La mostra militar dels paraires 1515 estructurada en companyies de 50 homes era de 510 homes que disposaven de 35 cuirasses, 338  espases , 324 llances , 126 rodelles, 3 espingardes, 36 ballestes, 10 pavesos i 4 petos.


 

Gremi

1-Capità

2-Cinquantener

Deseners                     

                      Notes
 

Paraires
1-Pere Benet Sala

1-Cristofol Blanquer

 

 

2-Jordi Sant Joan.

2 -Gabriel Soler

 

 

 
3- Joan Moix
 

 

 

 

4 -Tomás Domenech

 

 

 

5 -Tomás Cañellas.

 

 
1-Pere Joan Desclaper.
 

1- Pere Ossona

 

 

2-Julià Llull .
 
2- Pere Forns
 

 

 

 
3- Bartomeu Coll
 

 

 

 

4- Bernadí Burguera

 

 

 

5- Pere Camps

 


 

 

1- Joan de Palou

1- Tomàs Rossello,

 

 

2- Pere Rubí.

2- Antoni Fornari

 

 

 

3- Pere Simonet

 

 

 

 

4-Pere Meciá,


 

 

 

5-Antoni Tomás.

 

 

1-Pelai Fuster de Beniatzar.

1-Vicens Canet,

 

 

2-Jaume Alzina

2-Joan Cabanelles

 

 

 

3- Bernat Coll

 

 

 

4-Pere Garau

 

 

 

5-Miquel Domenech

 

 

1-Salvador Sureda, menor

1-Joan Parets

 

 

2-Antoni Nadal
 

2-Antoni Regas

 

 

 

3-Miquel Vadell

 

 

 

4- Bartomeu Regas

 

 

 

5-Mateu Ginard

 

 
1- Domingo Aulera (després de mort:Francesch Aulera son fill)
1 Antoni Roca

 

 

2- Gaspar Arrom

2 Franci Garau

 

 

 

3 Joan Domènech

 

 

 

4 Joan Cifre

 

 

 

5 Pere Garau.

 

 
1- Pere Joan Albertí 1- Dalmau Fuster
 

 

 

2-Miquel Ballester


 

2- Antoni Domènech
 

 

 

 

3- Antoni Joan

 

 

 

4-Guillem Campomar

 

 

 
5 Bartomeu Truyol.
 

 

 

1-Berenguer Vivot

1 Damià Boy

 

 

2-Mateu Grimalt

2 Gabriel Melià

 

 

 

3 Joan Seguí

 

 

 

4 Martí Femenia

 

 

 

5 Bartomeu Palou

 

 

1-Burgués Burgués

1 Mateu Ballester

 

 
2-Gabriel Ribes de Sóller.
 

2 Miquel Canals

 

 

 

3 Gabriel Ripoll

 

 

 

4 Juan Tortella

 

 

 
 

5 Antoni Berga.
 


 

 

1- Jaume Aulera menor.
 
1 Gabriel Manresa
 

 

 

2—Jaume Fé

 

 

2 Cristòfol Vilamajor
 


 

 

 

3 Antoni Melià

 

 

 

4 Guillem Genovard

 

 

 

5  Bonanat Respay.