Cardar

És temps d'estimar,
És l'hora d'alens vitals,
l' hora de fer desbocar
sentiments iguals.

Pot ser la vida silenciosa
jaç discret
o perdre's angoixada
en espai obert
sense arribar a la fi
que un pretengui,
desbragada
en passió llicenciosa.

Energia radiant
que s'adona
i expandeix
de l'ànim a l'ànima,
de cèl·lula en cèl·lula
i fa voraç
el desig del tacte
en la polpa
de carn que s'aixeca.