Recull de noms oblidats de cristians mallorquins del segle XIII:

 

Alemany de Sadoa. Propietari de Lluc (Banyeres, Porreres,1243)

 

Aries Yvanies. Propietari d’Abensanx i Alcoma a Sineu, i de Pinyella i Sa Bastida a Sant Joan. Alcaid del castell de Pollença (1231). Castellà del castell d’Alaró (1247).

 

Assalit de Gudal. Lloctinent (1231)

 

Balaguer de Llobera (1258)

 

Baldoví Semir. Tenia Son Obra Vell a Porreres (1238)

 

Baldovino Novela. Vivia a la parroquia de Sant Nicolau (1233)

 

Berenguer Busquet. Tenia Formentor (1253)

 

Berenguer de Cabrera. De S’Íller (Pollença 1237)

 

Berenguer de Castellbisbal. Frare predicador.Va dir la primera missa a l’Almudaina (1230)

 

Berenguer de Palou. Bisbe de Barcelona. Tenia els dominis de Puigpunyent,Andratx,Calvià,Estellencs,Marratxí, Pla de Sant Jordi.Titular de Sa Palomera (Andratx) i  Bunyolí, i de l’església de Santa Creu de Ciutat (1232).

 

Berenguer de Tornamira. Procurador reial (1252)

 

Berenguera. Esposa de Pere Claramunt (1256)

 

Bertran Riquer. Propietari d’Es Riquers (Porreres,1239)

 

Blasco Anyes. Batle major de Mallorca (1237).

 

Bondia Ferrer Desplà. Esposa de Bartomeu d’Estany (1256)

 

Dalmau de Fonollar. Comanador d’El Temple (1241).

 

Deyorí d’Estopa.1268

 

Dolça Sabater. De l’alqueria Fatiaibana (Esporles,1255)

 

Elicsén Berenguer. De Felanitx (1272)

 

Elisenda Calderer. De Els Calderers (Sant Joan) (1278)

 

Elisenda Narbonés. 1251

 

Elisenda Pedrona. De Felanitx 1268.

 

Ermossén. Esposa de Berenguer Escuder, de Santa Eulàlia (Hero).1242

 

Esclarmonda Ses Torres. De Felanitx (1268)

 

Faura Guasc. De Bunyola. Tenia una terra vora la font (1241).

 

Ferrer de Granada. Tenia l’alqueria Fatiaibana (Esporles,1255)

 

Ferrer de Montsó. Tenia un obrador a una plaça al costat del carrer de la Síquia (Carrer de Sant Miquel de Ciutat, 1233).

 

Ferrer d’Olzet. Batle i procurador reial.Propietari de Maffumet, Alquazor i Totzeta (Porreres)

 

Ferrer de Pallarès. Propietari de Moscaritx (1229)

 

Ferrer de Santmartí. Paborde de Tarragona. Propietari de Solanda (Sant Joan).

 

Galceran Sacosta. 1256

 

Galliciano de Medina. Va obtenir de Nunó Sanç les alqueries de Baniaup i de Benifunnina a Manacor (1233).

 

Garcia Fauzes. De Felanitx. Va deixar 20 sous per la campana de Santa Maria de Felanitx (1251).

 

Garsenda de Bearn. Vescomtessa. Propietària de Biniagual (1264)

 

Gastó de Montcada. Vescomte de Bearn. Propietari de Laiar (Sencelles,1232).

 

Gener de Forest. De Bunyola (1243)

 

Gilabert de Cruïlles. Noble empordanès propietari de Beniporrex i Benibahari a Santa Maria del Camí (1229).

 

Guerau Jautzpert .Tenia un hort al carrer de la Mar de Ciutat (1233).

 

Guillema Desbas. 1268

 

Guixó Pisà. Tenia Tetzeta a Porreres (1239)

 

Jacobo Falabendo. Vivia proa de l’Almudaina (1233).

 

Llàtzer de Manosca. Tenia una casa rebuda de Nunó Sanç a Ciutat. (1233)

 

Llop de Torres. Frare templer (1260).

 

Marimon Feliu. De Passaraig (Porreres 1266)

 

Nuno Sanç- Conqueridor, nét de Ramon Berenguer. Comte del  Rosselló, del Vallespir i de la Sardenya. Fundador de l’Hospital de Sant Andreu (al costat de Cort, 1230)

 

Pelai Unís.De la torre dels Enagistes (Manacor 1233)

 

Pelegrí Daroca. Tenia tres obradors rebuts de Nuno Sanç (1233)

 

Pelegrina Serra. De Felanitx.1270.

 

Petrino Marescalco. Tenia un obrador davant l’Almudaina. (1233)

 

Pola- Esposa de Berenguer Pagès de Felanitx (1270)

 

Pomer de Marsella. Tenia casa rebuda de Nuno Sanç (1233)

 

Ponç Calard. Vivia a Ciutat a l’oest de la Riera (1233) a Ciutat

 

Ponç Ynard. Vivia a Ciutat a l’oest de la Riera (1233) a Ciutat.

 

Romeu Manresa-De Felanitx.Vivia a Sa Galera a una casa abans sarraïna

 

Romeu Ses Torres. De Felanitx (1268)

 

Romia Ses Torres. De Felanitx (1268)

 

Rotlan de Cambrils. Era sabater i vivia davant Santa Eulàlia (1233) a Ciutat.

 

Saurina Palau. Era propietària de Pinyella (Sant Joan 1242)

 

Saurina de Sa Font. Fundadora de les terceroles de Sant Francesc (1236)

 

Sibília Ses Torres. De Felanitx (1268)

 

Vidal de Boix. Estellencs 1256

 

Vidal de Fontanet. Tenia un molí al carrer de Lleida (actual Oms) l’any 1239.

 

Violant Arpad Courtenay-Esposa de Jaume I

 

Vives Fontanelles. De Bunyola (1243)