d'un vaixell. Per a la quarentena s'estableixen a Son Servera dos campaments, un a Son Corp i altre a Son Jordi.

29 de maig de 1820 - A Felanitx acordonen les cases dels que han passat per Son Servera.  

31 de maig de 1820 -  Els que són a Felanitx després de passar per Son Servera són obligats a fer la quarentena a Sant Salvador.

3 de juny de 1820 - El metge Ximarri va de Felanitx a Artà per ajudar als malalts amb un destacament de 30 homes..

1 de juny de 1820 - Es prohibeixen de nou els enterraments dins el poble de Felanitx

6 de juny de 1820 - Mor Joan Sureda Zaforteza.
   

8 de juny de 1820 - Els morts de pesta arriben als 400 al Llevant de Mallorca. S'enterren en calç viva i es crema la seva roba . Es fan tractaments als malalts amb aigua i vinagre , però també amb quina o amb oli d'oliva que s'impregna per tot el cos. Els bubons es cremen amb àcid sulfúric.
   

9 de juny de 1820- El bisbe Gonzàlez Vallejo enderroca la primera pedra de l'edifici de la Inquisició a Mallorca.

21 de juny de 1820 - Abolició dels gremis a Mallorca.  

22 de juny de 1820 - El batle de Tortosa alerta del perill de la febra groga a Mallorca i obre una subscripció en ajut de l'illa.
   

8 de juliol de 1820- Darrer enterrament al fossar del carrer Major de Sant Joan: el mort és  Antoni Mates i Riutort.

17 de juliol de 1820 - Es reben a la Sala de Felanitx 50 fusells i 700 cartutxos amb bala per a la seva custòdia a causa de la pesta.

1 d'agost de 1820- Primer enterrament a Consolació de Sant Joan: Paula Mates i Barceló.

20 d'agost de 1820 - Benedicció del nou cementiri de Petra en el camí de la Garriga.  

9 d'agost de 1820 - Ramón Despuig Safortesa, comte de Montenegro i de Montoro,jura per segona vegada el càrrec de diputat a Corts.

Setembre de 1820 - S'acordona la vila de Felanitx per causa de la pesta.  

1 d'octubre de 1820-Per disposició de les Corts queden suprimits els monestirs i convents on no resideixin almenys dotze religiosos profesos. Per aquest  motiu es van veure obligats a tancar els següents convents: els monjos de La Real (Cister) , els cartoixos de Valldemosa, els de S'Arracó (La Trapa), els agustins de Felanitx, els teatins de Palma, els dominics de Pollença, Inca i Lloret , els franciscans d'Alcúdia i Artà,  els franciscans del convent de Jesús de Palma, i els frares mínims de Sta. María, Muro, Campos i Sineu.
   

3 d'octubre de 1820- Normativa per a la desamortització.
   

11 d'octubre de 1820- Abolició de mayorazgos i vinculacions.
   

25 d'octubre de 1820- Decret d'exclaustració de convents i monestirs.
   

12 de novembre de 1820- Incendi a la capella de Sant Pere de la Seu (segons Jaume Conrado i Berard).

16 de novembre de 1820 - Inauguració de l'Hospici provisional per als pobres de Felanitx en el carrer dels Horts , a la casa d'Antònia Ramon. 

Desembre de 1820-Apareix el "Semmanari Constitucional,Polític y Mercantil de Mallorca". Escrit per Joan Josep Amengual.
   

7 de desembre de 1820-Exclaustració del convent de La Real.
   

9 de desembre de 1820- El Alumno Cervariense, 10 de gener de 1821: El dijous arriba al moll procedent de Barcelona el tinent general marquès d'Espanya amb la família. El divendres dia de la Immaculada un grup nombrós de gent es junta al moll per manifestar-se contra la seva arribada al crit de "fuera España", de manera que les autoritats no el deixaren baixar del vaixell i aconsellaren la seva sortida cap a Maó..L 'any 1820 es recollien a Mallorca 20.000 quarteres d'ametles, que vénen a ésser 168.720 kilos de ' bessó. L'extensió ocupada per l'ametlerar era llavors d'unes 2.000 hectàrees de terra. (Casimiro Urech)


endavant