Any 1852

   

Any 1852- El Partit Democràtic de  Joaquim Fiol i Pujol, Jeroni Bibiloni, Pere Josep Gelabert, Miquel Guasp Pujol, Joaquim Quetglas i Bauzà i Miquel Quetglas i Bauzà funden el Centre Instructiu Republicà.
   
Any 1852-Substitució del gallet de la Torre de l'Àngel per un altre més petit d'alçada.

8 de gener de 1852- Subhasta pública de les restes del naufragi a la mar propera al torrent de Son Bauló del bergantí  francès Cognac.

25 de gener de 1852 - Inici de l'obra del camí del Calvari a Felanitx.

 
7 de febrer de 1852-Execució del clergue lliberal Martin Merino Gómez a garrot  després d'haver atemptat contra Isabel IIª.
   
20 de febrer de 1852- Creació de la Guàrdia Municipal de Palma. Disposava de 8 guàrdies.
   
22 de març de 1852-Comença a circular la moneda de mig reial de coure.

9 d'abril de 1852 -Divendres sant- Plou a Felanitx des de les 9 del matí a les 10 de la nit.

28 d'abril de 1852 - La Junta de Beneficiència de la parròquia de sant Miquel ha atès des del primer d'abril de 1851 un total de 76 pobres per als quals s'han fet despeses de pa per import de 2.525,29 reials de velló pagats al forner Bartomeu Cabrer. Aquesta és la partida més important d'un total de partides que sumen 3201,50 reials (El genio de la Libertad 13/5/1852)

9 de maig de 1852 - En el carrer de la Peixateria de Ciutat Vicenç Llorenç , enfront de la casa dels Cirerol, es dedica a la venda d'orxata i taronjada a un sou el tassó.

10 de maig de 1852 - Surten de la presó cap al palau reial on han de ser jutjats en consell de guerra pel Marquès de Zayas, Martí O'Donnell, Jaume Capó, Miquel Gamundí, Joan Artigues i Miquel Ivars, acusats de robatori en una casa enfront de l'antic convent de Jesús. Els acusats són condemnats entre 6 i 10 anys de presó.

11 de maig de 1852 - El Genio de la libertad denuncia que no són legals les paradetes de venda de peix en el Moll perquè les reials resolucions de 11 de març només contemplen la venda a la mateixa barca o a la platja i això perjudica als altres establiments.

11 de maig de 1852 - Es produeix un furt a la casa de Miquel Fons que viu enfront de la Missió.

13 de maig de 1852 - Mr.Carbonell, diputat dels Pirineus Orientals resident a Ciutat i que parla català del seu país i poc l'espanyol s'ofereix per fer classes de francès.

13 de maig de 1852 - Anuncis publicats en El Genio de la Libertad donen constància que el patró del llaüt Soledat Onofre Bordoi viu en el carrer de la Carnisseria en cantonada al de Capelleria, que el patró Henales viu en el carrer de Dameto 55, immediat a la Quartera, i que el mestre boter Antoni Triey viu enfront del portal major de la Llotja. En el carrer de sant Domènec 5, Pere Sans Serra hi té una tenda de roba.

14 de maig de 1852 - El Balear publica la llista dels trenta majors contribuents que a partit del drecret d'impremptes han de formar el Jurat. Aquests són: Marquès de Bellpuig, Comte d'Aiamans, Joan Sureda Boxadors, Marquès de la Romana, Comte de San Simon, Tomàs Quint Zaforteza, Pedro Verí salas,Guillermo Dezcallar, Mariano Villalonga Togores, Marquès d'Ariany, Pedro Rosiñol Zagranada, Nicolás Dameto, Felipe Fuster Dezcallar, Fausto Morell, José Villalonga Aguirre, Marquès de Campofranco, Juan Rubert, Salvador Morell, José Despuig Despuig, Juan Burgues Zaforteza, Juan Palou de Comasema, Nicolás Brondo Zaforteza, Ignacio Moragues Comellas, Juan Nogués, José Fortuny, Bernardo Ribera Cozar, Marquès de la Bastida, Juan Villalonga, Francisco Mariano Villalonga, Conde de España.

16 de maig de 1852 - Maria, mare de tres fills i amb el marit empresonat per robatori a Son Vic, es suïcida tirant-se del Mirador de la Seu a la Caserna de les bòvedes. Vivia a la Portella.

 
Maig de 1852-Cop d'estat de Bravo Murillo.

14 de juny de 1852 - El rector Sebastià Serra posa la primera pedra de l'església d'El Calvari de Felanitx.

 
23 de juny de 1852-Nomenament de l'arquitecte Joan Baptista Peyronnet per a la reforma de Seu després del terratrèmol de l'any anterior. La Comissió Provincial de Belles Arta s'oposa al mateix.
   
Juliol de 1852-Inici d'enderrocament de l'església d'El Carme.
   
Juliol de 1852-Comença a funcionar la línia telegràfica de Palma a Maó.
   
1 de juliol de 1852 - Rafel Noguera Blanch és nomenat comandant militar del castell de Bellver.

Novembre de 1852- Sembra de cinc almuds de llavor de pi a la Comuna de Felanitx.
 
22 de novembre de 1852- El temporal enderroca part de l'església de Binissalem.
   
Desembre de 1852-Soterrament de la síquia del carrer dels Oms.
   
1 de desembre de 1852-Forta tempesta a Mallorca.
  
9 de desembre de 1852-Reial Ordre reguladora de pesos i mesures.
   
13 de desembre de 1852-Dimissió de Bravo Murillo.
   
14 de desembre de 1852-Govern espanyol del comte d'Alcoll.

   

any1850