Fred

Com més va
més fred fa
perquè arribà
l'hivern.

Si vols estar
calent,
baixa
fins a l'infern.

De calors
gaudiràs,
de passions
i d'amors.
Del sexe
fruiràs
i dels àpats
millors.

L'avern
és aquest món
quan tot
gira rodó.
Aquí es premia
als pitjors
i es castiga
als més bons.

Els més grans
sants observen
en retaules
daurats
com els fills
més honrats
amb paraules
els preguen.

Si t'escolten
no ho neguen.
Ells mai no
diuen res.
Per això
no han ofès
als que de bades
resen.

No cerquis
cel ni infern
més enllà
de la llum,
que és d'aquí
el perfum,
que és d'aquí
el gaudir.

Que és d'aquí
el patir,
que és d'aquí
el dolor,
que és d'aquí
el paradís,
que és d'aquí
un món millor.

No el cerquem
més enllà
si el podem
construir.