EFEMÈRIDES DEL MES DE JUNY

1 de juny de 1230 Ponç de Vic obté de Jaume I l'alqueria Dalhag Alznari a Montuïri.
1 de juny de 1362 Pere Unís, nou castellà de Santueri
1 de juny de 1433 El comte Jaume d'Urgell, enemic de Ferran d'Antequera i pretendent a la Corona, mor empresonat al castell de Xàtiva.
1 de juny de 1475 Moren 32 persones de pesta a Ciutat.

2 de juny de 1305 Tractat comercial amb Gènova.
2 de juny de 1397 El corsari castellà Ferrandiz segrestra una nau que entrava a la badia de Ciutat i surten contra ell Albert de Tèrmens, Esbert Roaix i Berenguer de Montagut en una galera
2 de juny de 1475 Moren 29 persones de pesta a Ciutat.
2 de juny de 1522 El regent de la governació ordena tornar a Francesc Berard els béns incautats pels agermanats per valor de 2500 lliures.
2 de juny de 1523 Moren esquarterats els agermanats Cosme Bonet, cap de marina, de l'illeta del Vectigal, l'assaonador Andreu Rabassa, i el felanitxer Pagés.                                                 
2 de juny de 1624 Pere Santacília, bandejat, relacionat amb la mort de Berga es refugia al convent del Carme. Joan Sunyer , fill del marquès de Campofranco, del bàndol dels Canamunt és empresonat pel virrei a la Torre de l'Àngel  per haver refugiat bandejats . Els inquisidors s'oposen al virrei perquè el marquès de Campofranco era familiar del Sant Ofici i excomuniquen al virrei.                                                                                                                         
 2 de juny de 1938 Assassinats pels feixistes  a Gènova  Joan Torres Ferrer, i Joan Alomar Vicens.

                                                                                                                    
3 de juny de 1244 Pere de Portugal, senyor de Mallorca, eximeix als mallorquins de l'homenatge.
3 de juny de 1343 El rei Pere exigeix a Guillem Dufort l'entrega del castell de Santueri.
3 de juny de 1343 Elecció de síndics a Santa Margalida per a retre homenatge al rei Pere: Pere Albertí i Guillem Font de l'Oro.
3 de juny de 1359 El rei Pere ordena l'impediment de l'aplicació de turments als jueus, que només ell pot autoritzar.
3 de juny de 1420 Alfons V el Magnànim finalitza la seva breu estada al Castell de Bellver.
3 de juny de 1475 Moren 34 persones de pesta a Ciutat.
3 de juny de 1522 Moren esquarterats els agermanats Miquel Garau, forner, Pere Ballester, català, i Francesc Blanc, botiguer de l'illeta de Brossa de Sant Nicolau. El mateix dia, anterior al Corpus, és esquarterat Joanot Colom a la Porta Pintada.                                                           
3 de juny de 1721 Mor Jaume Cànaves March, bisbe mallorquí de Malta.                                    
 3 de juny de 1535 Carlos I d'Espanya , emperador, arriba a Alcúdia i passa algunes hores a la casa del prevere Jeroni Moragues.                                                                                                    
 3 de juny de 1655 Francesc Cotoner i Pere Espanyol tornen de Madrid a Mallorca en llibertat.

4 de juny de 1311 Sanç és proclamat rei de Mallorca.
4 de juny de 1343 El rei Pere demana a Felip de Boyl de la Escala, senyor de Manises que aconsegueixi l'entrega dels castells de Santueri, Alaró i de Pollença.
4 de juny de 1388 Es disposa que els sards residents a Mallorca puguin tornar a Sardenya de franc.
4 de juny de 1410 Es reuneix el Consell de Mallorca a conseqüència de la mort del rei.
4 de juny de 1475 Moren 36 persones de pesta a Ciutat.
4 de juny de 1510 Antoni i Miguel Gual són condemnats pel robatori d'abelles a multes de 16 i 20 lliures.                                                                                 
4 de juny de 1643 Dia del Corpus. És assassinat Jeroni Pau Puigdorfila.                                      
 4 de juny de 1936 El falangista Canuto Boloqui Álvarez atempta  amb una bomba contra la casa del Poble que fa sis ferits, i es detenen a Guillermo Meyer i  Francisco Bosch, falangistes.

                                                                                                                                                                 
 5 de juny de 1233 Eclipsi de sol
5 de juny de 1239 Eclipsi de sol a les 18 hores.
5 de juny de 1289 Pere de Verí, fill bastard de Joan de Verí, paborde de la Seu, rep en herència l'alqueria Ojor a Porreres i la meitat de Comasema (Orient)
5 de juny de 1289 Joan de Verí, paborde de la Seu, es compromet a alliberar el seu esclau Pere si obté un ofici;deixa a la Seu el seu llibre "Flos Sanctorum", també deixa un missal i el pal·li que cobrirà el seu cos, per servir a la capella de Sant Joan on vol l'enterrament, i a la qual aporta 50 sous per a l'absis. També té un fill bastard més, Bernat de Verí que rep dues quarterades de vinya properes a les Torres Llevaneres de Ciutat
5 de juny de 1475 Moren 28 persones de pesta a Ciutat.
5 de juny de 1511 Ferran Alcodori, gerrer d'Inca és condemnat a l'exili de la vila per insults a Antoni Figuerola.
5 de juny de 1522 Francesc Colom, germà de l'instador agermanat Joanot surt en una expedició pel control d'Eivissa amb 4 fustes i 5 barques.
5 de juny de 1522 Es multiplica el segrest de béns dels mascarats reclosos a Alcúdia.              
 5 de juny de 1936 Vaga general en protesta per l'atemptat falangista contra la Casa del Poble de Ciutat.                                                                                                                                      
5 de juny de 1937 Són afusellats pels feixistes al Fort d'Illetes, Rafel Gamero Ginata, tarragoní, i Bernat Marquès Rullan, solleric, militants d'Esquerra Republicana , els socialistes Gabriel Mulet Estades, soldat d'infanteria calvianer i Gaspar Moragues Comas, d'Esporles, i Joan Terrassa Hernández, soldat d'artilleria.

6 de juny de 1233 Ceyt Abenceyt i Juccef Amocatil, jueus,obtenen unes cases de Nuno Sanç al Carrer.
6 de juny de 1309 Una expedició que anava contra Ferrandiz torna amb una nau veneciana segrestrada.
6 de juny de 1410 Es reuneix el Consell Menor en el porxo de la Casa de la Juraria de Ciutat en ocasió de la mort del rei Martí i juren lleialtat a un successor que desconeixen.
6 de juny de 1522 Miquel Berga, picapedrer, compra Rodamilans (Sineu) al notari Cristòfol Mir.
6 de juny de 1522 Desembarcament agermanat a la platja de Talamanca. Moren en combat per la possessió d'Eivissa els agermanats mallorquins Antoni Xeverí, pintor de l'illeta de tornamira i Bartomeu Vilalta, teixidor de lli que habitava la mateixa illeta; Jaume Ribes, paraire del'illeta de Manera, que va morir esquarterat; Joan Ferrer "Figuera", ferrer de l'illeta de Costa/Riudamenya, Ramon Arguimbau, teixidor de llana de l'illeta de Verí a Sant Nicolau , el mateix que matà Gaspar Bibiloni; Llorenç Sitges, paraire que vivia a l'illeta de Mateu de Sant Joan resulta ferit en el combat. També moren en combat els agermanats Galceran Noguera,sabater que vivia a l'illeta d'armadans,Bernat Isern, paraire i carceller que vivia a l'illeta de Jaume Pujals, Antoni Doménech, paraire que vivia a l'illeta de Gabriel Balaguer i que va ser donat als cans;Jordi Lombardo, paraire que vivia a l'illeta de Carles Despuig, Pere Remolar, fuster, que vivia a la mateixa illeta; Gabriel Sot, teixidor que vivia a l'illeta de Puigdorfila; Antoni Dureta, mesurador d'oli; Nicolau Horrach, habitant de l'illeta de Sant Esperit; Miquel Garau, calceter que era criat de misser Muntanyans; Antoni Canyelles, espaser que vivia a l'illeta de Macià Costa;Bartomeu Miquel, bóter que vivia a la Casa dels paraires de Sant Nicolau. A Eivissa varen quedar empresonat Antoni Vey, teixidor, i Hipòlit Roca, sastre. Lleonard Genovès que va ser condemnat a galeres, va aconseguir fugir. Un fill de Bartomeu Casado va ser executat a la forca. També participaren a l'expedició i en sortiren vius Domingo Genovés, mariner de Santa Creu i Pere Salleres, teixidor.
6 de juny de 1523 Moren esquarterats els agermanats Joan Sard, sastre, Rafel Maura, paraire , Perot Pasqual,paraire de Sant Jaume, Jaume Mariano,moliner, i Mates, forner. Joan Bauçà, sastre, de l'illeta de la Torre de les Hores de Sant Nicolau i que feia pólvora per la Germania, va morir a la forca                                                                                                                

6 de juny de 1704 Declaració de guerra contra l'arxiduc Carles i contra Portugal.                    
 6 de juny de 1896  Sebastià Castell Aulet , carboner, compra  una casa al carrer de la Carnisseria 13 de Bunyola.          

7 de juny de 1307 Jaume II de Mallorca ret homenatge a Loches a Felip l'Ardit, rei de França i agreuja l'enuig del rei d'Aragó.
7 de juny de 1342 Els consellers valencians deneguen l'ajut al rei Pere per anar contra Jaume III de Mallorca
7 de juny de 1343 Assalt de Galiana, alcaid del castell d'Alaró es rendeix a Felip de Boyl i al rei Pere
7 de juny de 1348 El rei Pere designa Gilabert de Centelles, senyor de Nules, en el càrrec de governador de Mallorca                                                                                                                        

7 de juny de 1538 Felip de Cervelló, nou governador, arriba a Mallorca.                                     

7 de juny de 1937 Moren afusellats pels feixistes al cementiri de Ciutat, Joan Baldú Pascual, militant de la UGT del metall, Martín Ros García, secretari de l'Ajuntament de Calvià, el capellà Jeroni Alomar Poquet i Martí Pérez García.

8 de juny de 1230 Berenguer Carbou obté unes cases dels Templers que confronten amb el castell del Temple.
8 de juny de 1233 Guerau Jautzpert té un hort al Carrer de la Mar.
8 de juny de 1343 Elecció de sindics a Felanitx per a retre homenatge al rei Pere: Berenguer Sunyer i Romeu Manresa.
8 de juny de 1343 Elecció de síndics a Muro per a retre homenatge al rei Pere:Pere Dolç, Berenguer Mulet, Salvador Gual i Pere Bosch.
8 de juny de 1466 Salpa l'esquadra de Mallorca a favor del rei Joan i contra la Generalitat. Entre ells hi van el biscaí Andrés de la Rangua, i la seva nau tenia per capità a Jofre de Blanes ; Benedicto Catany,genovès,que amb la seva nau que tenia per capità a Pau Sureda va cap a Amposta ; Lleonard Sauda de Càller (Cagliari) que també anava cap a Amposta i tenia per patró de la seva nau a Miquel de Pacs. A Bernat Burgues "Safortesa", patró de la nau del llombard Vismalla, hi va també Francesc Burgues Galiana, Pere de Sant Joan i Jordi Castell van en la nau de Pere Ivànyes.
8 de juny de 1469 El rei Joan prohibeix que els mallorquins siguin condemnats a galeres.        
8 de juny de 1712 Els teatins s'estableixen al carrer del Sitjar.                                                      
8 de juny de 1938 El soldat de Campos Vicenç Covas Valls és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts.                                                                                                                                                      
8 de juny de 1952 Neix Llorenç Buades Castell.9 de juny de 1233 Galliciano de Medina obté a Manacor les alqueries de Baniaup i Banifunnina, de Nunó Sanç,i aportarà un cavall armat a la defensa.
9 de juny de 1233 Pere de Portugal és rebut per el papa Gregori IX                                            
9 de juny de 1644 Pere Torrens, bandejat és mort per la partida de Llorenç Bareno                

9 de juny de 1669 Inici de les obres a la nova església de Banyalbufar.                                       
9 de juny de 1823 És enderrocada la casa de la Inquisició.

10 de juny de 1246 Innocenci IV concedeix als frares predicadors el dret a fer un cementiri i a proclamar-se en convent.
10 de juny de 1410 Pelai Unis ofereix 100 florins per a la detenció dels qui cremaren el rafal del mostassaf.
10 de juny de 1512 Mor Jaume Creix, picapedrer de la Seu que habitava l'illeta de Palmer a la parròquia de Sant Miquel.
10 de juny de 1521 El virrei Gurrea llegeix les cartes reials de Carles V, datades el dia 31 de març en relació a la Germania a la planta baixa del Castell Reial (Almudaina) i dirigides als caps d'ofici, en les que condemna l'alçament agermanat.                                                            
10 de juny de 1523 Moren penjats a la forca Joan Servera, tonyiner, instador agermanat d'Artà, Tous, picapedrer agermanat i Pere Frau, abaixador, que vivia a l'illeta de Sant Antoni.                                                                                                                                                   
10 de juny de 1611 Carta de població per als agricultors mallorquins que es desplacen a la Vall Gallinera.                                                                                                                                               
10 de juny de 1643 Desembarquen 400 sarraïns a Andratx i maten l'alcaid Ramon Alemany i  el capità Jordi Orlandis.                                                                                                                        
10 de juny de 1646 Publicació de "Marte en la paz" primera poesia coneguda escrita en castellà a Mallorca per Antonio Gual de Oleza.                                                                                 
10 de juny de 1661 Assassinat Fra Rafel Ferrer.                                                                            
10 de juny de 1937 Consell de guerra feixista a Inca contra Esperança Fiol Mateu, Bàrbara Colomar Carbonell i Caterina Mulet. El jutge instructor era Juan Guardiola.                               
10 de juny de 1939 Miquel Carbonell Amengual, mariner, és afusellat pels feixistes al Fort d'Illetes.                                                                        

11 de juny de 1232 Berenguer de Montcada obté el Rafal Abinjorda de 4 jovades a Inca, a prop de Búger.
11 de juny de 1232 Gregori IX atorga indulgències als repobladors de Mallorca
11 de juny de 1233 Rotlan de Cambrils,sabater, obté un obrador de Nunó Sanç davant Santa Eulàlia.                                                                                                                                                   
11 de juny de 1523 Mor esquarterat a Sineu l'agermanat de Banyalbufar Mateu Falques, i mor a la forca l'agermanat de Santa margalida Bernat Nadal.                                                     
11 de juny de 1938 El tinen de la guàrdia civil Evagrio Sánchiz és nomenat cap de la Falange de Santanyí.

12 de juny de 1239 Els germans Riquer obtenen "Els Riquers" al Rafal Algar ( Porreres).
12 de juny de 1268 Pere de Riudavet s'estableix a un solar al costat de la Riera (Rambla actual o Born)
12 de juny de 1343 Berenguer de Tornamira, tinent i Guillem Durfort, alcaid, entreguen el castell de Santueri al rei Pere
12 de juny de 1393 El rei Joan ordena el retorn dels béns i robes presos als jueus amb motiu de l'assalt al Call.
12 de juny de 1499 Els pelleters Jaume Aguiló, Salvador Gener i Salvador Fortesa, sol·liciten la constitució de la confraria del seu ofici.                                                                                            

12 de juny de 1940 Consell de guerra feixista contra Gabriel Matamalas Puigserver, picapedrer de Manacor  que és condemnat a 12 anys de presó per subversió.

13 de juny de 1230 El cavaller Arnau Garcia obté del rei Randa i Mostacar a Montuïri.
13 de juny de 1233 Petrino Marescalco i la seva esposa Maria obtenen un obrador de Nunó Sanç a prop de l'Almudaina.
13 de juny de 1233 Ferrer de Montsó i la seva esposa Morlana obtenen un obrador a la Plaça davant la Síquia (Carrer de Sant Miquel)
13 de juny de 1247 Simó de Marí obté el Vall de Nuabus per compra a l'Orde de Calatrava.
13 de juny de 1262 Pere, infant reial, es casa amb Constança, filla de Mamfred d'Hohenstauffen.
13 de juny de 1342 El rei Pere demana 90.000 sous a Terol i 100.000 a Calataiud per fer front a la campanya contra Jaume III de Mallorca.
13 de juny de 1472 Roderic de Bòrgia, cardenal i futur papa, arriba a Mallorca, i Pere Llitrà el rep i li fa un obsequi en nom dels jurats.
13 de juny de 1506 Jordi Miquel de Sant Joan, surt amb altres genets en socors de Pollença per l'avís de la presència de moros.
13 de juny de 1644 Assassinat de Jaume Borràs, escrivà de la Reial Audiència.                       
13 de juny de 1715 Desembarquen a Santa Ponça les tropes borbòniques comandades pel cavaller D'Aspheld.                                                                                                                             
 13 de juny de 1939 Els feixistes italians surten de Mallorca.                                                          
13 de juny de 1978 Per decret-llei s'aprova el règim de preautonomia de Balears.

 


14 de juny de 1414 Pelai Unís, regent de governació, ordena que les prostitutes no vesteixin mantell ni samarra, ni es posin perles. També ordena que qui faci pecat amb qui no sigui amic o marit fora del bordell serà castigada a 25 assots i reclosa al bordell. Les captives i criades setmaneres no podran ser prostituïdes al bordell i qui ho faci haurà de pagar 10 lliures de multa.
14 de juny de 1490 Violant, esposa de Jaume Sabater és sentenciada en efígie pels inquisidors.
14 de juny de 1497 Tomàs Gual (Cellut) és executat (relaxat) pel Sant Ofici. Són sentenciats en efígie pels inquisidors, Margarida, esposa del pelleter Pere Aguiló, Berenguer Arnau, exhumat; Joan, Rafel, Ponç i Pau Berard, saboners, Gabriel Berard, corredor , Elionor, esposa de Ponç Berard i també Elionor, esposa de Gabriel Berard; Graciosa, esposa de Gabriel Belloch, Simó Bennásser, sastre que vivia a l'illeta de l'església del Call, Pere Burgos,Simó Canto i la seva esposa Joana, Pau Cessa, sabater, Pere Conrador,Llorenç i Dameto i Catalina, la seva esposa, Jaume Dameto i la seva esposa Coloma, Joan Desgrau i la seva esposa Graciosa, Graciosa,esposa de Daniel Fortesa, Pau Fortesa;Godoy, esposa de Ferrer Miró, Joan Morro, sabater; Joaneta, esposa de Miquel Morro, taverner, Pere Morro, mercer i la seva esposa Agueda; Joana, esposa de Rafel Morro, capser; Galceran Moyà, capser; Lluis Mulet, corredor; Pau Nadal, tintorer i la seva esposa Martina; Lluis Pardo, mercader, i la seva esposa Úrsula; Margarida, esposa de Galceran Quart; Joan Ravell; Jaume Rotger, corredor; Rafel Savanals, saboner; Joan Silvestre, sastre; Pau Tàrrega, pelleter; Bartomeu Terrades; Graciosa, esposa de Juan Toledano; Lluis Torrella, sastre; Gabriel Tristany i la seva esposa Graciosa; Úrsula, esposa de Jaume Valleriola; Lluis Valleriola, mercader; Gabriel Vicens; Jaume Vida, sastre.
14 de juny de 1498 Benvinguda, esposa del corder Joan Moyà és executada en efígie pel Sant Ofici.
14 de juny de 1514 Graciosa, esposa de Pere Sala; Esperança, esposa de Nicolau Ramenta i Graciosa, esposa de Joan Conilleres són executades en efígie pel tribunal del Sant Ofici.
14 de juny de 1553  Antoni Nunyes, barber castellà, obté franquesa per tenir 12 dones en el bordell de Ciutat.
14 de juny de 1611 Carta de població de la Vall Alaguar per als agricultors mallorquins.         
 14 de juny  de 1642 Jeroni Loaces és cremat a la vall de la Porta Plegadissa (Oms-Rambla) per sodomia i assassinat d'un menor
 14 de juny de 1718 Un ban prohibeix la introducció de monedes aragoneses i catalanes a Mallorca
14 de juny de 1778 Surten diables boiets i cavalls cotoners a la processó del Corpus però són obligats a retirar-se.
 14 de juny de 1937 Afusellat pels feixistes en el cementiri de Ciutat el ferroviari alcudienc Amtoni Ochogavia Cervera.
14 de juny de 1938 Judici feixista a l'Institut Ramon Llull contra Pau Fernández Ferrà, picapedrer socialista, Joan Bosch Mas, carboner socialista, i Gabriel Calafell Serra  del café Republicà, tots d'Esporles. Pau va ser afusellat pels feixistes al cementiri de Ciutat.

15 de juny de 1396 Es veuen naus sarraïnes al sud-est de Mallorca i s'ordena la lleva de 25 felanitxers per a la defensa de Santanyí, però el jurat Vicenç Massot s'hi oposa.
15 de juny de 1416 Llorenç Tosquella reclama el pagament del retale que va pintar per a Santa Llucia d'Artà i que encara no ha cobrat.
15 de juny de 1478 Jaume de Muntanyans exposa als jurats que el rei no admet franqueses en relació al pagament que ha de satisfer Mallorca per l'impost del coronatge.                                                                                                                                            
15 de juny de 1620 Primera pedra de la Porta Nova del Moll.                                                      
15 de juny de 1715 Un vaixell hospital de les tropes borbòniques s'enfonsa a les aigues d'Andratx. El  mateix dia Diego de Ochando surt amb 100 homes a defensar Manresa i Tacaritx.

16 de juny de 1232 Pere Sa Roca rep Benifet,Benidurri, i Beninavarri a Porreres.
16 de juny de 1432 Alfons V surt de Mallorca després d'una breu estada.
16 de juny de 1521 Lectura de les cartes reials de Carles V davant el batle Macià Salvà i els prohoms de Llucmajor.
16 de juny de 1715 El cavaller D'Aspheld arriba a Cala Ferrera amb 10.000 francesos al servei dels borbons. Desembarquen a Cala Llonga.
16 de juny de 1778 Es prohibeix la venda de faves torrades a la processó del Corpus.           
 16 de juny de 1943 Francisco Gomez Jordana Prats i Manuel Ordovás, genets d'Alcalà, militars feixistes, obtenen la medalla de plata de Ciutat.

17 de juny de 1231 Tractat de Capdepera entre el rei Jaume I i Muhammad Abu Abd Allah de Menorca. Jaume I cada any rebrà 900 almuts d'ordi,100 almuts de blat,100 bous i vaques,300 cabres, 200 xots i 2 quintars de mantega.
17 de juny de 1233 Raimon Fiveler i la seva esposa Arnalle obtenen una casa i un solar davant la Síquia (Carrer de Sant Miquel)
17 de juny de 1433 Joan Desfar, lloctinent reial, prohibeix llevar el llenyam del pont de fusta de davant la Llonja.
17 de juny de 1487 Eiximén Peres Escriva de Romaní Ram, juta el càrrec de lloctinent de Mallorca.
17 de juny de 1523 Moren esquarterats els agermanats Perot Kobistany, de l'illeta de Ballester, Jaume Darder, instador de Porreres, Guillem Gallur, assaonador i Campamar de Llucmajor. A la forca moren Nadal, de Campos, Barceló de Porreres, i Jaume Pou, sabater.
 17 de juny de 1715 Tropes de Felip V arriben a Felanitx.18 de juny de 1504 L'assassí de Simó Coll de Selva és degollat i esquarterat a la Porta de Sant Antoni.
 18 de juny de 1551 Arnau Pujol arma una barca contra els sarraïns                                         
 18 de juny de 1937 Antoni Bennássar Reynés, militant d'Unió Republicana Federal,és condemnat a cadena perpètua pels feixistes.

19 de juny de 1278 Pere de Déu compra una vinya i garriga al rafal Huararabili de Palma, que està a Santa Eulàlia, al camí de Puigpunyent.
19 de juny de 1513 Els jurats de Porreres, Antoni Servera, Bernat Baulenes, Joan Rosselló i Pere del Puig Veny es reuneixen a la casa de l'Hospital.
19 de juny de 1521 Galceran Villalonga, oficial i Pere Sans, notari, surten cap a Inca, Campanet i Sa Pobla per requerir la reducció dels alçats en germania.                                      
19 de juny de 1597-  Els talaiers de la torre de Porto Colom eren Joan Darder i Gabriel Soler. Hi tenien un arcabús i set lliures de pòlvora.
 19 de juny de 1715- Francesc Tomàs, governador d'Alcúdia és emplaçat per les tropes borbòniques a rendir-se i els canons responen a trets, però més tard Agustí Torrella , capità de la coronella i el sergent major Gabriel Ferrer de Rubí són designats per a la negociació de la rendició.

20 de juny de 1431 -Jordi de Sant Joan obté la jurisdicció civil d'Ariany en compensació al seu servei al rei Alfons.
20 de juny de 1522- Surt una ambaixada agermanada del Port de Sóller cap a Barcelona, formada per l'instador forà Pau Casesnoves, el notari Jaume Sbert, el mercader Jaume Moix, el jurat Guillem Colom, Pere Osona i el donzell Antoni Tomàs. També moren esquarterats els agermanats Jordi Albertí i Joanot Borràs.                                                                                       

20 de juny de 1523 Moren a la forca els agermanats, Carles, llibertí, fill bord de Joanot Bartomeu, que vivia a l'illeta dels Burgues al carrer de Sant Feliu, Joanot Bauçà, guarda de mar, i Llorenç d'Aubarca.                                                                                                                    
20 de juny de 1633 Arriben sis galeres de Malta a Ciutat.                                                            
 20 de juny de 1715 Alcúdia obre les portes a les tropes borbòniques.                                       
 20 de juny de 1936 Surten en llibertat els falangistes detinguts en relació a l'atemptat contra la Casa del Poble de Ciutat.
20 de juny de 1942 Mor Adela Hernández López, presonera política tancada a Can Sales.

21 de juny de 1304 Sança de Mallorca, filla de Jaume II és casa amb Robert d'Anjou (Robert II de Nàpols)
21 de juny de 1346 Inventari dels béns segrestrats a Joan de Cremona, metge partidari de Jaume III de Mallorca
21 de juny de 1396 Eclipsi de lluna que dura devers 3 hores.
21 de juny de 1398 Pere de Santjoan cobra part de la feina feta en el portal de l'església de Sant Miquel.
21 de juny de 1466 Presa d'Amposta pels partidaris de la Corona contra la Generalitat.
21 de juny de 1468 La Confraria de Sant Jordi contracta Pere Nissard i Rafel Mòger, pintors per a fer un retaule dedicat a Sant Antoni de Pàdua.
 21 de juny de 1525 Arriba a Mallorca, Carlos de Pomar, lloctinent general , aragonès, amb un sou assignat de 1700 lliures.
21 de juny de 1814 Ignasi Montis Guillem és empresonat a la Torre de l'Àngel.

22 de juny de 1311 El rei Sanç confirma els privilegis dels jueus.
22 de juny de 1343 El rei Pere consolida la unió de Mallorca a la Corona d'Aragó.
22 de juny de 1441 Es publiquen les ordenances del gremi de bóters.
22 de juny de 1504 Joan de Llunes, porquer, és executat pel Sant Ofici juntament amb Joana esposa de Joan Munyós, sastre.
22 de juny de 1521 El Consell del Sindicat Forà aprova l'obediència als manaments reials contra la Germania.

23 de juny de 1299 Bernat Garriga compra albergs al carrer que va a la mar, vora el pont de la Riera, al costat dels de Castell Passagrau i de Francesc Cerdà.                                                
23 de juny de 1611 Fi de les obres de l'església de Muro.                                                            
 23 de juny de 1625 Benedicció de l'església de la Concepció.                                                       
23 de juny de 1715 El cavaller d'Aspheld surt amb 1000 infants i 500 genets cap a Sa Pobla i Binissalem per a aconseguir la rendició de les dues viles. El mateix dia situa a l'avantguarda de l'exèrcit a la vista de Ciutat.                                                                                                          
23 de juny de 1758 Benedicció de la nova església de Sant Joan.                                               
 23 de juny de 1870 Francesc Tomàs Oliver, anarquista mallorquí, presideix la Secció administrativa del Congrés de la Federació Regional Espanyola.                                                  
23 de juny de 1938 Docmael López Palop, d'Esquerra Republicana, catedràtic d'Institut, és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts.

24 de juny de 1237 Pere de Portugal obté el privilegi reial del senyoriu de Mallorca.
24 de juny de 1402 S'estableixen delmes reials a Deià i Valldemossa en favor de la Cartoixa.
24 de juny de 1412 Ferran d'Antequera, infant de Castella, és elegit pels compromissaris valencians, aragonesos i catalans, successor del rei Martí a Casp. Els síndics mallorquins no van ser admesos, i els vots a favor del nou rei d'Aragó, infant de Castella, van ser els d'Aragó, València i de la minoria burgesa catalana.                                                                       
24 de juny de 1711 Conspiració borbònica frustrada.                                                                    
24 de juny de 1755 Cau la torre dels caps, de la costa de la Seu, i s'enderroquen les altres.  
24 de juny de 1778 Eclipsi solar.                                                                                                       
 24 de juny de 1835 Francesc Fàbregues, carlí de Manacor, marca amb creus les façanes de les cases dels lliberals.
 24 de juny de 1865 Inauguració de la Plaça de Toros a l'actual plaça de Berenguer de Palou.
 24 de juny de 1937 Antonio Fenoll Blanes, guàrdia civil d'Almeria és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts.

25 de juny de 1233 Martí Pérez de Eza obté de Nunó Sanç Adzó i Adzona, a Manacor i és obligat a aportar un cavall armat a la defensa.
25 de juny de 1247 Diumenge. És capturat per homes comandats pel tortosí Robald Voltorasc un lleny de Saona a la Palomera que té 92 rems. Tenia 117 tripulants i en capturen 63.
25 de juny de 1391 per tal d'evitar les lluites entre els bàndols es prohibeix a Felip Malferit, i Ramon i Ortis Santmartí el pas a la vila d'amunt de Ciutat, i a Pau Santmartí, Esbert Roaix, Ramon Savila i Jordi Brondo, a la vila d'avall.
25 de juny de 1502 Joan Frexes compra una casa davant Sant Antelm, de la parròquia de Santa Creu, a Guillem Perera.                                                                                                            
25 de juny de 1715  Es forma la coronella al Carme per a la defensa de la Ciutat contra l'exèrcit dels borbons que s'ha instal·lat a prop de Sant Llàtzer dels Messells, a tir des de la murada. La cavalleria austriacista fa una sortida contra ells , els expulsa del lloc, i s'aprofita la retirada per a l'enderrocament del convent d'Ítria per tal que no pugui ser usat per les tropes borbòniques en el atac a Ciutat.                                                                                                    
25 de juny de 1870 Francesc Tomàs Oliver, anarquista mallorquí, presideix el debat de la Federació d'Oficis de la Federació Regional Espanyola.

26 de juny de 1242 Guillem de Montgrí, bisbe de Girona, ven al bisbe de Mallorca els seus béns per 1000 morabatins.
26 de juny de 1505 El mostassaf Pere Joan de Santacília és assassinat quan intentava pacificar una baralla.
26 de juny de 1643 És empresonat Jordi Dameto.                                                                        
 26 de juny de 1757 Primera pedra de Sant Antoni Abat al carrer de Sant Miquel.

27 de juny de 1279 Ramon Rossell s'estableix a un camp proper a la Porta de Bab al Balad i a la porció de Gilabert de Cruïlles.
27 de juny de 1375 Arnau Cerdó, cavaller, és el nou governador interí, en cessar en el càrrec Olf de Proxida.
27 de juny de 1398 El batle de Felanitx pren la cervellera, l'espasa el broquer i un dard a Guillemó de Vilasclar.
27 de juny de 1458 Mor a Nàpols el rei Alfons el Magnànim.                                                         
 27 de juny de 1706 Acte de Fe contra 5 homes que acaba a l'endemà amb assots públics a 4 dels acusats.
 27 de juny de 1715 L'exèrcit de Felip V es situa a Son Fortesa per a l'inici del setge a Ciutat, i el virrei envia un emissari per tal de pactar una treva.

28 de juny de 1303 Els jueus reben el privilegi de poder fer negocis fora del Call.
28 de juny de 1409 Violant, esposa del sucrer Pere Castellar, es condemnada en efígie pels inquisidors.
28 de juny de 1468 El picapedrer Bartomeu Cifre és contractat per arreglar un forat a Sa Portella.
28 de juny de 1509 Salvador Castellar i Dolça, esposa de Pere Pellicer, sabater, són excutats pel Sant Ofici. En efígie també són executades Elionor i Beatri Castellar, Violant, esposa de Daniel Lloscos, Benvinguda,esposa de Gabriel Genestar, torner, i Lleonard Benet.                  
28 de juny de 1715 Devers 400 soldats austriacistes surten de Ciutat per atacar els felipistes i fan 140 presoners. Els felipistes situen les tendes a Son Ferragut dins la marina de Llevant i ataquen per Llevant. Es fan 300 baixes entre els austriacistes i 400 entre els felipistes.        
 28 de juny de 1716 Miquel Estela de Sineu és elegit general dels frares mínims.                      
 28 de juny de 1795 Mor Jeroni Berard Solà, geògraf

29 de juny de 1239 Nunyó Sanç fa donació dels terrenys de La Real als monjos.
29 de juny de 1246 Ferrer de Sagranada obté del rei un terreny per a la construcció d'una llotja.
29 de juny de 1250 Innocenci IV, papa, ratifica el privilegi per als mallorquins de resoldre els plets a Mallorca.
29 de juny de 1298 Jaume II d'Aragó en la cimera d'Argelerts accepta tornar el regne de Mallorca a Jaume II a canvi de la seva infeudació.
29 de juny de 1315 Mor Ramon Llull a Bugia                                                                                   
29 de juny de 1614 Processó del Corpus. Hi participen l'àliga blanca de Sant Jaume, i les imatges de Ceres,Baco, Orion i les Plèiades, empresonades, 40 capellans de Sant Jaume, 56 capellans de Sant Nicolau, 42 capellans de Santa Creu, 36 capellans de Sant Jaume, 30 de Sant Miquel, 50 frares predicadors, 50 franciscans, 46 carmelitans, 46 agustins, 36 frares mínims i els mercedaris amb un Crist ressuscitat amb un calze, un raïm i una espiga. El bisbe ofereix menjar a 113 pobres al jardí de palau, i 4 diners d'almoina a altres 300.                    
 29 de juny de 1715 Un tret de canó llançat des de la murada de Ciutat impacta contra la tenda del cavaller D'Aspheld que menjava a Son Fortesa, en el manteniment del setge botifler. El virrei rep emissaris per a pactar una treva.                                                                  
 29 de juny de 1843 S'esquerda la campana n'Eloi de Manacor.


30 de juny de 1287 Simó de Xea compra 3 jovades a Benilassar (Santanyi) per 35 lliures.
30 de juny de 1380 Francesc Oliver és el nou batle de Felanitx per designació reial.
30 de juny de 1506 Ferran II d'Antequera demana 4000 florins d'or als jurats, imposició del maridatge de la seva filla Catalina.
30 de juny de 1504 El lloctinent Jeroni Descoll surt de Ciutat cap a Bunyola on els bàndols enfrontats han matat una persona.
30 de juny de 1515 Promulgació reial sobre la capbrevació.