Brasil: La manera petista de governar
Xifres intolerables…
per als qui esperaven un “canvi
Charles André Udry
Correspondència de
Premsa

 

L'article que publicam és il·lustratiu del programa neoliberal del govern Lula. Les xifres són clares. El conjunt de les necessitats bàsiques i urgents ( supervivència elemental) del poble pobre i treballador, són subordinades als interessos del gran capital i a l'ajustament que ordena el FMI. Una pregunta s'imposa: fins quan sectors de la "esquerra”petista i del autodemoninat "marxisme revolucionari" continuaran essent còmplices d'aquesta veritable estafa? Cap "raó de govern", cap suposada "batalla" tàctica en el Partit dels Treballadots "justifica" política i moralment la col·laboració amb un programa que confisca drets històrics i oblida reivindicacions soci-econòmiques del moviment popular. Llevat que les prebendes materials i el  carrerisme polític hagin destruït, definitivament, la coherència i acumulació política revolucionària de centenes de quadres i militants


L'Institut d'Estudis Socials i Econòmics (INESC) de Brasil va divulgar per
la premsa, el dia 18 de febrer (1) una enquesta indicant les modalitats d'utilització del pressupost al llarg del primer any de la presidència de Luiz Inacio Lula da Silva. L'estudi del INESC, pres de conjunt, revela l'anàlisi de 190 programes socials i de 828 projectes de polítiques públiques en el terreny social.

Inseguretat alimentària

Des de
l'estudi, es ressalta la informació que la inseguretat alimentària no és una exclusivitat de les zones rurals o semi-àrides del  Nordest. Avui, la inseguretat alimentària s'estén també a les grans ciutats. L'enquesta va ser realitzada a  Campinas (ciutat amb més d'un milió d'habitants, a l'estat de  Sao Paulo), a  Joao Pessoa (ciutat amb prop de 600 mil habitants, estat de Paraiba), a Rageuvos (una ciutat amb 1,5 milions d'habitants, estat de l’Amazones), i a Brasília (capital federal, amb prop de 2 milions de persones).

Aquesta enquesta va ser coordinada per la professora Ana María Segall (Departament de Medicina Preventiva i Social de la Facultat de Ciències Mèdiques de la UNICAMP). A l'estudi, Ana María Segall va indicar que, per exemple, a la ciutat de Campinas, "només les famílies amb ingrés superior a quatre salaris mínims (330 dòlars aproximadament) no passen per cap nivell d'inseguretat alimentària (…) Les famílies que guanyen en terme mitjà total per sota d'un salari mínim (80 dòlars aproximadament), 26,1%, sofreixen inseguretat alimentària severa (fam)".

En relació al conjunt de
la població, el 6,5% de les famílies que tenen nens en el quadre familiar -en realitat un gran nombre dels nens brasilers estan, d'una manera o altra, vivint en el carrer- sofreixen d'inseguretat alimentària.

Esperant…
la Reforma Agrària

Altre tema important és analitzat en l'estudi: el de la Reforma Agrària. Segons aquesta anàlisi, l'Institut Nacional de Colonització i Reforma Agrària (INCRA), fins el 12 de desembre 2003 -o sigui, la data de l'últim alliberament, per  el govern, d'una línia de crèdit prevista en el pressupost (2003)- no havia utilitzat el 74,6% del total de recursos destinats a l'aplicació de la Reforma Agrària. Caldria recordar, que el ministeri responsable del INCRA és dirigit per Miguel Rossetto, membre del Partit dels Treballadors i figura governamental en representació de l'esquerra oficialista: forma part de la direcció de la tendència Democràcia Socialista- (2)

Aquestes dades, en percentatge, traduïdes en nombres absoluts formen el següent quadre: sobre el total de 1,31 bilions de reals (prop de 450 milions de dòlars) pressupostats per als projectes de la Reforma Agrària, solament 335,4 milions de reals (o sigui, 110 milions de dòlars) van ser utilitzats. (3)

Resten, per tant, 983,9 milions de reals (
més de 320 milions de dòlars) que no van ser utilitzats. Això dóna un punt de referència concret de la "batalla" duita endavant per a aplicar una Reforma Agrària ja massa moderada des del punt de partida governamental (si exceptuem el primer pla, que no era en absolut maximalista, elaborat per Plinio Arruda Sampaio per a l'equip de Lula que preparava la "transició" de govern).

El
principal programa del INCRA busca el desenvolupament d'assentaments durables de treballadors rurals que no disposen de terres. Ara, verificant l'execució pressupostària 2003 en el domini de la Reforma Agrària, es destaquen els següents resultats: del pressupost per a l'alfabetització de joves de les regions contemplades per la Reforma Agrària només es va utilitzar en un 72,6%; els crèdits per a ajudar la instal·lació de famílies que ja disposen de terres només van correspondre al 27,4% de la línia pressupostària prevista; les partides per a la compra de terres - dels punts més importants- representaven, fins el 12 de desembre 2003, tot just el 35,4% de les partides…ja pressupostades !!

D'altra banda,
els pressupostos, encara més reduïts, del finançament de tota l'administració de la Reforma Agrària, van ser utilitzats a taxes que varien entre el 80,8% i el 99,9%. Aquest és el balanç de servei públic en un ministeri dirigit per la "esquerra socialista" del PT.

Una orientació social-liberal austera… com a mínim

En
general, l'estudi del INESC indica que el govern Lula, al llarg del seu primer any, va reduir en un 30% les partides socials que ja estaven incloses en el pressupost adoptat pel congrés Nacional per al primer any de govern.
Trobem, en graus diversos, la mateixa configuració -que va ser destacada per a la Reforma Agrària- per al conjunt dels sectors socials específics tals com la infància, l'adolescència, el medi ambient, els drets humans i la seguretat alimentària.

Així, per a l'important sector de la salut, solament el 75,59% de les línies pressupostàries adoptades van ser posades en pràctica. Pel que fa a l'educació el percentatge se situa en el 49,3%. Aquí, es pot veure de forma gràfica, la traducció de la "disciplina" pressupostària del govern Lula. Per a comprendre el procés, és necessari tenir almenys dos elements.

D'una banda, des d'octubre 2002, abans de la seva victòria electoral, Lula havia signat al costat de Fernando Henrique Cardoso un
acord amb el FMI que preveia un excedent pressupostari primari (excedent del pagament dels interessos dels deutes intern i externa) del 4,25%, el que era més de la suma proposada pel FMI.

D'altra banda, seria fals considerar
que Lula sigui, d'alguna forma, un simple ostatge de la dreta capitalista en el govern. En la recent reorganització del gabinet ministerial (fi de gener 2004), Lula va indicar clarament les seves opcions. Per descomptat, ell va descartar a certs membres "tradicionals" del PT per a col·locar en llocs claus a persones que, demà, asseguraran la realització de noves "reformes" socials. Per a posar en tela de judici la legislació laboral, flexibilitzant encara mes el mercat de treball, va nomenar com ministre de Treball a Ricardo Berzoini (exministre de la Previsió Social). Per raons electorals, evidentment, la "reforma" laboral es llançarà després del comicis municipals (octubre 2004). Berzoini ja ha donat proves de la seva fidelitat social-liberal a l'aplicar un pla de "reformes" en la Previsió Social favorable a la incursió dels fons de pensió, és a dir, favorable al capital financer (bancs nacionals i internacionals) contra els treballadors assalariats de la funció pública.

Lula  també va nomenar
com ministre d'Educació a Tarso Genro, dirigent del  PT, personatge aquest provinent del "món" de Porto Alegre i "animador" del Fòrum Social Mundial realitzat allí, paper que va ser ressaltat per alguns ingenus i cínics. La responsabilitat del nou ministre és desenvolupar "l'associació entre els sectors públic i privat" (el PPP). En conseqüència, una política de privatització sota la forma directa i també sota la forma de concessió de gestió a empreses privades, començarà de manera més sistemàtica durant l'any 2004 (4)

En
resum, la guàrdia pròxima a Lula-que continua sent la peça político-simbòlica clau del govern- continua garantint l'aliança governamental amb la burgesia. En aquesta guàrdia, juga un paper decisiu José Dirceu, qui controla els llaços personals mes estrets entre la presidència i els ministres capitalistes com, per exemple, Luiz Fernando  Furlan (ministeri de Desenvolupament Industrial i Comerç) propietari d'una de les majors empreses mundials d'exportació de carns d'aus: la  SADIA.

La política del govern Lula no és limita a una "desviació ideològica". És una política que correspon a una transformació profunda i bastant ràpida -en termes de comparances històriques- de les cúpules del PT; d'una associació d'aquestes cúpules amb els mitjans del gran capital; d'una institucionalització -a escala dels estats i dels municipis més importants- d'un personal polític socialment oportunista; d'una integració no-selectiva de membres, sense les més mínima experiència militant, atrets per la perspectiva d'una carrera pública i institucional; d'una opció política decidida pel nucli del PT-governamental que es va imposar molt abans de la victòria electoral; per l'acceptació de la tesi que no hi ha veritables combats polítics a desenvolupar en resposta a les necessitats de desenes de milions de treballadores i treballadors, i de camperols.

Discutir
aleshores, els detalls sobre la "tàctica" enfront del govern Lula i el PT (per a no preocupar-se de les masses treballadores)…és la més pura hipocresia. Podríem citar a aquest propòsit al bisbe Don Helder Càmera: "Quan jo donava menjar als pobres, em van dir que era sant; quan jo vaig preguntar per quina raó les persones eren pobres,  em van acusar de comunista".

Lula, el seu
govern i el  PT-governamental no són comunistes, clar; tampoc són "sants"..

Membre del Moviment Pel Socialisme (
Suïssa), economista, militant d’ATTAC, director de la revista A l´encontre.
 


Notes

(1)
La informació en castellà pot llegir-se en Adital: www.adital.org.br/

(2) Miguel
Rossetto va
ser vice-governador de Rio Grande do Sul durant l'administració d’ Olivio Dutra, i candidat a vice-governador en la fórmula amb Tarso Genro (actual ministre d'Educació) que finalment va ser derrotada pel PMDB.

(3) El PIB de Brasil -
que té 177 milions d'habitants- mesurat en paritat de poder de compra (PPA) era, en 2002, de 1,268613 trillones de dòlars. Aquest indicador en PPA és obtingut simplement multiplicant el PIB calculat al preu nacional d'una taxa de canvi fictícia que torna equivalent el preu d'un conjunt de  mercaderies a cada país. Això permet comparar millor el nivell de producció de cada país i el poder de compra de les persones d'un país i d'un altre. Així, Argentina queuna població propera als 38 milions té un PPA de 424,354 bilions de dòlars. El PIB-PPA per habitant i respectivament és de 7.360 i 11.320 dòlars. Comparada al PIB, una partida de 450 milions de dòlars per a la Reforma Agrària a Brasil, pot ser una peça central de desenvolupament, però no deixa de ser petita.

(4) Tarso
Genro va
ser prefeito (alcalde) de Porto Alegre i candidat a governador a les ultimes eleccions a l’estat. Abans de passar al ministeri d'Educació, s'ocupava com titular de la Secretaria Especial del Consell de Desenvolupament Econòmic i Social (ministeri del "pacte social"). Sobre els seus plans de "reforma" de l'educació, veure entrevista en Primeira Lectura, gener 2004: www.primeiraleitura.com.br

 

 

 

Tornar a la pàgina anterior

 

 

 

 

 

 

INICI