7 de juliol de 1483- Benedicció de la creu de pedra davant el portal de santa Fe per part del canonge Antoni de Busquet i costejada per l'assaonador Jaume Domingo.