La Germania de Mallorca

Quadre de Joan Desí de l'any 1500.

Joan Desí va ser autor de la taula de l'almoina de la Seu (devers l'any 1520) i vivia a l'illeta d'Armadans.

Un Joan Desí agermanat que era brodador va ser executat l'any 1523.

Llibre d'En Rosselló (Any 1512)

Fundació de la Cartoixa, de Manuel Ferrando (Any 1517)

Missal Mallorquí de 1506 (Venècia)

 

 

Obres de Pere Terrencs, pintor que en temps de la Germania va fer un retaule per al Convent de Predicadors, contractat el 7 d'agost de 1522. L'any 1521 va cobrar per haver fet les il·lustracions del Llibre del Moll. Va viure a la casa dels paraires de la parròquia de Sant Nicolau.

Pràctica mercantívol és un llibre de JoanVentallol de l'any 1521.

Gregori Genovard, canonge, era rector de l'Estudi General des de l'any 1495.  El dia 11 de març de 1505 va presidir una processó de 300 descalços que va anar de Ciutat al Puig de Randa (era lul·lista) en rogativa contra la sequera. Es va oposar als agermanats, com ho va fer la major part del clergat i dels poderosos. L'any 1532 va ser inquisidor.

Lluis Villalonga Martí , doctor en lleis, fill de Joan Priam de Villalonga Puigdorfila, era canonge i ardiaca de la Seu l'any 1520.  El seu pare era un dels notables mallorquins que l'any 1506 varen acompanyar el rei Ferran a Nàpols, vinculat al poder dels Burgues, amb els quals van emparentar els seus descendents.Va estudiar a Bolonya i l'any 1517 va escriure contra la doctrina de Martí Luter.  L'any 1522 era rector de Montuïri, la qual cosa no significa que exercís. Dos dels seus germans eren consellers militars reials i un altre germà seu va ser coper reial. El seu pare va ser jurat en cap. Tenien una casa al carrer de Bonaire de Ciutat que varen deixar l'any 1523.