Any 1327

Any 1327- La Inquisició empresona Fra Bernat Fuster, fill, acusat de beguinatge, a Avinyó.


Any 1327- Fi de la construcció de la capella Reial, absis de la Seu.

Any 1327- l’infant Felip, regent del govern, concedeix el dret de reunir-se als forans amb dos prohòmens de cada parròquia per tractar els seus assumptes.


Any 1327 -L' aljama cancel·la la totalitat de la multa de 95.000 lliures imposada pel rei Sanç, i restableix el subsidi ordinari  de 165 lliures anuals que el col·lectiu jueu paga a la tresoreria real segons el costum.

18 de març de 1327- Guillem Sacosta és compensat amb un augment de 15 lliures més anuals per la seva cavalleria al servei de Jaume III.

6 d'abril de  1327 - A l'església de Santa Clara d'Assís, a Avinyó (sud de França), el poeta italià Petrarca veu per primera vegada al seu amor idealitzat, Laura.

25 d'abril de 1327 -Acord de pau entre Pisa i la corona d'Aragó.

29 de maig de 1327 - Mor Jens Grand, arquebisbe de Lund

10 de juny de 1327 - Mor Guido II Reghini de Valperga, bisbe d'Asti


2 de juliol de 1327-Gregori Sallambé , patró genovès, obté llicència del regent Felip per portar coltell.


25 d'agost de 1327-Bernat de Boixadors, governador, ordena el trasllat de la població de Bonaire (Sardenya) a Càller, nova capital. Càller es beneficia del Coeterum, privilegi que li permet algunes competències legislatives.

Octubre de 1327-Mor Teresa d'Entença, esposa de l'infant Alfons.

2 de novembre de 1327-Mor Jaume II el Just a Barcelona. El succeeix el seu fill segon, Alfons III el Benigne, fill de Blanca d'Anjou.


21 de novembre de 1327- Una comissió forana sol·licita amb èxit que no s'imposi en el futur cap "ajuda, sisa, col·lecta o nova imposició" a les viles en tant ue els recaptadors de les anteriors no presentin comptes clars i exactes .
 

22 de novembre de 1327- Els privilegiats són eximits de les càrregues impositives.
"Dissabte a 5 desembre any M CCC XXVII los Srs. Procuradors Reals, so es en Miquel Rotllan e en Pere Roig veneren a Bernat Roig e a Guillem Roig, frares e vidriers que fan vidre a la parròquia de Calvià, so es a saber 16 corteras de forment a raho de II lliures 6 diners los quals prometen pagar dessa la festa de Pascha primer vinent"-(Monestir de La Real - Biblioteca Balear: Miscelanea del paborde Jaume I, 442.)

endavant