1936

 Publicació del “Catecismo anticomunista.Texto para las escuelas primarias”, obra del canonge Andrés Coll Pérez.

 

Gener de 1936 

Constitució d' un comitè d´enllaç del PSOE,ERB,PCE,UR,PRDF,POUM,JJSS i JJCC.

Deixa de publicar-se el setmanari SOTANA ROJA.

 

Gener de 1936

 Magdalena Rullan Vives, cap de la Secció Femenina de Falange. Era la mare del també falangista Jaime Real. Dolores Alemany Alomar era la tresorera. Altres dirigents van ser Pilar Solanas Cazañas,  Enriqueta Castro Pinto, Concepción Batle de Espejo, Esperanza de la Monja, María Luisa Ramonell, Carmen Ramírez i Francisca Ramírez.

 

Luis Zaforteza, president de Acción Popular Agraria (antiga Unió de Dretes).

 

La CNT mallorquina deixa clar en la publicació Cultura Obrera que no presentarà candidats a les eleccions ni donarà supòrt a cap candidatura.

 

10 de gener de 1936

El Partit Regionalista en un comunicat expressa la seva voluntat de crear un front única de la dreta.

 

 

 

16 de gener de 1936

La tirada de "Nuestra Palabra", periòdic estalinista, arriba als 1700 exemplars.

 

 

19 de gener de 1936

Intent de miting de Falange Espanyola a Manacor,suspès per l'oposició esquerrana present a l'acte. Es produeixen enfrontaments i els falangistes treuen les pistoles.

Així ho relataren en El Dia del 21 de gener de 1936:«Pocos momentos antes de dar principio al acto, y a medida que iban presentándose los componentes de la referida Falange, eran saludados con vivas y saludos fascistas. Lo mismo hicieron los organizadores en el escenario al sacar la bandera de la agrupación, en cuyo momento un numeroso grupo de extremistas levantó los puños en alto al propio tiempo que un fascista era agredido por dicho grupo,recibiendo varios golpes con una correa. Con dicho motivo se originó un tumulto que culminó al ser arrojada una piedra contra los que se hallaban en el palco proscenio, hiriendo a uno de ellos, llamado Juan Riera Cavaller, de veintitrés años, soltero, profesor de dibujo, natural y vecino de Palma, habitante en la calle de Riera, número 16, el que, al verse lesionado, sacó una pistola detonadora, marca Longinos, descargada en actitud agresiva. 
El alcalde, presidente de la Comisión Gestora, que llegaba en aquel momento al referido local con el fin de presidir el mitin con el cometido propio de las funciones de su cargo, vista la actitud del público,procedió a suspender el acto, prolongándose las protestas algún rato, si bien sin producirse nuevos incidentes.Tan pronto como tuvo noticias de lo ocurrido, la Guardia Civil se presentó allí, procediendo a despejar las inmediaciones del local a fin de poder facilitar la salida de los organizadores y acompañantes, los cuales fueron reconocidos antes de efectuarlo, encontrándoles dos pistolas detonadoras, una de ellas la que había empuñado el lesionado, que lo fué éste con una piedra y en una mano, de carácter leve, no teniendo necesidad de asistencia facultativa.»21 de gener de 1936

El Sindicato Español Universitario impulsa una vaga contra l'autonomia de la Universitat de Catalunya seguida en part a les Escoles de Comerç, l'Escola Normal i a l'Institut.

 

22 de gener de 1936

Míting del Partit Comunista al Teatre del Pont d'Inca. Intervenen: Miquel Llabrés Garcia, Jaume Canyelles del Pla de Na Tesa, Ateu Martí i Aurora Picornell.

 

23 de gener de 1936

Míting de Francesc Carreras (ERB) a Santanyí.

 

 

25 de gener de 1936

 

El mateix dia apareix el diari nocturn d'esquerres "Antorxa" dirigit per Jaume Rebassa Garcia, socialista. El redactor en cap era Bernat Gaita Isern (ERB), i els redactors eren Lluis Ripoll Arbós, Josep Quetglas, Gabriel Meneu Pinya, Albert Llabrés Torres i Jaume Ginard.

 

26 de gener de 1936

La UGT en un ple al que assisteixen 32 seccions acorda el seu suport al Bloc Antifeixista.

 

27 de gener de 1936

El Partit Republicà Democràtic Federal abandona el Comitè d'enllaç del Front Popular després de no acceptar-se cap candidat seu i proposa als seus militants la llibertat de vot.

 

28 de gener de 1936

Es decideix la candidatura del Front Popular: Alexandre Jaume Rosselló  i Antoni Gomila Pons, socialistes; Bernat Jofre Roca i Francesc Carreres Reura, per Esquerra Republicana, i Antoni Amer Llodrà per Unió Republicana. Els comunistes impulsors de la candidatura són marginats de la mateixa.

 


Febrer de 1936 - Inauguració de l'estació telefònica de sant Joan.

Febrer de 1936 - La Federació Obrera de la Indústria Hotelera de Balears comença a publicar la revista "Cultura Social"

 

2 de febrer de 1936- 

Acte de la Falange a Manacor. Hi parlen Alfonso Zayas, Antonio Nicolau i Juan Riera.

De la Falange a Manacor, la publicació falangista "Aquí Estamos" deia: "Apenas llegamos a diez camaradas, empezamos nuestras reuniones en un segundo piso". "Uno a uno, fuimos aumentando en número hasta llegar a ser treinta. Entonces empezaron a llamarnos pistoleros, asesinos y que se yo cuantas cosas bonitas más"


febrer de 1936 - Els falangistes Néstor Gallego, Juan Montaner Sureda, Juan Ramírez Palmer, provinents de Palma i altres de Manacor com Jaime Jaume Rosselló, Bartolomé Llinás Llull, Juan Riera Galmés es reuneixen amb alguns vilafranquers per tal de fundar la Falange. Els falangistes de Vilafranca eren: : Esteban Cátala Gomila, Antonio Cátala Gomila, Gabriel Cátala Gomila, Jaime Bauza Mut, Andrés Nigorra, Amador Sansó, Rafael Sansó, Jaime Sansó, Jaime Rosselló, Francisco Barceló, Guillermo Bauza, Gabriel Gelabert, Antonio Nicolau, Jaime Nicolau, Juan Nicolau, Juan Montaner, Juan Santandréu Llinás i Mateo Sastre, (Hist. de la Vieja Guardia- Zayas)

 

6 de febrer de 1936.

Reunió de dones a La Vileta promoguda per la comissió electoral femenina del Front Popular.

 

9 de febrer de 1936

Acte de Falange a Campanet- Hi parlen Sebastián Alcover Bennassar , "Xèrif" , cap local, Antonio Nicolau, Roig, cap local de Sa Pobla, Nestor Gallego i Alfonso de Zayas.

 

Febrer de 1936

Juli Quintero refereix les raons de l'abstenció de la CNT en relació a les eleccions polítiques, i les fonamenta en que tant l'esquerra com la dreta havien intentat ofegar el sindicalisme confederal, i en que la intervenció del proletariat en la lluita política era un error.

Juli Quintero optava per formar un bloc revolucionari amb la UGT sense interferències del Partit Socialista.

Manifestava també que la lluita revolucionària seria inevitable perquè en cas de victòria de les esquerres l'actitud de la dreta seria insurreccional.

 

Febrer de 1936

 Fundació de Falange a Sencelles per 11 membres dirigits per Antonio Bennàssar Oliver.

Pedro García Sampol, Pedro i Juan Sampol Cerdá i altres constituïren la delegació local de Falange a Montuïri

 

11 de febrer de 1936

El Sindicat de la Construcció de la CGTU (proper al PCE) s'integra a la Societat Obrera "El Trabajo " (UGT).


12 de febrer de 1936

En Lluchmayor, en el local de Falange Española, se celebró un acto de afirmación de Falange Española de las JONS en Baleares. Ocuparon la presidencia del acto el Jefe Provincial, Alfonso de Zayas ;Secretario Provincial, Antonio Nicolau ; Subsecretario, Guillermo Pascual; Jefe de Milicias, Juan Riera ; Jefe Local, Miguel Fluxá, y Secretario Local, Antonio Garáu.

16 de febrer de 1936 -   El mallorquí Fèlix Escales, governador general i president de la Generalitat, dimiteix després del triomf del Front Popular. El substitueix Joan Moles. 

 

16 de febrer de 1936

Franco intenta obtenir la declaració d'estat de guerra després del triomf del Front Popular.

A les Balears, les dretes aconseguiren els set escons amb un total de 91.723 vots contra els 58.597 vots de l'esquerra. L'esquerra només va guanyar a Calvià , a la zona de llevant de Palma i a santa Catalina. El mateix dia , davant el triomf estatal del Front Popular, manifestants d'esquerra demanen el retorn del destituït Ajuntament de Palma.

 

17 de febrer de 1936

El mallorquí de la Lliga Regionalista de Catalunya que exerceix de president de la Generalitat, Félix Escalas Chamení, cessa en les seves funcions.

 

19 de febrer de 1936

El tinent de les forces de seguretat, Joan Pujolà "Passes Llargues" carrega contra els manifestants que celebren l'accés d'Azaña al govern i  apallissa l'obrer Antonio Guerra, el qual va resultar ferit al cap. Davant les protestes de la multitud, la Guàrdia Civil fa ús de les armes i quatre persones resulten ferides: l'obrer socialista Angel Galante Medina  resulta ferit greu, i també Pere Cañellas Bonet, atesos a la clínica dels germans Peñaranda. Els socialistes demanen la destitució i judici al tinent Pujolà.


20 de febrer de 1936 -El Govern Azaña acorda la reposició dels Ajuntaments.

 

20 de febrer de 1936

Emili Darder és restituït al front de la batlia de Palma.21 de febrer de 1936 - La Diputació Permanent de les Corts concedeix l'amnistia per a tots els presos polítics i socials.
21 de febrer de 1936

Amb benzina prenen foc en el convent de sant Jeroni i sospitosament de seguida apareixen dos falangistes, Antonio Vilella Oliver i Tomàs Roldán a apagar el foc.


La situació a Manacor:


Francesc Fernández Truyols és el nou batle de Manacor. Mateu Salas Soler, batle interí.


«Al volver hoy al Consistorio la minoría socialista se encuentra con el problema de los parados, no comprendiendo como en un pueblo rico, como es Manacor, pueda haber obreros a quienes les falte lo indispensable para vivir. Entiendo que si las clases acomodadas quieren paz tienen la obligación de atender a estas apremiantes necesidades, de lo contrario dicha paz podrá convertirse en guerra.

La minoría socialista está al lado de los humildes y no permitirá que las masas se desborden, pero es necesario que los poderosos cumplan con sus deberes, de lo contrario tendrán que atenerse a las consecuencias » (Libro de Actas. id. 21 de febrero de 1936).


22 de febrer de 1936

Manifestació multitudinària en memòria del primer aniversari de la mort del socialista Llorenç Bisbal.

Surt per darrera vegada el periòdic "Antorxa".

 

23 de febrer de 1936

Milers de persones convocades pel PSOE i UGT commemoren l'aniversari de la mort de Llorenç Bisbal.

 

24 de febrer de 1936

El Partit Comunista demana al Front Popular :

-L'expropiació dels béns dels causants de les crisi del Crédit Balear i del Banc Agrícola.

-Accions contra el augments de les tarifes de la Transmediterrània.

-Augments salarials per als obrers ferroviaris.

-Readmissió dels acomiadats a causa de les represàlies preses per l'antiga comissió gestora de Ciutat i la Diputació Provincial.

-Posada en marxa de programes d'obres públiques per fer frot a l'atur.

-Alliberament d'impostos per als petits comerciants.

-Processament del tinent Pujolà, del capità de la Guàrdia Civil i de l'exgovernador civil, amic de Joan March.

-Expressa la protesta pel nomenament del general Goded com a comandament militar.


25 de febrer de 1936 - Decret del govern central que restableix les funcions del Parlament Català i la plena vigència de l'Estatut.

 

29 de febrer de 1936

Es constitueix una nova comissió gestora de la Diputació Provincial, formada pels socialistes Jaume Garcia i Jaume Bauzà i els republicans Pere Oliver Domenge, Eduard Gómez Ibáñez,i Docmael López Palop, republicans.

 

Març de 1936-

 Els falangistes s'entrenen militarment a Vallgornera Vell , Sant Martí de Vilafranca i Son Vivot d'Inca.

 

1 de març de 1936- 

Decret obliga als patrons a readmetre als obrers acomiadats arrel de la revolució d´octubre.

 

8 de març de 1936

Acte de la Dona antifeixista amb la intervenció d'Aurora Picornell i d'Antònia Pascual a Santa Catalina. Catalina Nadal, socialista, Aurora i  Llibertat   Picornell, comunistes, Rosa Colom (ERB) i Rosa Ros del Partit Federal intervenen a Llucmajor en un acte en favor de la dona treballadora.

Míting del Front Popular a Manacor.

 

14 de març de 1936

Milers de persones es manifesten a Palma per l'anul·lació de les eleccions de febrer a l'actual Plaça d'Espanya. Demanen la incautació dels béns de Joan March, la dissolució de les associacions feixistes i la resolució dels casos del Banc Agrari i del Banc de Crèdit Balear.

La Direcció General de Seguretat ordena la detenció de la Junta de la FE de las Jons. Falange Espanyola il·legal.

 

14 de març de 1936

Ple del Comitè Provincial de les Balears del Partit Comunista. Joan Vidal fa un informe en relació al periòdic "Nuestra Palabra". Luis Montero presenta la queixa per la marginació del partit a les llistes electorals. Propugna la integració dels treballadors autònoms

 

20 de març de 1936

Clausurat el local de Falange a Palma.


25 de març de 1936

Antoni Mas Domenge, batle interí de Manacor.

 

28 de març de 1936

Fundació de l'Agrupació Socialista a Santanyí.


30 de març de 1936

Detenció del falangista campaneter Sebastián Alcover Bennássar, "Xèrif" pel delicte de promoure la sedició. També són detinguts els falangistes campaneters Pedro Mascaró Mascaró, Bartolomé Mascaró Pericás, Juan Tortella Pons, l'inquer Juan Reus, Sebastián Darder Mateu de Mancor, Gabriel Mateu Mairata i Canuto Boloqui Álvarez.

 

Abril de 1936

En un enfrontament a Castelló de la Plana mor un agent de la polícia i Ramon Rivas Capdevila, cosí de Ramon Vila Capdevila (Caracremada) que participà en els fets.

 

 

1 d'abril 

Alfonso de Zayas convidat a la Casa del Poble pel president Rafael Villas.


Antoni Amer Llodrà és el nou batle de Manacor.

 

Abril de 1936

La redacció de "Nuestra Palabra", periòdic comunista, es trasllada al carrer Arc de la Mercè 9, 1r., cantonada del carrer Josep Anselm Clavè  de Palma.


Abril de 1936

Inici de construcció del Club Nàutic de Cala Gamba.


Abril de 1936 - Inauguració d'un grup escolar als Llombards (Santanyí)

Abril de 1936 - Emili Darder reobre el dispensari del barri de Pere Garau.

Abril de 1936 -Inici de les obres del mercat de l'Olivar.

Abril de 1936 - Durant el mes arriben a Mallorca 21 vaixells de creuer amb 4.740 passatgers.(La Nostra Terra, maig de 1936).


4 d'abril de 1936- En el local d'Acció Popular situat a la plaça de Jaume Santandreu, núm. 37 de sant Llorenç, els organitzadors de
la Joventut d'Acció Popular Agrària, elegeixen president Bartomeu Quetglas Llinàs,
i vicepresident Bartomeu Morey Miquel. S'aproven els estatuts que s'han de presentar al Govern civil .Altres directius són Joan Femenies Melis, tresorer, el secretari Pere Galmés Brunet, el bibliotecari Joan Serra Rosselló, i els vocals Joan Galmés Ballester i Joan Sureda Planisi.


7 d'abril de 1936

Situació a Manacor


«y si los propietarios se niegan a admitir hombres hemos de estar dispuestos a
todo antes de consentir que no se coma».(Libro de Actas del Ayuntamiento de Manacor a 7 de abril de 1936)

 

9 d'abril de 1936

"Nuestra Palabra" núm. 130, es queixa de la censura que aplica el Governador civil, i que en canvi "el portavoz de esa enmohecida "moral cristiana", covachuela de invertidos y violadores de menores, que se titula "Correo de Mallorca" no sufren en lo más mínimo los rigores del censor.


 

9 d’abril de 1936- 

Fundació de la delegació de Costitx de Falange Espanyola.

9 d'abril de 1936 

Detingut el falangista Néstor Gallego Caparrós, cap de propaganda, i empresonat al castell de Sant Carles.

 

10 d'abril de 1936

 Detinguda la Junta de Mando de Falange durant 24 hores.

 

11 d'abril de 1936- 

Alliberats els falangistes detinguts.

 

11 d'abril de 1936-

Francisco Oleza Rossiñol cap del SEU, Juan Barbarà Puig cap de premsa.

 

13 d'abril de 1936

Els falangistes Jaime Mulet i Miguel Caldentey  col·loquen una bandera a l'estàtua del rei Jaume I a la plaça de Joanot Colom (ara Espanya).

 

14 d'abril de 1936

El tinent coronel Garcia Ruíz amenaça en retirar-se de la desfilada commemorativa si les autoritats no permeten que hi sigui el bisbe.

 

16 d'abril de 1936

Empresonats els falangistes manacorins  Jaime Jaume Rosselló, Bartolomé Oliver, Miguel Mulet, Miguel Rosselló, Juan Prohens, Bartolome Sastre, Jaumot Galmés, Fuster, Llull, Salvador Juan, Bartolomé Llinás, Martí, manacorins, fins el 2 de maig. (Francisco Darder Riera: Aquí estamos)


Complicitat institucional amb els falangistes durant l'estada a la presó:

"Cuatro caballeros donaron en la misma carcel —exponiendo uno de ellos por ser empleado municipal su carrera bien ganada— 325 pesetas para adquirir armas para los falangistas.Noto este rasgo para que mejor pueda comprenderse como crecía el nivel del falangismo manacorense con el cautiverio de los mejores camaradas." (Marqués de Zayas)

 

 

17 d'abril de 1936

Topada de falangistes i gent d'esquerra a Cort.

 

17 d'abril de 1936-

 Nova detenció de la Junta de Mando de Falange, i els caps locals que són empresonats al Fort de Sant Carles: Nicolau, procurador, Néstor Gallego,mestre, Pablo Chimelis, ferroviari,Bartolomé Suau, picapedrer, Jaime Mulet, Juan Riera, Lorenzo Clar, Miguel Más, Pedro Moya, obrer del Pont d'Inca ; Fraterno Juan, xófer, Juan Barbará,Tous, Ramonell i Muntaner.

Detinguts a Esporles Antonio Trías, Gabriel Calafell, Francisco Llinás, José Pons, José Vich, Francisco Calafell, José Rosselló, Francisco Moranta, Pedro Sabater, Gregorio Camps y Sebastián Trías.

 

18 d'abril de 1936

Partidaris de Largo Caballero ataquen a Jaume Garcia, del corrent més dretà del Partit Socialista, en el Tercer Congrés de la Federació Socialista Balear. Joan Frau de Manacor i Pere Antoni Rotger d'Alaró acusen els prietistes de manca de preocupació pels presos d'octubre. Els caballeristes obtenen 500 vots a l'elecció d'executiva i dupliquen els vots dels prietistes. Davant la victòria de l'ala esquerrana la burocràcia del partit dimiteix. El sector caballerista aleshores enlloc d'agafar la direcció del partit, contemporitza i promou un congrés extraordinari. Ignasi Ferretjans és designat delegat al Comitè estatal del PSOE. Joan Lladó Arabi és elegit nou secretari general, Ferran Rado Moragues és el vicesecretari, Antoni Gil Julià, tresorer,Antoni Ribas Galiana és el vocal primer.


19 d'abril de 1936

Els enfrontaments dels presos comuns amb els falangistes a la presó dels Caputxins fan que es deicideixi traslladar als falangistes al castell de sant Carles.


20 d'abril de 1936 - S'estableix de manera regular el servei aeri de Mallorca a Barcelona i es suspèn l'existent amb València.

 

22 d'abril de 1936

Pintades del Sindicato Español Universitario a l'Institut Ramon Llull, Escola de Comerç i Escola Normal amb les consignes:¡ Viva la Universidad de Cataluña Española ! ¡ Viva el S. E. U. ! ¡ Arriba España ! ¡ Abajo el Gobierno separatista ! ¡ Viva la unidad de España!. Juan Barbará amb Fraterno Juan i Gascón realitzaven les pintades.


23 d'abril de 1936

Amb motiu de l'intent de vaga promogut pel SEU es produeixen enfrontaments amb els estudiants de l'Institut.Són detinguts  els falangistes Gascón i Jaime Mulet.

 

24 d'abril de 1936

Dimiteix el batle d'Inca Miquel Beltran Planas. Pere Pau Capó Cantallops (ERB) és el nou batle.


28 d'abril de 1936


Moren  els germans Josep i Miquel Badia, militants d'Estat Català, assassinats per quatre pistolers vinculats a la FAI.


Saquejats diversos magatzems d'oliva a Sevilla.


 

Maig de 1936- 

Néstor Gallego, falangista, redactor de "Aquí Estamos" que apareix per primera vegada i és de distribució clandestina.


Maig de 1936


Els falangistes Juan Muntaner Sureda i Juan Santandréu Llinás "Teco" --després batle franquista de Vilafranca --són detinguts a Vilafranca i posats a disposició del governador per haver alterat l'orde públic són sancionats amb una multa de 3000 pessetes per home.(Historia de la Vieja Guardia)


Maig de 1936 - Inauguració a la Rambla del casal de la "Mútua Balears", després "Mare Nostrum" i més tard "Clínica Rotger"

Maig de 1936 - Inauguració en el suburbi de La Llibertat de Ciutat de la primera escoleta infantil municipal (La Nostra Terra, maig de 1936)

Maig de 1936 - En els cursets d'ingrés al Magisteri Primari s'han inscrit doscents seixanta vuit aspirats (177 homes i 91 dones)


Maig de 1936 - Inauguració de la cantina escolar de l'Escola Graduada de Llevant (La Nostra Terra, maig de 1936)


Maig de 1936 - El jutjat de la Llotja declara que l'edifici de la Quarentena és propietat de l'Ajuntament de Ciutat.(La Nostra Terra, maig de 1936)


Maig de 1936 - A Palma els habitants són 94.241 i a les Illes 379.594.(La Nostra Terra, maig de 1936)
Maig de 1936

Constitució de la Jefatura Local de la Falange a Marratxí formada per el cap  Juan Juan Camps, Marcial Cañellas Mulet, Juan Bestard Serra, Francisco Vidal Juan i Miguel Romaguera Jaume. Altres falangistes eren Juan Vich Santandreu,  Pedro Puigserver Cañellas, José Oliver Serra, Miguel Oliver Serra,  Bartolomé Moll Bestard, Jaime Cañellas Serra, José Coll, Guillermo Rigo Rosselló i Antonio Yarza de San Pedro.

 

 1 de Maig de 1936

Després de la manifestació, Jaume Garcias, socialista, Josep Bernat, ugetista, Francesc Cañellas , comunista i Francesc de Gràcia, poumista, parlen des del balcó de Cort als manifestants. 

La Falange de Santa María es reuneix a l´ermita de Son Seguí: Miguel Colom Capellà, és el seu dirigent.

 

1 de Maig de 1936

Àngel Palerm de Formentera participa al Congrés de la CNT de Saragossa.

 

2 de maig de 1936

Alliberats els falangistes manacorins que estaven empresonats.


2 de maig de 1936 - El Negus abandona Addis-Abeba.

3 de maig de 1936 - Guillem Colom participa en els Jocs Florals de Barcelona amb el discurs de gràcies.


5 de maig de 1936 - Els feixistes italians ocupen Addis-Abeba.


6 de maig de 1936

Disolució del "Centro Regionalista Autonomista " de sant Llorenç des Cardassar.

 

8 de maig de 1936

Pluges: 96 litres per metre quadrat a Algaida i 89 a Son Manyes, Consell.


9 de maig de 1936 - El rei d'Itàlia és nomenat emperador d'Abissínia, i virrei el mariscal Badoglio.

 

11 de maig de 1936

Joan March Ordinas torna de l'exili  a Mallorca.


14 de maig de 1936 - Pròrroga per un mes de l'estat d'alarma a Espanya.


21 de maig de 1936 - Les Corts espanyoles deroguen la Llei de Jurats Mixtos.


21 de maig de 1936

Sortida d'Estat Català d'ERC i refundació partidària.

 

23 de maig de 1936

Publicació del "Aquí estamos" de Falange. Arrel de la publicació a Gràficas Arts del carrer Cecili Metelo,  és detingut l'impressor falangista José Cladera que és defensat pel advocat falangista Luis Ramallo.

 

25 de maig de 1936

Detinguts Gregorio Barceló, rector de Montuïri, Pedro Maria Torrens, vicari i sis joves d'Acció Popular per haver romput el rètol de la plaça de la República.


27 de maig de 1936

Les Corts espanyoles aproven unànimement la llei de Jurats Mixtos.


28 de maig de 1936

El segon exemplar de la revista falangista "Aquí estamos" surt de la imprempta del falangista felanitxer Pou Grimalt.

 

31 de maig de 1936

En un congrés on hi participen 13 agrupacions en representació de 760 afiliats (400 de Palma, 65 de Llucmajor, 60 de Manacor ,50 d'Esporles , 40 d'Inca, 30 d'Alaró, 25 de Puigpunyent, 20 de Binissalem, 18 a santa María, 16 a Algaida,  15 a Campos, 9 a Bunyola, etc..., l'antiga direcció burocràtica i moderada de la Federació Socialista Balear recupera el seu protagonisme perdut davant els partidaris de Largo Caballero  i disposa del control del partit que no varen perde en absolut , malgrat els acords d'abril favorables a l'ala esquerrana, dirigida per Antoni Gil, Antoni Ribas, Ferran Radó, Joan Lladó, Joan Simonet i Juli Sanz. Els caballeristes obtenen 121 vots contra 564 dels guanyadors.

 

juny de 1936

Mor Carmen Ruiz Moragas, actriu, amant d'Alfonso XIII i mare de dos fills bastards del monarca. 

Boloqui

4 de juny de 1936- 

Atemptat contra la Casa del Poble a Palma amb el resultat de 6 ferits: Jaume Dalmau Picornell, director de l'Orfeó Proletari; Reyes Díaz Fortuny;Pere Oliver; Joan Sastre; Magdalena Company Cantarellas i Miquel Lladó Font que era el conserge. Varen ser detinguts Francisco Bosch Colom i Guillermo Meyer en relació a l'atemptat. Canuto Boloqui Álvarez, falangista asturià va participar en la fabricació de l'explosiu.

 

5 de juny de 1936.

La UGT i la Confederació Regional del Treball convoquen una vaga de 24 hores en resposta a l'atemptat contra la Casa del Poble.

Assalt obrer als locals de les forces ultradretanes Centre Tradicionalista, Acción Popular i Renovación Española.

Les esglésies de Santa Fe i Sant Jaume sofreixen incendis.  Joan Mesquida Galmés  va llançar un petard a l'església dels Dolors de Manacor, per l'actitud ultradretana del seu rector.

Els manifestants demanen al governador Isidro Liarte l'empresonament dels dirigents falangistes, la clausura dels seus locals i la retirada de la seva premsa, però el governador no va saber actuar amb la contundència necessària i la seva indecisió possibilitaria l'alçament que vendria un mes i mig més tard.

 

El día 5 de Junio de 1936, fruto de unas manifestaciones y tumultos de carácter extremista, se intentó el incendio de la iglesia de Santa Fé, la que representa en Palma lo más primitivo, levantada en el siglo XIII,
antiguo oratorio y hoy parroquia de la Santísima Trinidad. El fuego alcanzó, solo en parte, el retablo de San Cristóbal, de escaso mérito artístico, pero, con el maderamen del interior del templo y de su sacristía ardieron en ésta, además de los ornamentos sagrados y de papeles y libros parroquiales, algunas telas de asunto religioso y de valor incierto pertenecientes al siglo XVIII
Los incendiarios mutilaron además bárbaramente en la misma iglesia un crucifijo de altar en alabastro del siglo XVII; un Cristo de tamaño natural que había pertenecido al gremio de curtidores de aquel barrio (blanquers), preciosa talla del siglo XVI y una de las más notables que conocemos en Mallorca. Ambas imágenes, afortunadamente, podrán ser restauradas sin grandes dificultades.
Iglesia de San Jaime. —La misma mañana fué también destrozado, en la parroquia de San Jaime, el notable Cristo románico, de transición al gótico, llamado del «Santo Sepulcro» a causa de su procedencia de aquella desaparecida iglesia, y que había pertenecido a la noble familia de los Moncada. La rareza de obras de esta época en Mallorca confiere a esta imagen excepcional importancia, habiéndose confiado su restauración a la discreción y pericia del escultor y profesor de la Escuela de Artes y Oficios don Miguel Arcas. (BSAL 27)

 

10 de juny de 1936- 

Creació d'un Tribunal Especial de responsabilitats polítiques.


12 juny 1936

A Màlaga és assassinat a trets un militant de la CNT en un bar del port, com a represàlia pels assassinats, els dies anteriors, del president de la Diputació, Antonio Román Reina i del regidor del PCE i president del Sindicat de Pescadors d'UGT, Andrés Rodríguez.

Mor Bruno Misefari, anarquista, a causa d'un tumor

 

13 i 14 de juny de 1936

El Congrés Extraordinari de les Joventuts Socialistes de les Illes Balears aprova la unificació amb les joventuts comunistes.

 

19 de juny de 1936 

Alfonso de Zayas posat en llibertat.

 

Juny 1936

 Jaime Mulet, inspector de la Primera Línea de Falange.

 

Juny de 1936

Comencen les obres a Cals Reis per a la construcció d'un funicular cap al Puig Major amb la direcció d'Antoni Parietti Coll.

 

28 de juny de 1936

Detenció i empresonament de la falangista Maria Luisa Ramonell.30 de juny de 1936

Oficialment ( que poc té a veure amb la realitat)  hi ha 2.353 persones desocupades a les Illes Balears.