Any 1851-L'any del terratrèmol.

   
Any 1851-Antoni Ignasi Cervera escriu a la publicació "El Trabajador".

   
Any 1851-Otis inventa l'ascensor.

Any 1851 - Parcel·lació de S'Hort des Ca.
   
Any 1851- Troballa d'Athena Promachos a Son Redó de Porreres.


12 de gener de 1851 - Gabriel Vallès s'encarrega de la correspondència entre Felanitx i Palma dues vegades cada setmana per 24 lliures anuals.(Anys enrera, Pere Xamena, 1963. -  Llibre de Consells dels antics jurats...)
   
14 de gener de 1851-Fundació de l'Arxiu del Regne de Mallorca. S'estrena el govern espanyol de Bravo Murillo.

   
19 de febrer de 1851- Josep Manso Juliol, comte del Llobregat, cap polític de les Illes Balears.

   
16 de març de 1851-Concordat d'Espanya amb el Vaticà.

   
15 de maig de 1851-Un terratrèmol que es produeix a la una i mitja de la matinada fa caure una torreta de la Seu i afecta a la torre de l'Àngel,  Sant Francesc i el Socors. Es fa sentir especialment en el pla de na Tesa i a sant Marçal, però també a altres llocs com Banyalbufar, Valldemossa i Sóller.

   
Juny de 1851- La Plana d'Utiel, del Regne de Castella és agregada a la província de València per Javier de Burgos.


9 de juny de 1851 - El blat es ven entre 14 i 16 pessetes la quartera a Felanitx; l'ordi a 6 pessetes la quartera i la palla a 5 sous el quintar.

28 i 29 de juny de 1851 - Tremolors petits de terra.(Manuscrits d'Antoni Oliver Joan de Felanitx)
   
2 de juliol de 1851 - Reial decret que prohibeix l'exercici de la maçoneria.

   
3 de juliol de 1851- Fi de la reconstrucció del campanar de sant Francesc que és molt criticada.

   
7 de juliol de 1851- Llei espanyola de carreteres.


7 de juliol de 1851 - Inici de les obres del nou hospici de Felanitx finançades per Pere Pau Nicolau, mínim exclaustrat.
   
30 i 31 d'agost de 1851-Nous sacsejaments a Mallorca.

   
4 de setembre de 1851 - Mor Faust Morell Moragues Bordils Comelles (marquès de Solleric).

   
14 d'octubre de 1851- Mor Jaume Joan de Comelles i Rossinyol de Sagranada, el darrer descendent de la família Comelles-Bordils, que tenia la casa pairal a l’illa del canonge Garau, a la parròquia de Sant Jaume, de Ciutat.

28 d'octubre de 1851 - Instrucció de l'Ajuntament de Palma per a l'enderrocament de sant Felip Neri, que no es produeix fins l'any 1854.

   
4 de novembre de 1851- Mor Francisco López Lobo, rector d'Alaró durant 54 anys.

   
Desembre de 1851- Fi de la construcció del far de la Dragonera.

   
14 de desembre de 1851- Mor Llorenç Buades Coves, propietari de Son Molines. El succeeix el seu fill Agustí Buades Frau.


15 de desembre de 1851 - Els ermitans deixen sant Salvador de Felanitx.

16 de desembre de 1851 - Cessa per jubilació el regent de l'Audiència José Maria Calabuig i és nomenat en el seu càrrec Tomàs Huet.
   
17 de desembre de 1851- Llei de ports.

   
23 de desembre de 1851- Es produeix un nou tremolor de terra a Mallorca.


Any 1851: A Felanitx es produeixen 3.532.720 litres de vi (174.000 quartins), 168.000  quartins dels quals són per a  l'exportació i 6.000 (121.680 litres) per al consum local, que suposa una mitja de 121,6 litres per habitant i any  (9.997 habitants, nins inclosos).

any1850