Efemèrides del mes de desembre                                                                                                               Efemèrides del 31 de desembre
Efemèrides del 30 de desembre
Efemèrides del 29 de desembre
Efemèrides del 28 de desembre
Efemèrides del 27 de desembre
Efemèrides del 26 de desembre
Efemèrides del 25 de desembre
Efemèrides del 24 de desembre
Efemèrides del 23 de desembre
Efemèrides del 22 de desembre
Efemèrides del 21 de desembre
Efemèrides del 20 de desembre
Efemèrides del 19 de desembre
Efemèrides del 18 de desembre
Efemèrides del 17 de desembre
Efemèrides del 16 de desembre
Efemèrides del 15 de desembre
Efemèrides del 14 de desembre
Efemèrides del 13 de desembre
Efemèrides del 12 de desembre
Efemèrides de l'11 de desembre
Efemèrides del 10 de desembre
Efemèrides del 9 de desembre
Efemèrides del 8 de desembre
Efemèrides del 7 de desembre
Efemèrides del 6 de desembre1 de desembre de 1522-Matança de gentilhomes refugiats a Sant Domingo per part dels agermanats.
1 de desembre de 1523-Setge reial i mascarat contra Ciutat que estava sota el control agermanat.
1 de desembre de 1642-Atemptat amb arcabús sense èxit contra els partidaris de Canavall, Jordi Dameto i Gabriel Valero, i Gabriel Sureda Valero al carrer de Sant Feliu de Ciutat. Aquests, amb Jeroni Rossinyol, regiren la casa del procurador Miquel Vivot Sureda i també es tornen a trets contra la finestra de Pere Espanyol del bàndol de Canamunt.
1 de desembre de 1996 -Pere Sampol és elegit secretari general del PSM-EN amb el 87% dels vots.
2 de desembre de 1605- Joan Reus de Muro, llaurador, abjura de Leví i és desterrat només per 3 anys.
3 de desembre de 1636-El prior del Carme, Espiridió Flor fa pública la suspensió d'ofici del bisbe de Mallorca, Juan de Santander, al qual excomunica.
3 de desembre de 1639-Resulta ferit d'arcabús als quatre cantons el paborde Alemany
3 de desembre de 1928-Joan Servera Camps, nou batle de Manacor.
3 de desembre de 1936-Els franquistes destitueixen de la seva ocupació a l'Hospital Provincial a Pau Sabater, Joan Trián Barceló, Josep Guasch, Joan Moragues, Francesc Salom, Josep Bernat Pujol, Antoni Bonet,Vicenç Nicolau Marí, Teodor Victory, Agustí Berga, Francesc Servera, Josep Tudurí i Francesc Font Mercadal.
3 de desembre de 1937-Els franquistes jutgen en consell de guerra el sergent d'enginyers Andreu Bauçà Ginard a l'Escola d'Arts i Oficis.
4 de desembre de 1461- Joan Galiana compra un camp proper al Molí de la Síquia (Sant Miquel) al corder Antoni Julià.
4 de desembre de 1523- El pintor Gonsalvo, la dona del qual alletà la filla de Joanot Colom, és executat pel Sant Ofici acusat de luteranisme.
4 de desembre de 1534- Isabel Costança és executada pel Sant Ofici per jueva i bruixa.
4 de desembre de 1789-Fundació de l'Escola d'Anatomia i Cirurgia per Francesc Puig i Sebastià Muntaner.
4 de desembre de 1936-Pere Rosselló Oliver, sabater i batle socialista d'Alaró és assassinat pels franquistes en el cementiri de Ciutat.
5 de desembre de 1391- Francesc Sagarriga i el portador de lletres Joan Ciurana surten a perseguir per crims a Arnau i Joan Santacília.
5 de desembre de 1411-Arriben emissaris mallorquins al Parlament català.
5 de desembre de 1442-Es disposa que el morro de vaques (botxí) ha d'anar vestit amb tela vermella i groga.
5 de desembre de 1496-Col·loquen un retaule de Nostra Dona al Banc de s'oli.
5 de desembre de 1522-El virrei Gurrea concedeix guiatge als desertors de les files agermanades i amenaça als parents dels forans que es refugien a Ciutat.
5 de desembre de 1523-Després de la derrota agermanada es llegeix l'edicte de clemència a la Porta Pintada i al Sitjar.
6 de desembre de 1457-El gerrer Bernat Fàbregues es queixa dels mals fets pels revoltats forans a la seva gerreria d'Inca on hi té sis esclaus que hi treballen. Els valora en 2640 lliures.
6 de desembre de 1787-Bartomeu Martorell és assassinat d'un cop d'aixada del seu esclau.
6 de desembre de 1931-Discurs del dirigent de la dreta espanyola José Maria Gil Robles al Teatre Nodern de Ciutat.
6 de desembre de 1939- Els franquistes assassinen Fernando Cachot Cardona al Fort d'Illetes.
7 de desempre de 1493- Es prohibeix criar cans d'ajuda i d'imposa la multa de 100 lliures als que ho facin.
7 de desembre de 1600- Una pragmàtica autoritza la despesa de 24.000 lliures anuals per a la fortificació de Ciutat.
7 de desembre de 1790- El Regiment d'Espanya surt cap a Orà a reprimir els aldarulls.
7 de desembre de 1937- El capellà feixista Nicolàs Sagesse publica l'article "El separatismo es un delito".
7 de desembre de 1937- L'aviació republicana bombardeja la Porta de Sant Antoni.
8 de desembre de 1587-Una tempesta esbuca una paret del col·legi Monti-sion, romp la vidriera de la rosassa de la Seu i tira arbres i creus de pedra a terra.
8 de desembre de 1900- Els socialistes publiquen "El Obrero Balear".
8 de desembre de 1918- Fi teòric de l'epidèmia de grip (Es produeix un nou rebrot al mes de gener següent).
8 de desembre de 1936-El jornaler de Manacor Joan Quetglas Serra és assassinat pels franquistes.
8 de desembre de 1936-Ignasi Ferretjans, Joan Parets, Jaume Bestard i Miquel Navarro fugen de mallorca en una barca de bou.
9 de desembre de 1521-El batle d’Alcúdia deixa sortir 26 homes per la porta de Mallorca a tallar els garrovers, figueres i magraners que eren davant la porta. Un grup de 80 agermanats que eren a un tir de ballesta de la muralla envesteixen als que sortiren. Aleshores sortiren 200 peons i 7 genets alcudiencs fent fugir els agermanats i prenen algunes peces d’artilleria que els agermanats han deixat en la fugida.
9 de desembre de 1587-Dotze focs adverteixen de la presència de 12 vaixells enemics a les aigues properes a Manacor.
9 de desembre de 1643- El capeller Joan Amengual "Rumbo" és esquarterat i el sastre Josep Moll penjat a la plaça del moll per la mort de Joan Reura.
9 de desembre de 1946- La dictadura franquista convoca una manifestació d'adhesió al règim.
10 de desembre de 1489-Pere Valls ven a Arnau Llitrà l'esclava borda Joana de La Gomera.
10 de desembre de 1506- Pregó i llumeneres a Ciutat per la conquesta de Nàpols.
10 de desembre de 1583-El procurador reial Hug Berard atorga el dret a Deià de separar-se de Valldemossa.
10 de desembre de 1702-Detinguts dotze partidaris de la Casa d'Àustria, entre ells 8 clergues.
10 de desembre de 1926-Neix Blai Bonet Rigo, escriptor.
10 de desembre de 1934-Suspensió de pagaments del Banc de Crèdit Balear.
10 de desembre de 1935- Acte falangista a Llucmajor. Hi parlen Alfonso Zayas, Antonio Nicolau, Guillermo Pascual Ramis, Juan Riera, Miguel Fluxà, cap local de Llucmajor i Antonio Garau Aulet, secretari local.
10 de desembre de 1937-Gabriel Lloveras Riera, tinent d'infanteria, instrueix Consell de guerra contra Tomàs Corró Ferrer, botiguer socialista d'Inca, Bernat Colomar Carbonell, sabater inquer, i contra els germans Francesc i Gabriel Buades Pons.
10 de desembre de 1996-Les pluges provoquen talls en les carreteres de Mallorca.
11 de desembre de 1392-El bándol dels Adrover i el dels Escarp signen la pau a Felanitx.
11 de desembre de 1546- Alí, esclau de Ramon Forest escapa vestit amb una capa i túnica negres.
11 de desembre de 1644- Tornen a Mallorca 70 bandolers que el virrei havia castigat a l'exili a Roses.
11 de desembre de 1647-El doctor en lleis Miquel Sanceloni és condemnat a 3 anys d'exili per haver actuat amb violència contra una dona.
11 de desembre de 1717- S'estableix un impost sobre la fabriacació d'aiguardent de dos reials de plata per quartí.
11 de desembre de 1996-Funcionaris es manifesten a Palma contra la congelació salarial.
12 de desembre de 1463- Tomàs Nét és nomenat pels jurats nou encarregat de la Torre de les Hores.
12 de desembre de 1519- Joan Peretó, síndic clavari de Manacor guanya una espingarda en el concurs de joies.
12 de desembre de 1521-Tornen sortir alguns alcudiencs fins al molí d’en Barrera i els agermanats estan a punt de capturar-los. Només l’arribada d’aguns genets alcudiencs ho va impedir.
12 de desembre de 1594-Assassinat al camí de marina, Joan Nadal de Felanitx.
12 de desembre de 1715-Les noves autoritats borbòniques destinen 740 lliures per al funeral en memòria de Lluís XIV.
12 de desembre de 1763-Una gran tempesta enfonsa dos xabecs.
12 de desembre de 1935- Cultura Obrera reprodueix els textos dels discursos del míting confederal de la CNT al Teatre Balear.
12 de desembre de 1977-L'Assemblea de parlamentaris de les Illes Balears aprova el document de Ciutadella on es proposa la cooficialitat de la llengua catalana, la constitució d'un Consell General Interisnulars i dels Consells Insulars.
12 de desembre de 1996-Acampada reivindicativa pel 0,7% del pressupost en favor del Tercer Món al Parc de la Mar de Ciutat.
13 de desembre de 1410-Reunió del Consell General per a la seva renovació.
13 de desembre de 1440-Berenguer d'Oms (virrei) promulga el Regiment de la Concòrdia.
13 de desembre de 1514-El virrei Miguel Gurrea prohibeix la pesca amb xànega i bolitx des de S'Arenal a Portopí
13 de desembre de 1522-L’exèrcit reial ocupa Petra i Manacor
13 de desembre de 1577-Arriba a Mallorca el nou virrei Antoni d'Oms.
13 de desembre de 1611- Dels nous jurats, Lleonard Safortesa, jurat en cap, Gabriel Llull i Jeroni Alemany, jurats mercaders, Miquel Nadal i Miquel Ferrandell, jurats ciutadans i Antoni Togores, jurat paraire, l'únic que pot jurar el càrrec és el paraire perquè tots els altres tenen deutes.
13 de desembre de 1914-Destrucció de l'Hornabec.
13 de desembre de 1936-El comandant d'un submarí C3 Antoni Arbona Alemany, de Sóller, mor enfonsat en un atac alemany.
13 de desembre de 1937-José Maria Pemán, conseller de Falange, visita Palma.
13 de desembre de 1939-Editorial de Última Hora contra els dialectes.
13 de desembre de 1996-Agama passa a propietat de Comercial Bordoy.
13 de desembre de 1996-Santanyiners protesten contra la construcció de Sa Talaiola.
14 de desembre de 1396-Els Ferrer i els Escarp signen la pau entre els dos bàndols a Felanitx.
14 de desembre de 1487-Ferran d'Antequera lleva els privilegis dels tintorers a canvi de les 1000 lliures pagades per la Universitat per aquest concepte.
14 de desembre de 1513-Pere i Miquel Morro, del bàndol dels "espanyols" són condemnats per haver ferit Mateu Salzet.
14 de desembre de 1606-Es posa la primera pedra del bastió del Socorrador.
14 de desembre de 1641-Resulta ferit d'un tret d'arcabús el subdiaca Bernat Oliva.
14 de desembre de 1643-Pugen l'escultura d'un àngel damunt la torre de l'església de Sant Miquel.
14 de desembre de 1714- Una carta del rei Carles encomana la defensa de Mallorca contra els borbons al marquès de Rubí.
14 de desembre de 1937-Els franquistes afusellen Francesc Ramis Duran, soldat d'enginyers.
14 de desembre de 1938-Antoni Bestard Seguí és jutjat pels franquistes en Consell de Guerra a l'Escola d'Arts i Oficis.
14 de desembre de 1971-Gerardo Maria Thomàs Sabater presenta la primera ponència del Consejo Económico Social Sindical de Balears.
15 de desembre de 1396-Antoni Grimau,bandejat,de Felanitx, és culpat de la mort de Guillem Font.
15 de desembre de 1632-Una dona de Campanet és condemnada a la forca per dedicar-se a robar vestida d'home.
15 de desembre de 1664- Es veu un estel amb la cua llarga i la corona obscura.
15 de desembre de 1692-S'enfonsen cinc cases al carrer del Molí de Vent.
15 de desembre de 1859-Rafel Vaquer obté en subhasta les terres de Monti-sion de Porreres per 60.300 reals.
16 de desembre de 1463-Neix Joaneta Catlar, filla de Joan Catlar i esclava de Joan Olesa.
16 de desembre de 1493- Guillem Mesquida de Felanitx ven el seu esclau Martí per fer de botxí.
16 de desembre de 1736-Ramon Despuig Martínez de Marcilla és el nou gran mestre de l'Orde de Malta.
17 de desembre de 1637-Albertí Dameto Cotoner és nomenat marquès de Bellpuig.
17 de desembre de 1784-Mor el cronista Bonaventura Serra Ferragut.
18 de desembre de 1924- Neix Margalida Castell Estarellas a Bunyola.
18 de desembre de 1996-Dimiteix Bartomeu Rosselló, batle de Manacor.
18 de desembre de 1996-Jaume Matas promet el càrrec de president de la CAIB i forma govern.
19 de desembre de 1551-Els alcudiencs Jaume Cerdà, Antoni Alenyà, Joan Renovard i Antoni Llampaies són condemnats a 2 medos d'exili per una agressió a Antoni Regarau.
19 de desembre de 1730- Primera pedra del clastre de Sant Domingo d'Inca.
19 de desembre de 1944- Desapareixen de Lloseta els falangistes de Binissalem, Bartolomé Pol Sampol i Ramon Mateu Villalonga.
20 de desembre de 1393- El pintor Gabriel Vidrier, habitant del carrer dels Pintors de Ciutat compra dos esclaus, un tàrtar, de nom Gregori i un turc anomenat Nicolau.
20 de desembre de 1678-Detingut Magí Miquel Pinya Pomar, passamaner de Felanitx, acusat de judaïtzar.
20 de desembre de 1700- Jaume Cànaves March, nou prior de l'Orde de Malta.
20 de desembre de 1933- Emili Darder, batle de Palma.
21 de desembre de 1501- El tribunal del Sant Ofici executa Pereta,esposa de Tomàs Gener, Isabel, esposa de Bernat Llunes, Esclarmonda, esposa de Jaume Rossinyol, Françoia, esposa de Pau Martí, tintorer convers, Angelina, esposa del sabater Joan Morro, Coloma Pinya, i Coloma, esposa del tender Berenguer Arnau.
21 de desembre de 1507- Diego de la Ribera, nou bisbe de Mallorca.
21 de desembre de 1613-Pere Espanyol, jurat ciutadà, jura el càrrec.
21 de desembre de 1936-Al quilòmetre 14 de la carretera de Bunyola, els franquistes assassinen el montuÏrer Onofre Arbona Jordà (del Cafè Can Nofre de S'Arenal) i Gabriel Servera Cardell del Coll d'en Rabassa.
21 de desembre de 1948-Surten de la presó, els presos polítics, Andreu Pericàs Màs, caimarienc, resident a Pollença i Margalida Andreu Marimón de Montuïri.
21 de desembre de 1648- El prevere Josep Sancho és assassinat de tres tirs d'escopeta.
21 de desembre de 1997-Mor Blai Bonet Rigo, escriptor.
22 de desembre de 1451-Francesc Burgues Galiana, nou jurat en cap.
22 de desembre de 1478-Arnau Safortesa substitueix Arnau Tarragó en el pes de la llenya de Santa Catalina.
22 de desembre de 1521- Pere de Pacs fill, arribat de Menorca, és nomenat capità d’Alcúdia.
22 de desembre de 1524- Sebastià Ramonell, agermanat de Campos que lluità a Alcúdia i que encara anava alçat i el bóter també agermanat Joan Garcia que vivia al vectigal de Santa Creu són executats.
22 de desembre de 1608-Mor el veguer Pere Joan Descatlar i l'enterren a Santa Eulàlia.
22 de desembre de 1610-Mor el virrei Joan Vilaragut Sans als 48 anys.
22 de desembre de 1647- L'inquisidor López de Vitoria i Jordi Sureda acaben de passar la quarentena al castell de Bellver.
22 de desembre de 1762-El bisbe Díaz Guerra prohibeix passar el rosari en català.
22 de desembre de 1936-El comandant militar Trinidad Benjumea del Rey ordena l’embargament de les persones que han actuat contra el Movimiento Nacional. Francisco Bonilla Huguet va ser el magistrat encarregat de la tramitació dels sumaris.
22 de desembre de 1936- Mor Luigi Neri "Arturo Rizzi" ,copilot feixista italià, en un atac aeri contra el Port de Maó.
22 de desembre de 1942- Mor a Bunyola, Coloma Quetglas Creus als 77 anys.
23 de desembre de 1543-El mascarat Francesc Olesa de Santmartí és armat cavaller per Carles I a Montsó.
23 de desembre de 1561-Arriba oficialment a Palma el nou bisbe Diego de Arnedo.
23 de desembre de 1583-Arriba a Portopí Lluís Vich, nou lloctinent general (virrei).
23 de desembre de 1642- Capturen al convent de Jesús on s'havien refugiat els bandolers de Canavall Jeroni Rossinyol i Jordi Dameto.
23 de desembre de 1936- Arconovaldo Bonacorsi, feixista,autonomenat "Conde Rossi" torna a Itàlia una vegada organitzat el terror a Mallorca.
24 de desembre de 1621-Es fa pública l'Ordenança general del cors.
24 de desembre de 1637-Francesc Cotoner és empresonat per la mort a trets d'arcabús de l'algutzir Salom.
24 de desembre de 1692- Moren 12 lactants de l'Hospital en caure una paret.
24 de desembre de 1706-Fi d'obra a l'interior de la Seu.
24 de desembre de 1716-Els borbons prohibeixen l'enviament de síndics a la Cort.
24 de desembre de 1721-L'inquisidor Jordi Truyols beneeix la nova església dels "gaietans" al carrer del Sitjar.
24 de desembre de 1936- El ferroviari del tren de Sóller Cristino Núñez Peña, comunista de Can Capes, és alliberat pels feixistes que el fan desaparèixer.
25 de desembre de 1454- Els forans han de fer el primer pagament imposat en benefici del rei i que suma 50.000 reials.
25 de desembre de 1521-Dos agermanats traeixen els seus companys,entren a Alcúdia i informen que es prepara un assalt amb torres, tortuga i escales a l’entrada d’any 1522. Nadal Vadell, fuster, havia fet la tortuga i les escales d’assalt a Alcúdia
25 de desembre de 1522- Miquel Vaquer, mascarat de Manacor és assassinat pels agermanats
25 de desembre de 1610- Carta de repoblament de Tàrbena per als agricultors mallorquins.
25 de desembre de 1983-Mor Joan Miró, pintor.
26 de desembre de 1521-Aprofitant que els agermanats havien partit (eren les festes de Nadal) deixant un petit contingent de guàrdia, 1080 alcudiencs sortiren de la vila cap a al Rafal Capdebou i ataquen a la guàrdia agermanada que pateix 80 baixes, i perd les escales i la tortuga, que els alcudiencs han cremat.
26 de desembre de 1552- Miquela, esclava de Pere Abrí-Descatlar a Massanella, compra la seva llibertat per 80 lliures.
26 de desembre de 1713-Divisió provincial espanyola en 21 províncies.
27 de desembre de 1637-Benedicció de les capelles de Sant Isidre i de les Ànimes del convent de predicadors de Manacor.
27 de desembre de 1643- El tinent algutzir Jeroni Costa i Joan Ferrà són empresonats per orde del procurador Miquel Vivot.
27 de desembre de 1705- Arriba a Mallorca la notícia de la presa de València per l'arxiduc d'Àustria.
27 de desembre de 1788- Una nevada que dura fins al dia 30 enfonsa 31 cases a Muro, i altres 31 a Pollença, 22 a Santa Margalida i mata 2402 ovelles, 1080 xots, 687 cabrits i 113 bous a Manacor.
28 de desembre de 1468- Joan Mesquida, rus llibert, antic esclau d'Antoni Mesquida compra unes cases a Pere Caselles.
28 de desembre de 1483- Jaume Soldevila, mercader, ven una esclava negra de nom Llucia amb un fill bord de tres mesos a Bartomeu Frontera, notari.
28 de desembre de 1649- El sucrer Mateu Pol és assassinat. El mateix dia mor el jurat mercader Francesc Socies que és enterrat a Sant Domingo.
28 de desembre de 1772- Els Caputxins prenen possessió d'uns terrenys al bordell per fer el convent actual.
28 de desembre de 1936-Assassinat Antoni Amer Llodrà, batle de Manacor, pels feixistes.
29 de desembre de 1406-Mor la reina Maria de Luna a Vila-reial.
29 de desembre de 1869- Constitució del Centre Federal de l'Associació Internacional de Treballadors (AIT) per Antoni Fullana, Josep Valls, Josep Canyelles i Miquel Payeras.
29 de desembre de 1936-A Sa Teulera els franquistes assassinen els andritxols Jaume Bonet Alemany, pescador, Sebastià Ensenyat Joan, jornaler socialista, Gaspar Alemany Font, mariner socialista, Andrés Ruíz Duarte, fosser socialista, i Josep Salvà Jofre, picapedrer socialista.
29 de desembre de 1950- El camperol de Capdepera Joan Albertí Moll, empresonat pels franquistes, es posat en llibertat.
30 de desembre de 1649-Josep Bauçà és apunyalat de mort al carrer dels Oms.

31 de desembre de 1229-Jaume I entra a Medina Mayurqa. En la conquesta hi van intervenir 720 cavallers, 200 dels quals al servei del rei, 100 al servei del vescomte de Bearn, 100 al servei del bisbe de Barcelona, 100 al servei del bisbe de Girona, 100 al servei del comte del Rosselló, 30 de l'Orde del Temple, 30 al servei de Bernat de Santa Eugènia, 30 al servei de Ramon de Montcada, 30 al servei de Ramon Alamany i altres 30 al servei del comte d'Empúries.
31 de desembre de 1392- pren possessió el nou governador Hug de Cervelló.
31 de desembre de 1613- La neu no permet celebrar la festa de l'estendart
31 de desembre de 1641- Assassinat a trets d'arcabús Priam Villalonga.
31 de desembre de 1715-Es reobre la Porta Pintada que havien tapat arrel del setge dels felipistes.
31 de desembre de 1716- Neix al carrer del Vi, a la parròquia de Santa Creu, Antoni Barceló Font de la Terra.
31 de desembre de 1938-L'inspector en cap Miguel Cerdà, els guàrdies Lorenzo Planas i Miguel Binimelis , Antonio Mas i el guàrdia civil Trobat detenen el socialista Jaume Garcias.