Dels que en saben

Del no res
no en surt teca.
No omple de pa
la taleca.

Això he après
de científics
eminents
que viuen
presos dels temps
als quals s'obliguen.

Del seu pam
i mig al voltant
en fan encant
limitat,
i només per això viuen.
De l'etern no en saben,
ni del més enllà
del seu nas:
d'aquell
matem la fam
i visquem a pler
ben aplicat.

No volen emprendre viatge
cap al que assusta:
la humanitat captiva
que mor en el dia a dia.
No volen profunditzar
en la raó
que els disgusta.