1 de juliol de 1997

Restitució de Hong Kong a Xina.

2 de juliol de 1997- Es funda l'empresa pública Iteve Mallorca, S.A., societat mercantil de capital íntegrament del Consell Insular, que gestiona els serveis de l'inspecció tècnica de vehicles.

7 de juliol de 1997

El Ple del Consell de Mallorca acorda la seva incorporació en el Museu d'Art Contemporani "Es Baluard".

 

10 de juliol de 1997
Bassàiev abandona el govern txetxé de Maskhàdov per la seva prudència en les relacions amb Rússia.

4 d'agost de 1997
Mor Jeanne Calment als 122 anys.

7 d'agost de 1997
Moren 67 persones arrel de les  inundacions a un camping de Biescas (Aragó)
Petrolier matriculat a les Bahames deixa escapar 120 tones de carburant a Le Havre.

11 d'agost de 1997
Quatre dones entren al govern marroquí.

15 d'agost de 1997

El Consell de Mallorca fixa la data del 12 de setembre, el dia en que el rei Jaume II va jurar els privilegis i franqueses de Mallorca el 1276, com a Diada de Mallorca

 

20 d'agost de 1997
 Atac de l'aviació israeliana sobre bases d' Hezbollah a l' est del Liban.

21 d'agost de 1997
Moren 64 morts a un llogarret de Souane (Alger) en accions violentes dels islamistes radicals.

31 d'agost de 1997
Mor Lady Diana princesa de Gal·les.

Aquest escrit del col·lectiu militant de Sa Nostra en el SABEI apunta les diferències que generarien el trencament amb el sindicat i la fundació del SATEI

8 de setembre de 1997
El govern d'esquerra a França repren privatitzacions de France Télécom,Gan,Air France.

11 de setembre de 1997
Referéndum escocés: s'aprova la creació d´un parlament autònom.

COMUNICAT EN RELACIó A LA DESTRUCCIÓ PARCIAL
D'UN JACIMENT ARQUEOLÒGIC A SON VERÍ


L'Agrupació de Marratxí del PSM-Nacionalistes de Mallorca considera lamentable
el fet de Ia destrucció de part del jaciment arqueològic de Son Verí que, en aquests
moment, es troba inserit dins una urbanització en construcció.
Ens consta que l'empresa promotora tenia constància d'aquest jaciment i també
del fet que estava catalogada per Patrimoni com a hàbitat prehistòric. Per tant, no es
pot parlar en aquest cas de desconeixença o d'infortuni involuntari.
Pensam que l'ajuntament, que es va mostrar excessivament benèvol a l'hora de
consentir l'ampliació dels terminis d'execució de Ia urbanització, en comptes d'iniciar,
en el seu moment, un expedient de caducitat de Ia llicència de Ia urbanització, hauria
d'haver estat mes contundent a l'hora d'exigir Ia preservació i conservació d'aquest
jaciment i que les actuacions que ara ha emprès s'havien d'haver executades abans
que es produïssin mals irreparables per al malmès patrimoni històric de Marratxí.

2 d'octubre de 1997
Signatura del Tractat d'Amsterdam pels quinzes països membres de la Unió Europea.

3 d'octubre de 1997
A Girona es registra una temperatura de 31,5 º, la més càlida a l'octubre en trenta anys.

Quadernos Internacionales, publicació dels militants de la Quarta Internacional, valora el trencament entre  ICV i Esquerra Unida.

6 d´octubre de 1997

Aprovació dels dels Estatuts de l´Esport Hípic de Mallorca pel Ple del CIM.

8 d'octubre de 1997
Inici del procés a Maurice Papon per crims contra la humanitat.

L'economista trotsquista Jesús Albarracín, militant de CC.OO. analitza la repressió dins el sindicat.

12 d'octubre de 1997

El conseller d´economia i Finances del govern Balear, Antoni Rami, anuncia que el Govern Balear aplicarà a partir de 1998 una reducció en l´impost de successions i transmissions patrimonials que beneficiarà 60.000 ciutadans de les Illes.

21 d'octubre de 1997
 Ignacio Alonso García,militant feixista de Bases Autónomas,condemnat a un any i 12 mesos de presó per agressions a estudiants de la Complutense.

29 d'octubre de 1997

Constitució de l’empresa pública ParcBIT Desenvolupament SA,

 

 

La Reforma Laboral analitzada per la revista "Seguros"

 

 

 

 

20 de novembre de 1997

El GOB manifesta que la Normativa proposada pel CIM no assegura la total protecció d´Es Canons, ja que permet que dins l´àmbit afectat per la Norma s´hi puguin construir prop de 25 habitatges unifamiliars amb les infraestructures corresponents. La construcció d´aquests habitatges provocaria un greu impacte ambiental i paisatgístic i afectaria negativament els seus valors naturals. El GOB  proposa atorgar en aquest Sector un grau de protecció superior per tal d'assegurar la seva conservació i que sigui inedificable.

21 de novembre de 1997

La direcció general de Consum de les Illes Balears ordena la immobilització de milers de productes  que estan etiquetats exclusivament en alemany.

Es regulen en el decret 145/1997 les condicions d'amidament, d'higiene i d'instal·lacions per al disseny i l'habitabilitat d'habitatges així com l'expedició de cèdules d'habitabilitat..


25 de novembre de 1997

Amb els vots favorables del PSOE i UM , l'abstenció del PP i el vot contrari de PSM i EU s'aprova per l'Ajuntament la urbanització dels Canons a Artà que permet construir per a una població de 2000 habitants.

28 de novembre de 1997

 Congrés de la CGT a Tarragona.

CGT de Balears no va poder participar al Congrés de Tarragona per manca de liquidació de qüotes. La CGT de Balears havia passat del primer local al carrer de Sant Miquel al del carrer de Colom que sortia més car.

Tot i que haviem reclamat a les institucins la part corresponent del patrimoni històric de la CNT de la qual proveniem i del patrimoni sindical acumulat, el cert és que la democràcia que es permetia subvencionar organitzacions de caire feixista mai no va donar ni un cèntim en concepte del patrimoni sindical a la CGT. Les institucions que s'omplien la boca en relació a la necessitat d'articular una democràcia més participativa i de referències a la dinamització de la societat civil, no tenien lloc per a la gent que volia posar en marxa un projecte sindical d'orientació llibertària.

 

 

1 de desembre de 1997

El Consell Insular de Mallorca, en sessió plenària ordinària  acorda aprovar els estatuts de l’organisme autònom Teatre Principal i iniciar-ne els tràmits de legalització, inscripció, constituciò i dotació econòmica

15 de desembre de 1997

Mitjançant un conveni signat el 15 de desembre de 1997, l'Ajuntament de Palma va cedir al Real Mallorca l'ús de les instal·lacions de Son Moix (tant l'estadi com l'aparcament adjacent, que té capacitat per a més de 3.000 vehicles) per un període de 40 anys, prorrogable en 25 més. L'Ajuntament, el Govern i el Govern central van invertir prop de 30 milions d'euros en la construcció de l'estadi.

22 de desembre de 1997

Moren assassinats 45 indígenes tzotzils a la Comunitat d'Acteal (Mèxic).

26 de desembre de 1997
Mor Anita Conti, anarquista francesa.

31 de desembre de 1997
El 1997 ja hi va haver 7.783 inspeccions de repressió lingüística a França.

Imatge de 31 de desembre de l'any 1997 entre protestes independentistes.