1936

 Publicació del “Catecismo anticomunista”, obra del canonge Andrés Coll

 

Gener de 1936 

Constitució d' un comitè d´enllaç del PSOE,ERB,PCE,UR,PRDF,POUM,JJSS i JJCC.

Deixa de publicar-se el setmanari SOTANA ROJA.

 

Gener de 1936

 Magdalena Rullan Vives, cap de la Secció Femenina de Falange. Era la mare del també falangista Jaime Real. Dolores Alemany Alomar era la tresorera. Altres dirigents van ser Enriqueta Castro Pinto, Concepción Batle de Espejo, Esperanza de la Monja, María Luisa Ramonell, Carmen Ramírez i Francisca Ramírez.

 

Luis Zaforteza, president de Acción Popular Agraria (antiga Unió de Dretes).

 

La CNT mallorquina deixa clar en la publicació Cultura Obrera que no presentarà candidats a les eleccions ni donarà supòrt a cap candidatura.

 

16 de gener de 1936

La tirada de "Nuestra Palabra", periòdic estalinista, arriba als 1700 exemplars.

 

 

19 de gener de 1936

Intent de miting de Falange Espanyola a Manacor,suspès per l´oposició esquerrana.

 

22 de gener de 1936

Míting del Partit Comunista al Teatre del Pont d'Inca. Intervenen: Miquel Llabrés Garcia, Jaume Canyelles del Pla de Na Tesa, Ateu Martí i Aurora Picornell.

 

23 de gener de 1936

Míting de Francesc Carreras (ERB) a Santanyí.

 

 

25 de gener de 1936

 

El mateix dia apareix el diari nocturn d'esquerres "Antorxa" dirigit per Jaume Rebassa Garcia, socialista. El redactor en cap era Bernat Gaita Isern (ERB), i els redactors eren Lluis Ripoll Arbós, Josep Quetglas, Gabriel Meneu Pinya, Albert Llabrés Torres i Jaume Ginard.

 

26 de gener de 1936

La UGT en un ple al que assisteixen 32 seccions acorda el seu suport al Bloc Antifeixista.

 

27 de gener de 1936

El Partit Republicà Democràtic Federal abandona el Comiè d'enllaç del Front Popular després de no acceptar-se cap candidat seu i proposa als seus militants la llibertat de vot.

 

28 de gener de 1936

Es decideix la candidatura del Front Popular: Alexandre Jaume Rosselló  i Antoni Gomila Pons, socialistes; Bernat Jofre Roca i Francesc Carreres Reura, per Esquerra Republicana, i Antoni Amer Llodrà per Unió Republicana. Els comunistes impulsors de la candidatura són marginats de la mateixa.

 

Febrer de 1936

Apareix Cultura Social, revista de la Federació Obrera d'Hoteleria.

 

2 de febrer de 1936- 

Acte de la Falange a Manacor. Hi parlen Alfonso Zayas, Antonio Nicolau i Juan Riera.

 

6 de febrer de 1936.

Reunió de dones a La Vileta promoguda per la comissió electoral femenina del Front Popular.

 

9 de febrer de 1936

Acte de Falange a Campanet- Hi parlen Sebastián Alcover Bennassar, cap local, Antonio Nicolau, Roig, cap local de Sa Pobla, Nestor Gallego i Alfonso de Zayas.

 

Febrer de 1936

Juli Quintero refereix les raons de l'abstenció de la CNT en relació a les eleccions polítiques, i les fonamenta en que tant l'esquerra com la dreta havien intentat ofegar el sindicalisme confederal, i en que la intervenció del proletariat en al lluita política era un error.

Juli Quintero optava per formar un bloc revolucionari amb la UGT sense interferències del Partit Socialista.

Manifestava també que la lluita revolucionària seria ievitable perquè en cas de victòria de les esquerres l'actitud de la dreta seria inurreccional.

 

Febrer de 1936

 Fundació de Falange a Sencelles per 11 membres dirigits per Antonio Bennàssar Oliver.

Pedro García Sampol, Pedro i Juan Sampol Cerdá i altres constituïren la delegació local de Falange a Montuïri

 

11 de febrer de 1936

El Sindicat de la Construcció de la CGTU (proper al PCE) s'integra a la Societat Obrera "El Trabajo " (UGT)

 

 

16 de febrer de 1936

Franco intenta obtenir la declaració d'estat de guerra després del triomf del Front Popular.

A les Balears, les dretes aconseguiren els set escons amb un total de 91.723 vots contra els 58.597 vots de l'esquerra. L'esquerra només va guanyar a Calvià , a la zona de llevant de Palma i a santa Catalina. El mateix dia , davant el triomf estatal del Front Popular, manifestants d'esquerra demanen el retorn del destituït Ajuntament de Palma.

 

19 de febrer de 1936

El tinent de les forces de seguretat, Joan Pujolà "Passes Llargues" carrega contra els manifestants que celebren l'accés d'Azaña al govern i  apallissa l'obrer Antonio Guerra, el qual va resultar ferit al cap. Davant les protestes de la multitud, la Guàrdia Civil fa ús de les armes i quatre persones resulten ferides: l'obrer socialista Angel Galante Medina  resulta ferit greu, i també Pere Cañellas Bonet, atesos a la clínica dels germans Peñaranda. Els socialistes demanen la destitució i judici al tinent Pujolà.

 

20 de febrer de 1936

Emili Darder és restituït al front de la batlia de Palma.

 

22 de febrer de 1936

Manifestació multitudinària en memòria del primer aniversari de la mort del socialista Llorenç Bisbal.

Surt per darrera vegada el periòdic "Antorxa".

 

23 de febrer de 1936

Milers de persones convocades pel PSOE i UGT commemoren l'aniversari de la mort de Llorenç Bisbal.

 

24 de febrer de 1936

El Partit Comunista demana al Front Popular :

-L'expropiació dels béns dels causants de les crisi del Crédit Balear i del Banc Agrícola.

-Accions contra el augments de les tarifes de la Transmediterrània.

-Augments salarials per als obrers ferroviaris.

-Readmissió dels acomiadats a causa de les represàlies preses per l'antiga comissió gestora de Ciutat i la Diputació Provincial.

-Posada en marxa de programes d'obres públiques per fer frot a l'atur.

-Alliberament d'impostos per als petits comerciants.

-Processament del tinent Pujolà, del capità de la Guàrdia Civil i de l'exgovernador civil, amic de Joan March.

-Expressa la protesta pel nomenament del general Goded com a comandament militar.

 

29 de febrer de 1936

Es constitueix una nova comissió gestora de la Diputació Provincial, formada pels socialistes Jaume Garcia i Jaume Bauzà i els republicans Pere Oliver Domenge, Eduard Gómez Ibáñez,i Docmael López Palop, republicans.

 

Març de 1936-

 Els falangistes s'entrenen militarment a Vallgornera Vell , Sant Martí de Vilafranca i Son Vivot d'Inca.

 

1 de març de 1936- 

Decret obliga als patrons a readmetre als obrers acomiadats arrel de la revolució d´octubre.

 

8 de març de 1936

Acte de la Dona antifeixista amb la intervenció d'Aurora Picornell i d'Antònia Pascual a Santa Catalina. Catalina Nadal, socialista, Aurora i  Llibertat   Picornell, comunistes, Rosa Colom (ERB) i Rosa Ros del Partit Federal intervenen a Llucmajor en un acte en favor de la dona treballadora.

Míting del Front Popular a Manacor.

 

14 de març de 1936

Milers de persones es manifesten a Palma per l'anul·lació de les eleccions de febrer a l'actual Plaça d'Espanya. Demanen la incautació dels béns de Joan March, la dissolució de les associacions feixistes i la resolució dels casos del Banc Agrari i del Banc de Crèdit Balear.

La Direcció General de Seguretat ordena la detenció de la Junta de la FE de las Jons. Falange Espanyola il·legal.

 

14 de març de 1936

Ple del Comitè Provincial de les Balears del Partit Comunista. Joan Vidal fa un informe en relació al periòdic "Nuestra Palabra". Luis Montero presenta la queixa per la marginació del partit a les llistes electorals. Propugna la integració dels treballadors autònoms

 

20 de març de 1936

Clausurat el local de Falange a Palma.

 

28 de març de 1936

Fundació de l'Agrupació Socialista a Santanyí.

 

 

1 d'abril 

Alfonso de Zayas convidat a la Casa del Poble.

 

Abril de 1936

La redacció de "Nuestra Palabra", periòdic comunista, es trasllada al carrer Arc de la Mercè 9, 1r., cantonada del carrer Josep Anselm Clavè  de Palma.

 

9 d'abril de 1936

"Nuestra Palabra" núm. 130, es queixa de la censura que aplica el Governador civil, i que en canvi "el portavoz de esa enmohecida "moral cristiana", covachuela de invertidos y violadores de menores, que se titula "Correo de Mallorca" no sufren en lo más mínimo los rigores del censor.

 

9 d’abril de 1936- 

Fundació de la delegació de Costitx de Falange Espanyola.

9 d'abril de 1936 

Detingut el falangista Néstor Gallego Caparrós i empresonat al castell de Sant Carles.

 

10 d'abril de 1936

 Detinguda la Junta de Mando de Falange.

 

11 d'abril de 1936- 

Alliberats els falangistes detinguts.

 

11 d'abril de 1936-

Francisco Oleza Rossiñol cap del SEU, Juan Barbarà Puig cap de premsa.

 

13 d'abril de 1936

Falangistes col·loquen una bandera a l'estàtua del rei Jaume I a la plaça de Joanot Colom (ara Espanya).

 

14 d'abril de 1936

El tinenet coronel Garcia Ruíz amenaça en retirar-se de la desfilada commemorativa si les autoritats no permeten que hi sigui el bisbe.

 

16 d'abril de 1936

Empresonats els falangistes Jaime Jaume Rosselló, Bartolomé Oliver, Miguel Mulet, Miguel Rosselló, Prohens, Sastre, Jaumot, Fuster, Llull, Juan, Llinás, Martí, i Oliver, manacorins, fins el 2 de maig.

 

17 d'abril de 1936- 

Topada de falangistes i gent d'esquerra a Cort.

 

17 d'abril de 1936-

 Nova detenció de la Junta de Mando de Falange, i els caps locals que són empresonats al Fort de Sant Carles.

 

18 d'abril de 1936

Partidaris de Largo Caballero ataquen a Jaume Garcia, del corrent més dretà del Partit Socialista, en el Tercer Congrés de la Federació Socialista Balear. Joan Frau de Manacor i Pere Antoni Rotger d'Alaró acusen els prietistes de manca de preocupació pels presos d'octubre. Els caballeristes obtenen 500 vots a l'elecció d'executiva i dupliquen els vots dels prietistes. Davant la victòria de l'ala esquerrana la burocràcia del partit dimiteix. El sector caballerista aleshores enlloc d'agafar la direcció del partit, contemporitza i promou un congrés extraordinari. Ignasi Ferretjans és designat delegat al Comitè estatal del PSOE. Joan Lladó Arabi és elegit nou secretari general, Ferran Rado Moragues és el vicesecretari, Antoni Gil Julià, tresorer,Antoni Ribas Galiana és el vocal primer.

 

23 d'abril de 1936

Es detingut  Juan Barbarà Puig, cap de premsa de la Falange, durant una setmana.

 

24 d'abril de 1936

Dimiteix el batle d'Inca Miquel Beltran Planas. Pere Pau Capó Cantallops (ERB), nou batle.

 

Maig de 1936- 

Néstor Gallego, falangista, redactor d´"Aquí Estamos" que apareix per primera vegada i és de distribució clandestina.

 

 1 de Maig de 1936

Després de la manifestació, Jaume Garcias, socialista, Josep Bernat, ugetista, Francesc Cañellas , comunista i Francesc de Gràcia, poumista, parlen des del balcó de Cort als manifestants. 

La Falange de Santa María es reuneix a l´ermita de Son Seguí: Miguel Colom Capellà, és el seu dirigent.

 

1 de Maig de 1936

Àngel Palerm de Formentera participa al Congrés de la CNT de Saragossa.

 

2 de maig de 1936

Alliberats els falangistes manacorins que estaven empresonats.

 

8 de maig de 1936

Pluges: 96 litres per metre quadrat a Algaida i 89 a Son Manyes, Consell.

 

11 de maig de 1936

Joan March Ordinas torna de l'exili  a Mallorca.

 

23 de maig de 1936

Publicació del "Aquí estamos" de Falange.

 

25 de maig de 1936

Detinguts Gregorio Barceló, rector de Montuïri, Pedro Maria Torrens, vicari i sis joves d'Acció Popular per haver romput el rètol de la plaça de la República.

 

31 de maig de 1936

En un congrés on hi participen 13 agrupacions en representació de 760 afiliats (400 de Palma, 65 de Llucmajor, 60 de Manacor ,50 d'Esporles , 40 d'Inca, 30 d'Alaró, 25 de Puigpunyent, 20 de Binissalem, 18 a santa María, 16 a Algaida,  15 a Campos, 9 a Bunyola, etc..., l'antiga direcció burocràtica i moderada de la Federació Socialista Balear recupera el seu protagonisme perdut davant els partidaris de Largo Caballero  i disposa del control del partit que no varen perde en absolut , malgrat els acords d'abril favorables a l'ala esquerrana, dirigida per Antoni Gil, Antoni Ribas, Ferran Radó, Joan Lladó, Joan Simonet i Juli Sanz. Els caballeristes obtenen 121 vots contra 564 dels guanyadors.

 

juny de 1936

Mor Carmen Ruiz Moragas, actriu, amant d'Alfonso XIII i mare de dos fills bastards del monarca.

 

Boloqui

4 de juny de 1936- 

Atemptat contra la Casa del Poble a Palma amb el resultat de 6 ferits. Detinguts Francisco Bosch Colom i Guillermo Meyer en relació a l'atemptat. Canuto Boloqui Álvarez, falangista asturià va participar en la fabricació de l'explosiu.

 

5 de juny de 1936.

La UGT i la Confederació Regional del Treball convoquen una vaga de 24 hores en resposta a l'atemptat contra la Casa del Poble.

Assalt obrer als locals de les forces ultradretanes Centre Tradicionalista, Acción Popular i Renovación Española.

Les esglésies de Santa Fe i Sant Jaume sofreixen incendis.  Joan Mesquida Galmés  va llançar un petard a l'església dels Dolors de Manacor, per l'actitud ultradretana del seu rector.

Els manifestants demanen al governador Isidro Liarte l'empresonament dels dirigents falangistes, la clausura dels seus locals i la retirada de la seva premsa, però el governador no va saber actuar amb la contundència necessària i la seva indecisió possibilitaria l'alçament que vendria un mes i mig més tard.

 

El día 5 de Junio de 1936, fruto de unas manifestaciones y tumultos de carácter extremista, se intentó el incendio de la iglesia de Santa Fé, la que representa en Palma lo más primitivo, levantada en el siglo XIII,
antiguo oratorio y hoy parroquia de la Santísima Trinidad. El fuego alcanzó, solo en parte, el retablo de San Cristóbal, de escaso mérito artístico, pero, con el maderamen del interior del templo y de su sacristía ardieron en ésta, además de los ornamentos sagrados y de papeles y libros parroquiales, algunas telas de asunto religioso y de valor incierto pertenecientes al siglo XVIII
Los incendiarios mutilaron además bárbaramente en la misma iglesia un crucifijo de altar en alabastro del siglo
XVII; un Cristo de tamaño natural que había pertenecido al gremio de curtidores de aquel barrio (blanquers), preciosa talla del siglo XVI y una de las más notables que conocemos en Mallorca. Ambas imágenes, afortunadamente, podrán ser restauradas sin grandes dificultades.
Iglesia de San Jaime. —La misma mañana fué también destrozado, en la parroquia de San Jaime, el notable Cristo románico, de transición al gótico, llamado del «Santo Sepulcro» a causa de su procedencia de aquella desaparecida iglesia, y que había pertenecido a la noble familia de los Moncada. La rareza de obras de esta época en Mallorca confiere a esta imagen excepcional importancia, habiéndose confiado su restauración a la discreción y pericia del escultor y profesor de la Escuela de Artes y Oficios don Miguel Arcas. (BSAL 27)

 

10 de juny de 1936- 

Creació d'un Tribunal Especial de responsabilitats polítiques.

 

13 i 14 de juny de 1936

Congrés Extraordinari de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears

 

19 de juny de 1936 

Alfonso de Zayas posat en llibertat.

 

Juny 1936

 Jaime Mulet, inspector de la Primera Línea de Falange.