Retaule de Santa Eulàlia del Mestre dels Privilegis, Joan Loert

 

           Any 1328

Any 1328-Joan Loert treballa a Mallorca.

Any 1328- Inici de la construcció de Santa Maria del Mar a Barcelona i de la Seu de Manresa.


1 de febrer de 1328  - Mor Charles IV de França i I de Navarra, dit el Bell.

3 de febrer de 1328 - Pere de Santcliment, veguer de Girona, declara haver cremat el castell d’Amer,(ADG Notularum 1294 - 1328- Llibre G-6, Full 155v).

11 Febrer 1328 (de l'Encarnació 1327), El Regent Felip ordena al virrei Arnau de Cardailhac que no permeti que els cristians deutors dels jueus gaudeixin de dues pròrrogues de pagament sobre un mateix deute — Fol. 38.El rei ordena que, si els secretaris de la aljama són condemnats á presó per deutes al Rei, no estiguin amb els presos cristians en la presó de Cort, sinó en un lloc decent en el barri hebreu, o en altre indret. — Fol. 39.

1 de maig de 1328 - Finalitza la primera guerra d'independència escocesa. En el Tractat de Edimburg-Northampton, el rei reconeix a Escòcia com un territori independent.


10 de maig de 1328 - Jo Romeu Valenti he rabut de...Hugo Rollan 8 moneda nova de Mallorques, per lo Alberge é fogatge. (BSAL de 1887)

12 maig 1328 - A Roma, el bisbe de Venècia consagra l'antipapa Nicolau V.


17 de maig de 1328- A la part forana de Mallorca hi viuen 2800 esclaus.


26 de maig de 1328 - Guillem d'Occam deixa en secret  Avinyó sota l'amenaça del Papa Joan XXII

27 o 29 de maig de 1328 -Felip VI és coronat rei de França.

6 de juny de 1328-Excomunió de Fra Miquel de Cesena, Bonagrazia de Bérgamo, Francesco de Ascoli, Enric Thalheim i Guillem d'Ockham, franciscans espirituals.


20 de juny de 1328 -
El rei  Alfons ordena als administradors generals del patrimoni reial del Regne de Sardenya de dedicar 13.333 sous i 4 diners, de les 1000 lliures promeses a Iglesias per al matrimoni de la seva filla Constança amb el príncep de Mallorca, per al manteniment necessari del castell de Salvaterra de la ciutat d'Iglesias. (Arxiu de l'estat de Cagliari (Càller),  Fondo   Antico Archivio Regio (F0001)   Serie   Prammatiche, istruzioni e carte reali (S001)   Unità Archivistica   B5 (UA05) ).

Juliol de 1328 - Francesc Albereda, pintor, treballa en la decoració d'un claustre a la Seu juntament amb Bernat des Jous, Martí Mayol, Guillem Escardó, Llorenç Safont i Jaume Pellicer.(Llibre de Fàbrica 1328 fol. 11 i 12.)

12 de setembre de 1328- Músics de Valldemossa:Pere Joan,Guillem Joan, Jaume Mestre i Arnau Geronès sonaven la trompeta i Guillem Garau el tambor. Músics d'Artà: Antoni Figuera i Guillem d'Organyà, sonadors de trompeta (ACM-n9 14. 556 s/f.).


1 de desembre de 1328: A la Seu:
"item fiu fer un passatge del corredor dels ciris al orguens de fusta pintada per manament dels vicaris e del capítol. E dijous primer de deembra el dit any comensaren dobar los mestres fusters en lo dit passatge dels orguens" (Primer llibre de fàbrica.Fol 13).

8 de desembre de 1328 -Constitució del dot de Sibília, filla del difunt Pere de Bona, ciutadà de Mallorca, promesa amb Joan Tagell.(Biblioteca de Catalunya. Perg. 408, Reg. 20529)
 
endavant