ACTUALITAT ESTATAL DE SETEMBRE DE 2004  tornar

 

 

 

 

D'aquesta manera queda paralitzada la privatització en els tres àmbits que va intentar el llavors director general de RTVV

CGT ha guanyat els tres recursos presentats contra Canal 9 TV

L'últim dels tres recursos anul·la la convocatòria de concurs per a la contractació del servei d'edició dels programes informatius de Canal 9 i el subministrament de notícies. Les tres sentències favorables tanquen el cercle del procés iniciat pel sindicat per evitar que la televisió pública valenciana passi a ser gestionada pel sector privat. Finalment, els intents per part de Villaescusa i el Partit Popular de privatitzar RTVV han estat rebutjats judicialment.

Els jutjats del contenciós-administratiu un i sis de València han emès sentències favorables per a la CGT que anul·len les tres convocatòries de concurs. Les convocatòries significaven, s la introducció d'"una nova forma de gestió, amb entrada d'iniciativa privada en la mateixa, proscrita per la normativa audiovisual vigent."

D'aquesta manera queda paralitzada la privatització en els tres àmbits que va intentar el llavors director general de RTVV: gestió dels continguts, venda d'espais publicitaris i de drets d'emissió de programes i edició dels programes informatius de Canal 9 al costat de subministrament de notícies.

Davant de les tres impugnacions presentades pel sindicat, RTVV al·legava sempre falta de legitimitat de CGT per actuar com a demandant. En aquest sentit, les sentències fallen reconeixent el legítim interès de l'organització sindical i, en l'última es puntualitza que no és difícil "entreveure un vincle concret entre la defensa dels interessos dels treballadors de l'empresa esmentada pública que ostenta el sindicat recurrent i l'objecte del debat on s'està introduint una iniciativa privada dins de la gestió pública de la radiotelevisión valenciana, i encara que no existeixi actualment un perjudici concret i real sobre els drets dels treballadors, sí que hi ha un interès professional en l'estabilitat en l'ocupació i en el manteniment de les condicions i expectatives de treball dels treballadors (...) que es veuen al menys "amenaçats" amb la descentralització cap al sector privat d'activitats (...)".

A més, el text judicial reconeix que la intenció del legislador de la Llei del Tercer Canal és "restringir la gestió de radiotelevisió valenciana al sector públic" pel qual les convocatòries de concurs, el dictamen de la Comissió especial d'estudi de noves formes de gestió de RTVV, la resolució aprovada pel Ple de les Corts en sessió del 12 de febrer de 2003 i l'acord del Consell de la Generalitat reunit el 4 de març de 2003 són contraris al sentit de la Llei que han fet valer CGT i els jutjats del contenciós-administratiu de València.

CGT-PV es felicita del resultat del procés d'impugnació de la privatització i expressa públicament la satisfacció davant del que significa un pas endavant cap a la democratització del servei públic d'informació. D'altra banda, es pot recordar que tota privatització del sector públic suposa un greu perjudici per als treballadors, tant per als emprats directament pel sector (que veuen minvats els seus drets laborals) com per als treballadors com a classe que veuen minvats els serveis públics i en, aquest cas, el dret a rebre una informació veraç i no interessada.

Per a més informació, 96 313 43 53, 96 383 44 40 i 618 48 22 13 (representant de CGT en RTVV)

Llibertat Montesinos, Gabinet de Premsa de CGT-PV València, 16 setembre 2004