CRONOLOGIA DE L'ANY 1325 A MALLORCA

 

 

 Any 1325

Any 1325-Matteo de Giovanni, sienès, treballa els vitralls de Sant Domingo i la Seu.

7 de gener de 1325 -Mor Dinis I de Portugal a Santarem.

1 de febrer de 1325- Testament de Domingo Cima que vol ser enterrat en el seu carner en el claustre de sant Francesc al costat del d'Arnau Burgues.

Abril de 1325 - Representants forans descontents presenten les seves demandes a l'infat Felip.

4 d'abril de 1325-  Els procuradors del regne de Mallorca notifiquen a l'infant Felip de Mallorca la seva conformitat perquè assumeixi la tutela de Jaime rei de Mallorca. Felip era cosí del rei de França Felip el Bell, repressor de jueus i templers.

L'infant Felip de Mallorca en el castell d'Alpiano, en el seu paper de tutor de Jaume III, confirma les franqueses de Mallorca i atorga altres que regiran durant el període de la tutoria.

14 de maig de 1325 -Còpia del procés en causa d’heretgia jutjada pel bisbe de Mallorca i Francesc Sala, dominic, contra fra Bernat Fuster franciscà, responsabilitat contra Guillem de Quer.(ADG Notularum 1294 - 1328, Llibre G-5, Full 3rv )

15 de maig de 1325-Ramon Muntaner comença la Crònic

4 de juny de 1325 - Degollat Joao Afonso senyor de Lousa, fill bastard de Dinis I i Maria Pires

27 de juny de 1325. Calaf. Instruccions a Bernat de Fonollar i a Pere March. Jaume II d'Aragó i l'infant hereu Alfons reconeixeran rei de Mallorca a l'infant Jaume de Mallorca si els emissaris de la corona de Mallorca s'avenen a admetre el remodelat del tractat d' infeudació de 1279, a condonar totes les quantitats degudes per la Corona i Aragó a la Corona de Mallorca i a atorgar una subvenció de quatre milions  de sous barcelonins per a saldar els deutes que tenia contretes la tresoreria real d'Aragó. Sobre aquestes bases es podria concertar el matrimoni de l'infant Jaume de Mallorca i la infanta Constança d'Aragó. Aquestes instruccions no es varen fer efectives.

5 de juliol de 1325- Boda de Charles IV de França i I de Navarra amb Joana d'Evreux.


11 de juliol de 1325 - Neix Abraham Cresques.

1 d'agost de 1325-Jaume II concedeix a Bonaire (Sardenya) l'estatut de municipi autònom amb els mateixos drets de la ciutat de Barcelona.


24 de setembre de 1325-Boda del l'infant Jaume   (III), amb Constança, filla d'Alfons.


26 d'octubre de 1325-El regent Felip confirma els privilegis dels jueus de Mallorca.

23 de novembre de 1325 - L'infant Felip comunica al procurador reial la composició feta amb Jaume Bonavetura de Cohorto que es compromet a pagar 300 reials d'or en sanció per haver anat amb la seva coca a Gènova amb un carregament de sal d'Eivissa, comerç prohibit aleshores.(ARM, RP 25, f.39r).

16 de desembre de 1325 -  Mor Charles de Valois a Nogent-le- Roi.

          

            endavant