Any 1997

Fundació del grup musical Oprimits.


2 de gener de 1997
 Mor Joan Coromines, lingüista català.

                       

13 de febrer de 1997

El Congrés espanyol aprova el projecte de llei de Liberalització de les Telecomunicacions i fixa les condicions del segon operador de telefonia a Espanya (Retevisión).

15 de febrer de 1997

Seixanta-set països signen un acord històric en Ginebra per a liberalitzar el mercat de les telecomunicacions en el marc de l'Organització Mundial del Comerç.

23 de febrer de 1997

Clonació de l'ovella Dolly.


 

23 de maig de 1997

Mor Remigia Caubet, escultora

 10 juny 1997

L'expresident de Mèxic, Carlos Salines de Gortari, declara des d'Irlanda estar disposat a comparèixer davant els tribunals mexicans                                                                  

Son Sen, tinent del Khmer Roig fet executar per Pol Potº

A Colòmbia, la Comissió Primera de la Cambra aprova per 22 vots a favor i 10 en contra, el projecte d'acte legislatiu que restableix l'extradició de colombians.

ETA fereix d'un tret al cap al militant socialista Javier Pérez Aja a Bilbao.
 
Brussel·les anuncia un expedient d'infracció al govern espanyol per voler crear un monopoli amb el descodificador de la televisió per satèl·lit.

12 de juny de 1997

El president del Govern Balear, Jaume Matas renova el seu govern després de la dimissió del  titular de Medi Ambient, Bartomeu Reus, i la del d´Educació, Joan Flaquer. Manuel Ferrer Massanet, fins ara conseller de la Funció Pública i Interior i portaveu del Govern Balear, substitueix Flaquer a Educació, Cultura i Esports i conserva el càrrec de portaveu del govern. Pilar Ferrer Vanrell substitueix Manuel Ferrer  a Funció Pública, i Miquel Ramis, alcalde d'Alcúdia  ocupa la conselleria de Medi Ambient, Ordenació del Territori i Litoral en substitució de Bartomeu Reus.

 

12 de juny de 1997-Campanya d'excavació al Puig de Na Morisca (Santa Ponça)

 

26 de juny de 1997

 El Ple del Consell Insular de Mallorca, acorda de concertar un préstec de 362.213.736 pta., amb el Banco de Comercio, S.A., amb la finalitat de poder satisfer la indemnització de 352.213.736 pta. a l’empresa ITEMA, S.A., concessionària dels serveis de la Inspecció Tècnica de Vehicles, i d’altra banda aportar 10.000.000 de pta. per a la constitució de l’empresa pública ITEVE Mallorca, S.A., societat mercantil amb el 100% del capital social propietat del Consell Insular de Mallorca, creada per gestionar directament els serveis de l’ITV, tot això en compliment dels acords adoptats pel Ple de la Corporació del 5 de maig de 1997.

 

Durant l'any:

S’han produit 3.050 revisions i 162 ergometries dins l’Àrea de Prevenció i de Revisió; 440 consultes dins l’Area Assistencial; i cinc jornades a l’Àrea de docència i promoció, principalment
Es van obrir els Centres de Sa Pobla, amb 1084 revisions, Felanitx, amb 816 revisions, i Manacor amb 810.
En tots els casos s’inclouen les revisions del programa Gent Gran en Marxa. El total general és de 5.860 revisions.
A l’Esport per a l’Edat Escolar cal destacar una participació de 53.853 esportistes amb un notable increment degut a la incorporació del Comité d’Activitats de Temps Lliure i Promoció Esportiva a Mallorca.
Entre d’altres dades figura que s’han celebrat 17.176 partits.

Turisme

L’oficina de la Plaça de la Reina va atendre a 56.529 peticionaris al llarg de l’any, tant per telèfon com per escrit o personalment, i va distribuir 80.987 fulletons, és a dir, 137.516 activitats informatives.

L’oficina de l’aeroport, va atendre a 44.016 demandes informatives i va distribuir 114.378 fulletons, arribant a 158.394 activitats informatives.

 

Cultura

A la Biblioteca de Cultura Artesana s’han produit 24.573 consultes. Es van lliurar 2.155 sol.licituds de dipòsit legal del que les postals i els llibres foren els capítols més importants. El Servei de Publicacions va donar entrada a 29.761 exemplars, i sortida a altres 17.235.

El Museu Krekovic va registrar 27.418 visites. En quant a la Xarxa de Biblioteques es registraren més de 272.000
lectors.

En el Teatre Principal cal destacar  l’assistència de més de 36.000 espectadors a les sessions teatrals i
de més de 13.000 a la Temporada d’Òpera.