Els agents de la patronal CCOO i UGT tornen a sacrificar els treballadors amb un pacte antisocial.

CC OO i UGT han acordat  que els convenis recullin una pujada salarial màxima del 0,5% l'any  2012 i 2013.
Com que la inflació oficial prevista és del 2%, els treballadors i treballadores perdran d'entrada un 1,5%.
També limiten les pujades del 0,6% en 2014.  Són 3.598 els convenis que s'han de negociar aquest any  i afecten a més de 1,3 milions d'empreses i a més de 9 milions de treballadors. En cas que finalment la inflació sigui major del 2%, l'acord preveu una pujada en aquest límit salarial d'una sola vegada . Queden excloses del càlcul de l'IPC, les pujades en el preu dels hidrocarburs (derivats del petroli i del gas) de més del 10%.
A més les empreses podran alterar en un 10% el còmput d'hores setmanals treballades, en comptes del 5% que marca actualment l'Estatut dels treballadors.


Per mal camí

 El Banc Central Europeu ha tornat a pujar els tipus d'interès 25 punts bàsics, fins al 1,50%. Aquest fet suposa una pressió afegida sobre els preus de l'habitatge,  l'euribor i l'increment de la morositat . L'esforç financer requerit per al finançament de l'habitatge s'incrementa i dificulta encara més el crèdit al sector immobiliari i l'accés al crèdit hipotecari.Un total de 8,3 milions de persones, el 13,6% de la població italiana , tenen uns ingressos menors a 900 euros mensuals, segons dades publicades per Le Monde el 15 de Juliol de 2011.

Salaris mínims mensuals europeus l'any 2011

Els salari mínim espanyol és de 641,4 euros x 14 pagues: 748 euros.

Salaris mínims diaris de 2010 a Mèxic:

54,47 pesos per la zona C (Yucatan,Tabasco,Chiapas,Morelos, Puebla,Oaxaca,Quintana Roo, Campeche,Zacatecas...)

55,84 pesos per la zona B

(Guadalajara,El Salto, Guadalupe,Monterrey, Tampico,Ciudad Morelos....)

57,46 pesos per la zona A

(Districte Federal, Baixa Califòrnia, Juárez, Acapulco de Juàrez...)

Salari mínim a Colòmbia 2010:

515.000 pesos mensuals (uns 251,9 dòlars).

Salari mínim al Brasil 2010:

510 Reals mensuals (286,51 dòlars o 203,70 euros)

Salari mínim argentí 2010:

1500 pesos.

Salari mínim a l'Equador 2010:

240 dòlars al mes.

Salari mínim al Perú 2010:

600 nous sols (208 dòlars)

Salarí mínim a Bolívia 2010:

658,35 bolivians

Salari mínim a Algèria 2010:

15.000 dinars (140 euros)