Any 2006

fidago

11 de desembre de 11996

Funcionaris es manifesten a Palma contra la congelació salarial  
Any 1987

feminista


cartell stei


Any 1986

1986

Any 1979


navascues

11 de desembre de 1935

Es constitueix la Junta de Renovación Española, partit ultradretà, a Mallorca i està formada per Salvador Beltran Font , José María Conrado Comrado, José Cotoner Verí, Francisco Durán Llabrés, Miguel Font Jaume, Nicolás Garau Garau, Manuel Gavira Martín, Gabriel Montaner Massanet, Leocadia Oliver Jaume, Francisco Pérez Sánchez, Joaquín Puigdorfila Rosselló i Honorato Sureda Hernández.  

11 de desembre de 1799

El Regimiento  de  Guardias Españoles  afusella un soldat desobedient a Mallorca.

11 de desembre de 1717

S'estableix un impost sobre la fàbrica d'aiguardent de dos reials de plata per quartí.

11 de desembre de 1647

Miquel Sanceloni, doctor en drets és condemnat a tres anys d'exili de Mallorca per la pràctica de la violència contra les dones.

11 de desembre de 1546

Fuig l'esclau Alí, de Ramon Forest i va vestit amb sallo i capa negres.

11 de desembre de 1495

El virrei Aymeric deixa sense exempció de tributs al morber Antoni Nadal, a Macià Monistrol, i a Joan Sagarriga.

11 de desembre de 1270

Pere de Muntanyans és establert al rafal Antigor, a la vall de Canet (Esporles)