5 de juliol de 1996

Decret 136/1996, de 5 de juliol, d'ordenació de la Gestió dels Residus Sanitaris en la Comunitat Autònoma de les Illes Balears (BOCAIB, 20.07.96; correcció d'errors BOCAIB, BOCAIB 24.08.96, BOCAIB 29.08.96, BOCAIB 14.09.96 i BOCAIB 06.02.97).

 

 

 

9 de juliol de 1996: Recomposició del pacte entre Unió Mallorquina , PSM i PSOE en el Consell Insular de Mallorca.

20 de juliol: Surt de la presó Guillem Godó, militant de TL empresonat i que mai s´acollit a cap mesura de reinserció. Carles Sastre obté el règim obert, malgrat no acollirse mai a la reinserció.


29 de juliol de 1996 - Dipòsit d'estatuts del Sindicat d'Oficis Varis de la CGT de Balears. Sinen l'acta de constitució Joan Gelabert Munar i Llorenç Buades Castell (Bocaib 103, 17.08.1996)

 

Agost de 1996-Notícies del Sabei al Banc de Crèdit Balear

 

 

 

 

2 de setembre de 1996- Posada en marxa del Servei de drogodependències municipal " Margalida Femenias ", dependent de l'Ajuntament de Palma, dirigit a facilitar tractament a persones afectades per toxicomanies a la Llar de la Infància, del carrer General Riera 113.

 

 

7 de setembre de 1996- Gràcies a CC.OO. el PP guanya el control de Caja Madrid. El mateix dia el PCIB celebra conferència a Palma.


13 de setembre de 1996 - El SABEI aplega 200 persones en un sopar a Can Tronca de Sant Joan per celebrar la caiguda de Joan Forcades en la presidència de Sa Nostra.

 


1 d'octubre de 1996 - Les llistes d'espera de l'Insalud arriben als 18 mesos per als especialistes d'oftalmologia.

Durant els dies 16, 17 i 18 d'octubre ha tingut lIoc, a Palma de Mallorca, elSegon Congrés de la Coordinadora de Centres d'Estudis de Parla Catalana, el qual ha reunit prop de 120 especialistes dels Països Catalans, per tal de debatre sobre el franquisme i transició democrática. Entre els ponents hi han participat Pere Gabriel, Joan Francesc Mira, Carme Molinero, Pere Ysàs, Carles Santacana i Sebastià Serra.

22 d'octubre de 1996- Joan Flaquer, conseller d´Ensenyament i Cultura de les Illes, informa que el pròxim curs 1997-98 el 50% de l´ensenyament primari es farà en català. Segons dades de l´Obra Cultural Balear, dels 99.000 escolars de les Balears, només uns 25.000 alumnes reben l´ensenyament en català, contra 43.000 estudiants que reben tot l´ensenyament en castellà.


24 d'octubre de 1996 - Fallida fraudulenta de Centennial, de la que són consellers Tomàs Cano Pascual,Bartolomé Cursach Mas, Jaime Bauzá Andreu, Juan Eugenio González Moro Quiroga, Francisco Javier Carrión Orfila, Silvia Ana Campillo Giner, Rafael Pola Mínguez i Juan Cirer Mas. Un total de 260 treballadors perden la feina. Operava sense capitals o amb capitals ficticis segons sentència judicial condemnatòria. Bona part dels empleats es col·locarien després a BCM, fundada pel conseller de Centennial Bartolomé Cursach Mas.

29 de novembre de 1996 - Els consells insulars de Menorca, Eivissa i Formentera obtenen les competències en matèria d'ordenació turística.

2 de desembre de 1996 -Incoació d'expedient sancionador contra Wolgang i Annette Schnell, per la realització d'unes obres i l'enderrocament de restes d'una murada talaiòtica, a la finca de la seva propietat, parcel·les 650 i 653 del polígon 10 del terme municipal de Santanyí.

15 de desembre de 1996- El Govern Balear renuncia a tenir una televisió autonòmica pròpia i firma amb la Federació de Televisions Locals de Balears,  un acord per incentivar les televisions locals de Mallorca, Menorca i Eivissa .