Any 1973

Antonio Barceló Brusotto era tinent de batle del franquisme a Ciutat

Damián Bascuñana dirigia la Obra Sindical 18 de Julio