Mallorca en el temps

 

 
 

         

         Recull de noms oblidats dels  cristians mallorquins  del segle XIII.

        

      Anècdotes històriques