PARRÒQUIA DE SANTA CREU

 

buu
Imatge del palau dels Burgues al Carrer de Sant Feliu

carrerdesantfeliu

 can tomàs

sant feliu1

Can Tomàs, sant Feliu , 1


carrer de sant feliu

Construït sobre l'antic palau dels Burguès
Any 1334- Pere Draper viu en el carrer de sant Feliu prop de l'hospici de Bernat Ferrer. Ha estat cònsol dels catalans a Almeria.

Any 1511 - Francesc Desbrull té un alberg en el carrer de sant Feliu. (ARM P-450 fol. 497-515 )

El 26 de novembre de 1541 el procurador reial Francesc Burgues va allotjar en aquest casal a Carlos I.

1 d'abril de 1619- Segona festa de Pasqüa. Mor assassinat Joan Baptista Oller davant sant Feliu a trets de Jacint Amengual i Miquel Cardell que li dispararen quan sortia de la casa del notari Bartomeu Vilar, per encàrrec de Miquel Anglada (Canamunt), que els va prometre vestir i acomodar, tot i que només els va pagar al final amb un parell de sabates.

20 de març de 1634 - Neix Francesca Sureda-Thomàs Sureda, que serà esposa del comte Mal, Ramon Zaforteza, en el casal dels Tomàs del carrer de sant Feliu.(Arxiu Capitular de la Seu- Llibre de baptismes de 1630 a 1649, fol 31 ),


22 d'octubre de 1.662, amb el beneplàcit del rei  Felipe IV, tres religioses del convent de caputxines de Saragossa  i altres tres de Barcelona funden el convent a Mallorca en el carrer de sant Feliu.

2 de novembre de 1664- Mor Antoni Sales Verí, major i és enterrat a la capella de sant Jeroni de la Seu en el vas dels Sales. Els seus béns estaven valorats en 110.000 lliures. Vivia a Can Sales menor en el carrer de sant Feliu.

 

Oratori de sant Feliu

Darga dels Maxella

Els Maxella van viure a Palma al menys entre 1350 i l'any 1530. L'any 1351 Miquel Maxella va deixar 25 lliures per a l'expedició de Sardenya. L'any 1421 Agnès Maixella era l'esposa de Damià Dameto i Pacs. Enterraven els seus difunts a la capella de Sant Martí de la Seu, on hi tenien la darga,la bandera i l'escut, i de la qual eren patrons. Entre els Maxella destacà el ciutadà propietari de Míner (Llucmajor) Miquel Maxella (1436),un Miquel Maxella que era matalasser i va comprar una casa al carrer dels pintors l'any 1495, Joanot Maxella que era hostaler de putes entre els anys 1505 i 1506 i copropietari de la galera Sant Antoni. Alguns Maxella visqueren a l'illeta de la Rectoria de Santa Creu i altres al carrer de Sant Feliu.7 d'abril de 1637-Testament d'Arnau Moix (Canavall), que vol ser enterrat al vas familiar de la Seu. La casa dels seus pares i seva esta situada en el carrer de sant Feliu, i era propietari de Son Moix (Pinopar).

11 de febrer de 1647-Pelai Quint Burgues obté una resolució favorable relativa a l'herència de Nicolau Quint Burgues que li aporta la possessió de Bendinat,Na Burguesa i unes cases al costat de l'oratori de sant Feliu.

sant feliu 11

Palma, sant feliu 11

Portal i coronella del carrer de sant Feliu 1113 de juliol de 1664- "als 13 juliol 1664 aportaren les Monjes Capuchines al Monestir ha hont vuy estan que foren cases del Dr. Deyà y de la Sra. Francina Font, las quals foren set Monjes de cor y tres de servici y antes vivien a Sant Feliu". (Noticiari de Cristòfol Seguí).

24 de febrer de 1668 - Divendres. Mor Josep Gelabert, picapedrer, al trencar-se una bastida i caure quan treballava a la casa de  Daniel Abrines en el carrer de sant Feliu que es troben al costat de la del Paborde Colom  i és enterrat en el vas de Nostra Senyora a santa Creu. Tenia 45 anys i vivia en el carrer de sant Pere al costat de la casa del patró Sebastià Ferragut.

17 d'agost de 1797 - Mor Antonio Dameto Sureda Santmartí, que era vidu de Beatriz de Berga Zaforteza i és enterrat a l'oratori de sant Feliu.  (pàgina 190 del Llibre d'Enterraments , absoltes..., de sant Domingo)

Any 1818 - Can Tomàs és propietat de Joan-Melcior Thomás olim Sureda.

Any 1843 - Can Tomàs és patrimoni de Thomás Josep Sureda Boixadors.

carrer st feliu nord

Detall del portal de Can Belloto (Pavesi)

palasete Matas

portal manierista Jaume Matas

Can Sala Menor "El Palacete manierista de Jaume Matas"