Efemèrides del mes de juliol

Juliol de 1114 Abd Allah ibn Maymun trenca el setge pisà i català.
Juliol de 1230 Jaume I cedeix l’alqueria d’Amasora (Petra) a Tomàs Genovès.
Juliol de 1234 Mohammed Abu Abdallah pacta la infeudació de Menorca amb Jaume I.
Juliol de 1244 Pere de Portugal canvia els seus drets de Mallorca pels de Castelló.
Juliol de 1308 Ferran, infant de Mallorca empresonat a Sant Omer, obté la llibertat.
Juliol de 1310 Jaume Ferrando arregla la torre de l’est del palau de l’Almudaina.
Juliol de 1323 Berenguer d’Oms obté a perpetuïtat la cavalleria de Roqueta (Santa Margalida).
Juliol de 1413 Setge trastamarista contra el reducte dels partidaris de Jaume d’Urgell a Balaguer.
Juliol de 1414 Francesc Comes pinta el retaule encarregat pel gremi dels sastres.
Juliol de 1431 Concòrdia de Barcelona entre la nostra Universitat i els creditors catalans.
Juliol de 1454 Francesc Erill és imposat pel rei en la governació de Mallorca en perjudici del regent Blanes Vilademany.
Juliol de 1459 El rei Joan II vol cobrar els seus “drets” pel regiment i successió.
Juliol de 1463 Naus de la Generalitat posen setge al port de Sóller.
Juliol de 1937 Arriben a Pollença 17 avions He-59 per a combatre contra la República Espanyola al Llevant peninsular.
Juliol de 1938 Alfonso Zayas Bobadilla és nomenat secretari de la Falange Espanyola Tradicionalista i de las Jons, a Italia.
Juliol de 1970 Conflicte laboral a la companyia de tramvies de Ciutat.
Juliol de 1971 Balears disposa de 165.275 places hoteleres.
Juliol de 1977 Gabriel Sampol Homar, president de la diputació franquista.
Juliol de 1978 Constitució del Consell General Interinsular.1 de juliol de 1232 L’infant Pere de Portugal obté del Repartiment 103 predis amb un total de 6100 hectàrees.
1 de juliol de 1232 Jaume I té a Ciutat 2114 cases i es reserva 33.739hectàrees, en tant que 66.535 hectàrees corresponen als senyors.
1 de juliol de 1232 Els cavallers de Sant Jordi d’Alfama obtenen entre Artà i Capdepera les alqueries de Dahnon i Alfauach.
1 de juliol de 1232 La Casa de Bellpuig obté terres a les alqueries de Benilhadet, Abeineita, Beniagmira, Benicarima, Almudayna, Dahamar, Darat Abennauar, Benimurgia entre Artà i Capdepera.
1 de juliol de 1270 Es disposa que el baptisme dels captius no suposarà la seva llibertat.
1 de juliol de 1342 Roger de Rovenac, governador, ordena enviar 5 homes d’Artà per a la defensa del castell de Capdepera.
1 de juliol de 1343 Romeu Abrines és elegit castellà de Capdepera pels jurats d’Artà, i Miquel Serra, com a corredor i sonador de la trompeta.
1 de juliol de 1391 Arnau Sureda Puigdorfila compra l’Honor de Sant Martí.
1 de juliol de 1425 Magdalena Santmartí Torrella rep en herència la meitat de la baronia de Santa Margalida.
1 de juliol de 1441 Es subhasta la possessió de Pere Ferragut de Costitx per tal de satisfer els seus deutes en censals.
1 de juliol de 1664 Els paraires de Llucmajor es separen del gremi de Ciutat.
1 de juliol de 1990 Mor Guillem Cabrer Rebassa, escriptor.

2 de juliol de 1412 El xeremier Pere de Castellnou, els trompeters Joan Girart, Guillem i Tomàs Huguet, el sabater Guillem Alegre, que fa les crides, i el bombarder Tomàs Fornés cobren per la seva feina a la festa de proclamació del rei Ferran.
2 de juliol de 1691 Acte de Fe. Miquel Pinya Pomar de Felanitx és reconciliat en efígie.
2 de juliol de 1715 Ciutat es rendeix als borbons comandats pel cavaller D’Aspheld.

3 de Juliol de 1359 El rei Pere el Cerimoniós és a Mallorca.
3 de juliol de 1400 El rei Martí I revoca l’acord de pariatge dels hospitalers a Pollença.
3 de juliol de 1596 Els paraires de Pollença i Manacor es separen del gremi de Ciutat.
3 de juliol de 1715 Les tropes borbòniques ocupen les Portes de Jesús i del Moll.
3 de juliol de 1936 Els feixistes llancen un petard contra el batle republicà de Manacor.
3 de juliol de 1937 El comandant Gonzalo Árnica Ferrer, surt de Mallorca al front de 700 homes del Batalló Ciclista en direcció a Càdis per a combatre contra la democràcia republicana.

4 de juliol de 1512 L’argenter Gabriel Savi, de l’illeta de Macià Costa, i el pelleter Guillem Savi de l’illeta de Cristòfol Mir, es reconcilien amb el Sant Ofici.
4 de juliol de 1523 El virrei Gurrea es dirigeix a Manacor per a reprimir als agermanats.
4 de juliol de 1579 Una sentència obliga a separar els apotecaris dels especiers.
4 de juliol de 1615 Mor assassinat a Bunyola, Arnau de Santacília.
4 de juliol de 1716 El bandoler Pere Marí “Rei” és estirat per un carro, degollat, i el seu cap es penja a la Porta de Jesús.
4 de juliol de 1795 Un ban ordena ajustar els pesos i mesures a les castellanes.

 
5 de juliol de 1249 Privilegi de Jaume I pel qual els esclaus cristians que arribin a Mallorca obtindran la llibertat.
5 de juliol de 1249 Privilegi de Jaume I per tal que la gent de Mallorca pugui resoldre els seus plets a l’illa.
5 de juliol de 1316 Ferran, infant de Mallorca, és vençut i mort al camp de l’Esperó a Èlida, en combat contra Lluís de Borgonya.

6 de juliol de 1249 Jaume I atorga el privilegi als jurats de Mallorca de netejar i refer Portopí.
6 de juliol de 1302 Jaume II ordena que les places de la Univesitat siguin públiques.
6 de juliol de 1521 Prohibida la denominació “mascarat” en referència als enemics de la Germania.
6 de juliol de 1655 El bandejat Llorenç Coll mor d’una arcabussada a Selva.
6 de juliol de 1939 Constitució del Tribunal de Responsabilitats Polítiques al servei de la dictadura franquista.
6 de juliol de 1991 Accedeix al poder institucional de les Illes Balears Gabriel Cañellas (PP) amb el suport d’Unió Mallorquina.

7 de juliol de 1233 Eclipsi de sol que dura mitja hora.
7 de juliol de 1240 Obtenció del privilegi de tenir 6 jurats.
7 de juliol de 1252 Jaume I atorga una carta municipal i crea una comissió executiva de 6 jurats i un consell.
7 de juliol de 1289 Guillem Bellveí, canonge, dona a la viuda Francesca, els drets sobre el fetus de la seva esclava Saura que està embarassada.
7 de juliol de 1302 Jaume II atorga a la parròquia de Sant Nicolau el privilegi de fer el mercat dels dissabtes.(Plaça del Mercat).
7 de juliol de 1323 Bartomeu Vanrell, prevere de Campos, és beneficiat amb la capellania de Capdepera, dotada amb 18 lliures anuals.
7 de juliol de 1323 Compromís reial de treure la capella de Santa Fe del Call.
7 de juliol de 1342 Pere IV ordena a Llop de Luna que prepari 100 homes a cavall per a la campanya de Mallorca.
7 de juliol de 1350 El frare predicador Nicolau Rossell és nomenat inquisidor general d’Aragó.
7 de juliol de 1401 Els sis jurats de Ciutat són Miquel Desdé, Joan Moyà, Bernat Febrer, Bernat Terrassa, Arnau Sureda i Francesc Brossa.
7 de juliol de 1465 Antoni Pou “Daniel” fa de sonador a la festa del Corpus de Felanitx.
7 de juliol de 1522 Encarreguen a Martí Comes un retaule per a la Confraria de les Ànimes de Llucmajor.
7 de juliol de 1522 Sebastià Terrassa, notari reial, regeix l’escrivania d’Inca.
7 de juliol de 1655 Francesc Cotoner és empresonat a la Torre de l’Àngel per no voler complimentar al virrei.
7 de juliol de 1938 Catalina Clar Amengual és nomenada secretària local de la secció femenina de la Falange de Santanyí.
7 de juliol de 1945 Surt de la presó el regidor republicà de Sencelles, Miquel Fiol Ferrer.

8 de juliol de 1231 Jaume I dóna l’honor d’ Abceya Aonzi (Escorca) als templers i autoritza el seu poblament amb sarraïns.
8 de juliol de 1343 Creació de l’ofici de mostassaf.
8 de juliol de 1388 Arnau Burgues Safont, mort a la Berberia en combat, arribaen una galera a Ciutat.
8 de juliol de 1715 Les tropes austriacistes surten de Ciutat amb 5 naus després de la rendició.
8 de juliol de 1948 Dimiteix Fernando Blanes Boysen, president de la Diputació franquista.

9 de juliol de 1231 Mateu de Sabadell obté les alqueries de Maria i Benimezlema,del rei, a Petra.
9 de juliol de 1257 Berenguer Olset, canonge, compra dos albergs a l’Almudaina.
9 de juliol de 1343 Jaume Ternella i Miquel Morell són investigats per negligència en el transport de trabucs al Castell de Pollença.
9 de juliol de 1356 Surten en defensa de Menorca davant l’amenaça genovesa, el lloctinent Artal de Foces, el conestable Francesc Pisà, i Pere Tous que dirigeix 25 ballesters.
9 de juliol de 1394 El frare del Carme, Jaume de Sant Hipòlit és encarregat d’investigar si es fan pràctiques jueves a Mallorca.
9 de juliol de 1410 Pelai Unis revoca les llicències d’armes per tal de frenar la violència.
9 de juliol de 1507 Llucià Tornamira Desmàs compra la meitat de Tutusaus a Manacor.
9 de juliol de 1715 Entren amb els invasors borbònics els botifarres mallorquins Juan Salas, Francisco Valero, Agustín Valero, Juan Bautista Belloto, Ramon Despuig, Juan Sureda i Francisco Montaner.
9 de juliol de 1715 El castellà Juan Bautista Merano és el nou sergent major de Ciutat.
9 de juliol de 1764 Benedicció de l’església de la Missió.


10 de juliol de 1351 El rei Pere el Cerimoniós fa posar tres servents al castell de Santueri.
10 de juliol de 1381 Abraham Cresques és dispensat de portar el simbol de la roda, obligatori pels jueus.
10 de juliol de 1397 Alcúdia obté el privilegi de lliurar-se de l’impost del sisè de vi.
10 de juliol de 1535 Moren executats pel Sant Ofici els mahometans Antoni Cladera, de Muro, Antoni Girard, de Campos, Antoni Vilar de Manacor, Jeroni Alvarado i Paula Perera. En efígie són executats Margarida Perera, Martí Noguera de Petra, Bartomeu Natar d’Alaior, i Joana Lladó de Campos.
10 de juliol de 1536 És executat en efígie Joan Francès, teixidor de llí de l’illeta de Bernat Morei per professar la religió mahometana. El mateix dia el Sant Ofici reconcilia Baltasar Bonnín de l’illeta de Gabriel Genovard a Sant Nicolau.
10 de juliol de 1600 Eclipsi de sol.
10 de juliol de 1651 Margalida Despuig és assassinada al camí de Puigpunyent.
10 de juliol de 1937 El murcià José Martínez Just, carrabiner de Santanyí, cau mort a Brunete al costat dels republicans.
10 de juliol de 1995 Mateo Ramonell Mas, Joaquín Alcoceba Alcoceba i Pedro Victor Payeras Beltrán participen a l’Assemblea de Fe Jons.


11 de juliol de 1298 Berenguer Andreu s’estableix a unes cases davant l’hospital de Sant Andreu (A Cort).
11 de juliol de 1489 Són executats en persona (relaxats) pel tribunal del Sant Ofici, Pereta Gual i Gabriel Llop, sastre. En efígie també executa Pau Naves i Lleonard Torrella, sastres, Guillem Raimon de Sagarriga , Lleonard Vidal, Pere Jou, Lluís Martínez i Ramon Vidal, mercaders, Angelina, esposa del mercader Lluis Vives, Lluís Soler, mercader i la seva esposa Violant,Lluís Miró, mercader de l’illeta de Tagamanent a Sant Jaume i la seva esposa Francesca, Graciosa, esposa de Guillem Vives, mercader, Isabel esposa de Pere Pau, mercader.
11 de juliol de 1499 Daniel Xiger és relaxat en estàtua pel Tribunal del Sant Ofici.
11 de juliol de 1939 Pedro Vila Ramon, president de la diputació franquista.


12 de juliol de 1278 Romeu Sa Costa compra una taula de pa a Ciutat. El mateix dia Lodrigo Ortis compra Cala Murada per 12 lliures.
12 de juliol de 1523 Francesc Burgues Galiana rep l’encàrrec reial d’iniciar les composicions pecuniàries que penalitzen la revolta agermanada.
12 de juliol de 1938 Ubald Lloret Cremades és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat juntament amb Vicenç Bennássar Ramis de Muro.
12 de juliol de 1939 Apareix el diari franquista Baleares arrel de la fusió de Falange i El Dia  i és dirigit per Pablo Sáiz Gralla.


13 de juliol de 1243 Axa Aben Aamet Alysari obté la carta d’alforria (de llibertat) del marquès de Sella.
13 de juliol de 1309 El vescomte Jofre de Rocabertí arriba a Ciutat amb 9 galeres i una galiota que han de formar part del Sant Estol contra els sarraïns.
13 de juliol de 1605 Pere Vivot, procurador reial, ordena la lleva de 1000 homes i 100 artillers.
13 de juliol de 1607 Robert de la Pul, pirata anglès, empresonat a Mallorca, és reconciliat pel Sant Ofici.
13 de juliol de 2004 Alejandro Cortés Rado, fill d’”El Quico” compra l’hotel Ses Clotes de Lloseta.

14 de juliol de 1232 Els mercedaris obtenen del bisbe de Girona l’alqueria d’Alburech a Muro.
14 de juliol de 1346 Inventari dels béns segrestrats a Berenguer de Tornamira, partidari de Jaume III.
14 de juliol de 1379 Els paraires contracten els pintors Pere Marsol i Llorenç Torquella per un import de 120 lliures perquè pintin Sant Bartomeu per a la parròquia de la Santa Creu.
14 de juliol de 1522 Amonestacions a Felanitx contra el tamborer agermanat Pere Garau, i els agermanats Miquel Prohens, Bartomeu Sunyer i els dos Antoni Colom, major i menor per haver generat avalots.
14 de juliol de 1611 El bandoler Francesc Baró, refugiat a l’església de Sant Jaume amb el seu germà Rafel, és assassinat a la capella de Sant Gabriel.


15 de juliol de 1232 Gil i Martí Garcés de Roda obtenen terres a les alqueries de Benihumallatx, Benihamira, i Benholats a Jertan.
15 de juliol de 1344 Jaume III es rendeix al rei Pere.
15 de juliol de 1397 Es festeja amb un ball a l’església de Sant Francesc de Ciutat la presa de possessió per part de fra Joan Eiximeno del barret magistral de la Seu.
15 de juliol de 1410 Pelai Unís prohibeix l’exportació de bescuit.
15 de juliol de 1451 El pintor Joan Marçol cobra per haver escurçat el penó i l’asta del governador.
15 de juliol de 1495 Mateu de Bonapart avança fons als jurats de Felanitx per a poder comprar blat.
15 de juliol de 1530 Són executats en efígie pel Tribunal del Sant Ofici: Joana, esposa de Rafel Morro, botiguer de l’illeta de Joan Raspall, Joan Muntaner, botiguer de l’illeta de Riudamenya a Sant Nicolau; Francisca, esposa del paraire i botiguer Antoni Pinya, de l’illeta d’Andreu Sbert; Violant, esposa del pelleter Bartomeu Bennàsser, de l’illeta de Falcó; Joana Cortès, esposa de Joan Dolcet; Antònia, esposa del pelleter Bartomeu Fortesa. Pereta i el seu marit, el botiguer Pau Lloscos de l’illeta d’Andreu Sbert i el carrer de la Bosseria es reconcilien amb el Sant Ofici.
15 de juliol de 1677 Esteve Bru, capità corsari armat a Mallorca , arriba a Liorna amb 307 mariners a bord de Nostra Senyora del Roser.
15 de juliol de 1839 Clausura de la Peixateria (Plaça Rastrillo).
15 de juliol de 1937 Francisco Carrasco Mairena, patró del vaixell Trinitat és jutjat pels franquistes.


16 de juliol de 1371 Mor Esclarmonda, filla del rei Sanç i Saura del Rosselló, i esposa d’Artal de Foces. És enterrada a la Seu.
16 de juliol de 1455 Rodrigo de Santmartí torna a la Universitat les 4 bombardes que li havien deixat per anar a Berberia.
16 de juliol de 1491 És suspès de govern el baró de Beniparrell, Eiximen Péres Escrivà de Romaní Ram, enfrontat a Burgues.
16 de juliol de 1778 Es posen en marxa funcions còmiques a la Casa de les Comèdies amb “La Gran Zenobia” i sense la presència de dones.
16 de juliol de 1937 El formenterer Josep Sunyer Castelló és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat.
16 de juliol de 1996 Mor Josep Maria Palau i Camps, escriptor.


17 de juliol de 1274 Ramon Revull compra un solar amb cases  a Sa Galera (Cas Concos).
17 de juliol de 1343 Arnau d’Erill informa al rei Pere de l’estat del setge al castell de Pollença i demana més tropes.
17 de juliol de 1523 Els jurats d’Alcúdia obtenen el privilegi reial d’usar gramalles verdes.
17 de juliol de 1715 El borbònic cavaller D’Aspheld ordena que s’entreguin totes les armes en poder dels plebeus, sota pena de 300 lliures.
17 de juliol de 1936 Els socialistes d’Esporles, Antoni Vich, Bartomeu Bosch, i Miquel Seguí demanen armes a la Diputació per fer front al imminent alçament feixista, però la Diputació es nega a lliurar-les i fa possible la victòria del cop feixista.

17 de juliol de 1940 Pere Bordoy Gomila, recaptador de l’Estat és destituït pels feixistes.


18 de juliol de 1299 Pere Mateu s’estableix a unes cases del carrer dels Provençals a Ciutat.
18 de juliol de 1381 Jaume Sbert de Petra és autoritzat a la caça de perdius amb granada.
18 de juliol de 1387 L’esposa del corredor de draps Joan Felip és passejada amb motiu d’ adulteri damunt un ase pels carrers de Ciutat.
18 de juliol de 1395 Joan I, que fuig de la pesta, desembarca a Sóller.
18 de juliol de 1478 Els paraires obtenen del rei Ferran el dret del llanerol pel qual els del seu gremi (teixidors inclosos) han de dipositar 2 diners setmanals a la caixa.
18 de juliol de 1523 L’alcudienc Joan Morlà és designat batle de Pollença.
18 de juliol de 1786 Publicació d’una treva de 30 anys amb Alger.
18 de juliol de 1936 El Front Popular demana armes al governador civil Antonio Espina Garcia. La seva negativa possibilitarà la victòria dels alçats.
Llistat dels primers alçats contra la Repúbliuca i a favor de la dictadura franquista.
18 de juliol de 1937 Pere Juan Mulet, pastor de Son Usó, Llucmajor, és assassinat pels feixistes.


19 de juliol de 1432 El governador prohibeix disparar contra les parets d’El Temple.
19 de juliol de 1910 Benedicció del campanar de Binissalem.
19 de juliol de 1936 El general Manuel Goded ordena l’alçament als militars a les 7,30 hores. El comandant colpista Enrique Esquívias Zurita ocupa l’Ajuntament i la Diputació.Luis García Ruíz, coronel d’enginyers és nomenat governador civil per Goded. El comandant Mateo Zaforteza Musoles és designat batle de Ciutat per Goded. El coronel d’infanteria Emilio Ramos Unamuno és designat president de la Diputació. El capità d’infanteria Ramon Fortuna Truyols llegeix el ban del general Goded que declara l’Estat de guerra. El falangista Canuto Boloqui Álvarez ocupa l’Ajuntament d’Inca i dirigeix la repressió a Inca. Amb ell hi participa el també falangista Rafael Arcos Olivares. Els feixistes alçats maten al carrer Colom an “foc amic” al falangista Juan Barbarà Puig i al capità d’artilleria José Puch Nos.
19 de juliol de 1937 Llorenç Beltran Salvà, director de Foc i Fum és assassinat pels franquistes al cementiri d’Inca. El mateix dia el guàrdia civil lleial a la República , Antonio Fenoi Blanes, és afusellat pels franquistes al cementiri de Ciutat.

19 de juliol de 1996 Mor Damià Huguet Roig, escriptor.


20 de juliol de 1316 Bernat de Bilot cobra per les taules que havia fet per a la capella del castell de Capdepera.
20 de juliol de 1402 Els fadrins corren les oques a la festa de Santa Margalida.
20 de juliol de 1507 Són executats pel Tribunal del Sant Ofici: Francesc Morro, botiguer de llenç ; Rafela, esposa de Jaume Llop; Pere Llop,sastre, Blanquina, esposa de Joan Amorós. Són relaxats en efígie: Dolça, esposa de Francí Grau; Eulàlia, esposa de Gabriel Vila; Floreta, esposa delcorredor Galceran Bonnín; Elisenda, esposa del sastre Pere Llop; Elionor, esposa de Miquel Oliver, Joan Amorós i Antonina Coll.
20 de juliol de 1522 Joan Oliver, llibertí musulmà de l’illeta de Ferrandell a Sant Miquel i la seva esposa Magdalena es reconcilien amb el Sant Ofici.
20 de juliol de 1551 Jaume Pou i Berard és nomenat cardenal.
20 de juliol de 1602 El virrei Sanoguera intenta empresonar Albertí Dameto, cavaller de Sant Jaume. El bisbe Joan Vich i Manrique el defensa amb l’excomunió dels doctors de l’Audiència que el persegueixen.
20 de juliol de 1636 Mor el donzell Jaume Rossinyol i és enterrat a la capella del Roser de Muro.
20 de juliol de 1702 Es fa pública la guerra espanyola contra els anglesos, holandesos i flamencs.
20 de juliol de 1936 El falangista de Binissalem Gabriel Arrom Fiol atempta contra Pio Iniesta i aquest el mata. José Martínez Martín, cap dels carrabiners de Sóller, desarma els feixistes.Fernando Beneyto López, militar, organitza la resistència contra els feixistes al Port de Pollença.
20 de juliol de 1938 El picapedrer Joan Prats Ramon és detingut pels franquistes i fet desaparèixer.
20 de juliol de 1996 Mor Miquel Àngel Riera, escriptor.


21 de juliol de 1270 Joan Barber, genovès, i Jaume Muntarols obtenen cadascún un obrador i una cambra a l’alfòndec dels genovesos.
21 de juliol de 1298 Bernat Fosselles compra un corral tancat i una torre vora el mur del mar.
21 de juliol de 1395 El rei Joan I arriba al castell de Bellver on hi passa una setmana.
21 de juliol de 1525 Carlos de Pomar pren prossessió de la lloctinencia general amb un sou assignat de 1700 lliures.
21 de juliol de 1616 El pintor Joan Oms mor assassinat.
21 de juliol de 1673 Benedicció de “Bàrbara”, campana de la Seu.
21 de juliol de 1936 Francesc González Navarro és assassinat pels feixistes al carrer Fornaris.
21 de juliol de 1939 Armand Fernández Orfila, estudiant maonès, és processat pels franquistes a l’Escola d’Arts i Oficis.


22 de juliol de 1231 Normativa de jurisdicció del veguer. Jaume I atorga un privilegi segons el qual només el veguer reial té potestad per a l’aplicació de penes corporals.
22 de juliol de 1319 Jaume II d’Aragó funda l’orde de Montesa.
22 de juliol de 1344 El rei Pere el Cerimoniós incorpora el Rosselló i la Cerdanya a la Corona.
22 de juliol de 1439 Joan Ginard de Porreres ven 45 quintars de llana al preu de 5 lliures i t sous per quintar.
22 de juliol de 1522 El corredor Bernat Boga es reconcilia amb el Sant Ofici després de ser acusat de practicar la religió dels jueus.
22 de juliol de 1523 El procurador reial Francesc Burgues gratifica amb un terç dels béns a qui informi de les propietats dels agermanats ajusticiats.
22 de juliol de 1936 Els carrabiners de Santanyí, fidels a la República, fugen en barca des de Cala Figuera.
22 de juliol de 1938 Gabriel Buades Pons és assassinat pels feixistes al cementiri d’Inca.


23 de juliol de 1509. Són relaxats és estàtua pel Tribunal del Sant Ofici:Floreta, esposa de Baltasar Boga; Jaume Viabrera de l’illeta de l’església del Call a Santa Eulàlia; Jordi Coll i la seva esposa Dolça; Jaume Fornés i la seva esposa Violant; Floreta, esposa de Joan Fortesa, Francesc Fiol, tonyiner, i Manuel Goscons.
23 de juliol de 1516 Pere Terrencs i Gregori Llaneres, pintors, obtenen un contracte del prevere Llorenç Salvà per a fer el retaule de Sant Pere i de Sant Pau a Llucmajor.
23 de juliol de 1576 Felipe II atorga llicència als predicadors per a la fundació del convent de Sant Vicenç de Manacor.
23 de juliol de 1643 El bisbe absol el virrei i alça l’entredit contra el mateix.
23 de juliol de 1938 Mor afusellat pels feixistes al cementiri de Ciutat l’impressor de Mancor, Jordi Sampol Riera.


24 de juliol de 1244 Joan Mir compra unes cases a Sineu a Arnau de Codina i Llorença Sabater.
24 de juliol de 1269 Jaume I estableix les normes contributives del Regne.
24 de juliol de 1312 Ferran, infant de Mallorca, obté de Frederic II la ciutat de Catània i el castell d’Ursino.
24 de juliol de 1398 Surt de Mallorca el Sant Estol contra els sarraïns.
24 de juliol de 1522 Andrea Doria, al servei de França, arriba a la badia de Ciutat amb 14 vaixells de rem, bombardeja les torres de Portopí i Ciutat i fa cremar les naus dels mascarats Pere de Pacs i Antoni Mas, però no troba el suport dels dirigents agermanats.
24 de juliol de 1710 Benedicció de la capella dels carnissers.
24 de juliol de 1780 Una aurora boreal és visible de les 21 a les 23 hores.
24 de juliol de 1936 L’aviació republicana bombardeja Ciutat, el mateix dia que Enrique Esquivias Zurita és nomenat cap de la defensa interior.


25 de juliol de 1406 Guillem Guàrdia obté un privilegi de caça a Santa Margalida.
25 de juliol de 1409 El príncep hereu de la Corona d’Aragó, Martí el Jove, mor als 28 anys.
25 de juliol de 1450 Un total de 6000 forans s’apleguen a Inca en contra dels abusos de Bartomeu Albertí.
25 de juliol de 1936 Antoni Fullana Pont, sabater de Manacor, és assassinat pels franquistes a Son Coletes.


26 de juliol de 1402 Jaume Aymeric de Biniaraitx és investigat per la troballa d’una olla amb diners.
26 de juliol de 1450 Els forans, reunits a Inca contra els absos de Bartomeu Albertí i la seva esposa Elionor Bordils, assalten la seva casa, li destrocen la vinya i maten 60 ovelles.
26 de juliol de 1936 Una columna militar ocupa Esporles i els resistents d’esquerra es rendeixen.


27 de juliol de 1240 Pere Romeu, notari, obtéel rafal Dalmanzor Dalbahal vora les torres Llevaneres i la mar.
27 de juliol de 1276 Mor a València el rei Jaume I després d’abdicar a favor dels seus fills.
27 de juliol de 1283 Bernat Girona compra a Bernat Garau, pellisser, un troç de terra aprop de la capella de Sant Salvador de Ciutat.
27 de juliol de 1292 Es venen els béns comfiscats a Miquel Nunis per traició a la corona.
27 de juliol de 1450 Es tanquen les portes de Ciutat per por a l’assalt dels forans.
27 de juliol de 1546 S’ordena la vigilància de les marines per la fuga d’esclaus sarraïns de Bartomeu Caldentei.
27 de juliol de 1644 El virrei Lope de Francia i Gurrea surt a perseguir els bandolers.
27 de juliol de 1936 L’aviador feixista Juan Crespí Fornari és fet presoner a l’Ebre.


28 de juliol de 1232 Domingo Planes obté unes cases de Nunó Sanç davant la capella de Sant Bartomeu de Ciutat.
28 de juliol de 1239 Conveni d’aigües amb els barons.
28 de juliol de 1273 Arsenda, esposa de Ramon Sant Hilari compra una taula de vendre pa a Ciutat.
28 de juliol de 1344 Mor a Nàpols la reina Sança , filla de Jaume II de Mallorca.
28 de juliol de 1347 Francesca Guitard és la concubina de Pere Rafal, clergue de Sancelles.
28 de juliol de 1450 Més de 2000 forans acampen a La Real per tal de fer-se valer en la seva confrontació contra el poder.
28 de juliol de 1469 El travestit Miquel Borràs “Margalida” és penjat a la plaça del mercat de València.
28 de juliol de 1507 Posen llumeneres a Ciutat perquè el rei ha arribat a València.
28 de juliol de 1521 Joan Entença i Joan Carrió ,electes de la Germania a Ciutat, van a Pollença per tal d’aconseguir el jurament de fidelitat al moviment. El dirigent dels agermanats pollencins és Martí Miret.
28 de juliol de 1938 Moren afusellats pels feixistes al cementiri de Ciutat, els militants felanitxers d’Esquerra Republicana Balear, Pere Reus Bordoi i Salvador Riera Sagrera. Amb ells també és afusellat Jaume Mas Garcias de Campos.


29 de juliol de 1342 Pere IV estipula el pagament de 80.000 sosus jaquesos a Daroca per a la campamya de Mallorca.
29 de juliol de 1392 Segrestades una galera, tres rampins sarraïns i una galiota a la badia de Ciutat.
29 de juliol de 1478 Eclipsi de sol de les 7 a les 8 hores.
29 de juliol de 1521 El sabater Pasqual Rosselló dirigeix l’assalt agermanat contra el castell de Bellver que acaba amb la conquesta de la fortalesa i la mort de l’alcaid Hug de Pacs en armes del sabater Francí Llunes, habitant de l’illeta de Déu lo vol a la parròquia de Sant Miquel. En l’assalt hi moren els mascarats Pere de Pacs amb la intervenció del gerrer Antoni Vidal i del fuster Pere Remolar, habitant de l’illeta de Carles Despuig, que el va acoltellar. També moren en l’assalt Nicolau de Pacs, Jeroni Espanyol, Joan Peix, fill bord de Pere Espanyol, i Mossèn Quint que va ser degollat pel picapedrer Andreu Barceló. En l’assalt van fer servir bombardes, i una d’elles era manejada pel teixidor de llí Joan Broto.
El mateix dia els agermanats Andreu Barceló i Miquel Alguer s’enfrontaren a Fra Antoni Ferrando d’Alcúdia i al canonge Llorenç Abrines que instrumentalitzaven una processó contra la Germania a Ciutat.
29 de juliol de 1522 El regent de la governació ordena la restitució de censals a Arnau Garcia perquè no es tracta d’un mascarat reclòs a Alcúdia.
29 de juliol de 1621 Arriben al moll de Ciutat cinc galeres de Malta.
29 de juliol de 1642 Resulten ferits d’arcabús en enfrontaments de bàndols, Jeroni de Salas (Canamunt) i Francesc Truyols (Canavall).
29 de juliol de 1645 El virrei José Pérez de Pomar Torres cau del cavall al fossat del bastió de Sanoguera, i mor poc després. (davant l’institut de l’Arxiduc hi ha la creu commemorativa)
29 de juliol de 1715 Jean Baptiste de Bette, marquès de Lede, nou comandant general borbònic, arriba a Mallorca.
29 de juliol de 1931 Derecha Social es fusiona amb el Partit Conservador i forma la Unión de Derechas.
29 de juliol de 1939 Manuel Mateo Candela és afusellat pel règim franquista al Fort d’Illetes.
29 de juliol de 1939 Francisco Roca guanya el projecte de monument franquista al creu
er Baleares.
29 de juliol de 1939 Jaume Pujol Roca, auxiliar de la incautació de béns als “rojos” rep 85 pessetes pel semestre, incautades al socialista Salvador Castell Borràs.
29 de juliol de 1996 Enderrocament de la xemeneia de Sa Gerreria per tal de fer els nous jutjats.


30 de juliol de 1258 Brunisenda Contador , filla d’Arnau., obté un obrador a la Carnisseria Major de Ciutat.
30 de juliol de 1299 Pelai Nunis és condemnat a la confiscació de béns per Jaume II.
30 de juliol de 1399 El capità Vilaragut arriba a Ciutat amb 6 galeres i una galiota.
30 de juliol de 1869 Es subhasta la fàbrica de  paper La Palmesana.
30 de juliol de 1977 Constitució de l’Assemblea de parlamentaris de les Illes Balears.
30 de juliol de 1996 Incendi de la fàbrica de Perles Orquídea a Montuïri.
31 de juliol de 1452 El virrei de Sardenya Francesc Erill i Centelles arriba a Mallorca per a la reducció