L’expansió turca havia girat l’esquena dels estaments superiors al mar. L’any 1517 prenien un galió genovès prop de Sa Dragonera, i el 21 de Juliol de 1519 els habitants d’Andratx fugiren de 11 fustes de turcs que saquejaren la costa i la vila. Els mercaders no s’arriscaven i optaven cada vegada més per viure de les rendes i de la cessió de l’explotació de les terres que adquirien a baix preu a la part forana, moltes vegades a conseqüència d’embargaments fiscals als forans (A Joan Reinés d’Alaró l’any 1517 li havien segrestat l’oli per deutes, i Jaume Dureta li reclamava deutes).

L’amortització del deute arrossegava vuit anyades de retard, però els que vivien d’interessos no en tenien cap pressa per la quitació del deute.

Els menestrals de Ciutat lluitaven especialment per l’eliminació dels imposts indirectes que en un 90% es dedicaven al pagament de censals.