CRONOLOGIA BREU REFERIDA A MALLORCA ENTRE ELS ANYS 1475 - 1500

Calvari de Selva: obra de Gabriel Mòger II

Any 1475:Epidèmia de glànola a Mallorca

     

armadans

Can Catlar del Llorer en al carrer de Savellà 15 era en el segle XV del Arrmadans i conserva elements gòtics com la columna que aguanta els dos arcs, el terra fet de macs i l'escala adossada a la paret.

       Any 1476

       Es fixen les condicions per exercir de forner en tres anys d'aprenentatge.

     Jaume de Montanyans Morey és el lloctinent de l'assessor del governador.

     20 de març de 1476 - Dimecres- El mercader Manuel de Pau Pardo i el picapedrer i guixer Gregori Galmés concorden fer unes obres a la casa del primer, i entre elles una xemeneia semblant a la que el mateix picapedrer va fer per a Perot Pardo a Biniforani i un portal "ança de paner" de pedra blanca o de Rafalbeix que surti a la cuina i un altre a la sala de 12 pams d'alçada i set d'amplària també rodó. També enrajolarà amb rajoles de València una cambra que té el portal al replà de l'escala.

     9 d'agost de 1476-Tomàs Armadans Borrassa obté per donació del seu pare la biblioteca, Sarrià a Esporles i una casa a santa Eulàlia.

     5 de desembre de 1476- Testament del bolonyès Pere de Viana, mercader, habitant d'Artà que segons on mori vol ser enterrat a la parròquia de la vila o a sant Domingo a Palma.

      Any 1477

Taula de santa Gertrudis (Rosató)

    Any 1478-Bíblia en català. Protestes de les classes baixes. El Convent del Carme, cau de la putaneria.

    Any 1479-

    Any 1480-Beguines. Reducció del pes de les anelles dels esclaus.

 

    Any 1481-Vida escandalosa de les religioses de la Tercera Regla.

El rei Ferran

    Any 1482-Drap groc i vermell per rei Jaume.

Mòger:Mare de Déu de la Bona Mort o del sant Novici que es trobava en el convent de sant Domingo.

    Any 1483

 

Artilleria de l'any 1483

arc de l'estudi general
Portalet de l'antic Estudi General incorporat al nou Estudi General

 

    Any 1484

    Any 1485-Arriba la impremta a Mallorca.

    

Alonso Sedano

Any 1486

 

 

Martiri de Sant Sebastià

 

    Any 1487

El sepulcre de Ramon Llull és de l'any 1487 i va ser obra dels mestres Francesc Sagrera i Joan Vicenç.

     Any 1488

    Any 1489-Execucions de conversos.

Finestres del casal dels Armadans

armadans a can oms

Portal gòtic amb l'escut dels Armadans, ara a Can Oms i abans en el carrer de Sanç

 • 28 de març de 1489- Testament de Tomàs Malferit que vol ser enterrat  en el claustre de sant Francesc.volta de can dusai
 • Volta de Can Dusai

 •  

       Any 1490-Execucions del sant Ofici. Enfrontament armat a Sant Francesc entre Armadans i Espanyols. Les obres de l'Hospital, paralitzades.

   

      Any 1491- El lloctinent Eiximen Péres Escrivà de Romaní, víctima de l'enfrontament dels bàndols i de les maniobres de Burgues.

      Any 1492

   

      Any 1493

      Any 1494

      Any 1495-Execucions de conversos.

      Any 1496-Execucions de conversos.

      Any 1497-Execucions de conversos.

  El cardenal Jaume Pou va néixer l'any 1497 i era fill d'Antonio Pozzo.

       Any 1498-Construcció del portal de l'Almoina. Fundació de Monti-sion de Porreres.

      Any 1499-Execucions per bruixeria.