ANY 1522(I)

 

 

Bernat Dalmau, Nofre Mesquida, Joan Sitjar de la Torre, Antoni Artigues, Mateu Cases, Joan Cerdà i Guillem Marimon,tots de Porreres es tanquen a Alcúdia en alçar-se el camp agermanat.

El 2 de gener, Gabriel Bibiloni, agermanat del pla de Ciutat i majordom de Francesc Colom assalta la propietat de Carles Despuig (Son Fortuny) i li pren armes, un ca i tres esclaus negres.

El 12 de gener, la Generalitat (molts dels creditors censalistes eren catalans) es manifesta contra la Germania.

El 15 de gener, Francesc Gurrea, fill del virrei viatja cap a Flandes a demanar ajut.

El 24 de gener es produeix un intent de contrarevolució per part de Berenguer Sbert que és el nou lloctinent general. Joan i Francesc Colom es salven perquè s’amaguen a la casa del paraire Antoni Company, però els germans Pere i Bernadi Burguera, un paraire i l’altra forner, Pere Oliver “Botifoc” de Sóller, Francesc Llunes, sabater, matador de l’antic lloctinent Pere de Pacs a Bellver és trossejat, Andreu Sard, fill de Martí, ferrer i Jeroni Ferrer, notari, Síndic del poble són assassinats. Jordi Miquel Alber, notari i fiscal de poble es nega a matar als germans Colom. Jaume Febrer, teixidor de llana, va ajudar a prendre els Burguera.

Berenguer Sbert fuig.

El  25 de gener, Pere Joan Albertí substitueix Berenguer Sbert.

El 29 de gener, el franciscà agermanat, Fra Barceló, es empresonat a Barcelona quan predicava a favor de la Germania.

El 6 de febrer es tria una nova comissió negociadora agermanada formada per Jordi Joan, peraire de Sant Miquel, Pere Pont, bisbe de Cluni i inquisidor en funcions, Pau Casesnoves, instador forà, Jaume Barberà, cap d’ ofici de ferrer, Antoni Bestard, Miquel Torrents i Bernat Fàbregues, forans, Andreu Damià, ferrer, fabricant d’armes, Jaume Barberà, cap d’ofici de ferrer, i Antoni Doménec.

El 9 de febrer, les autoritats autoritzen als pollencins a l’autodefensa contra les incursions dels alcudiencs que practiquen el saqueig de les seves terres i béns.

El 15 de febrer, te lloc un combat entre alcudiencs i pollencins que acaba amb la victòria dels primers (Batalla de Pollença)

El 19 de febrer, el jurat de Ciutat Joan Ot Sales i el bisbe de Cluni i inquissidor interí Pere Pont negocien de nou amb els alcudiencs.

El 5 de març de 1522, els jurats varen protestar per la detenció d’emissaris a Barcelona.

El 8 de març, Francesc Burgues Bartomeu, governador mascarat, obté poders reial de reclutament d’un exèrcit per una suma de 20.000 ducats.

El mes de març de 1522 es produeix un alçament mascarat a Manacor dirigit per Antoni Nadal i Gabriel Domenge que va acabar amb la mort de sis mascarats.

El 2 d’abril, quan es reuneixen quatre dels jurats: Fuster, Salas, Pagès i Pardo, es presenten Joanot Colom i Cosme Bonet exigint-lis que avalin un prèstec de 2000 lliures que han demanat al florentí Antonio Ambrosi.

El 7 d’abril, l’arquebisbe Pere de Cardona, lloctinent de Catalunya, és designat procurador contra la Germania.

El 13 d’abril, agermanats dels pobles propers a Alcúdia fan saquejos, tallen els arbres i cremen propietats.

El 14 d’abril, els agermanats que tallen arbres i saquegen els voltants d’Alcúdia maten l’alcudienc Jaume Bonet quan pasturava bous.

A Selva detenen a Joan Simonet que, demanant una aturada per cagar a prop de Marratxí, aprofita la situació , fuig i s’amaga a una cabana de Santa Maria. Aleshores maten els seus criats.

El 22 d’abril, enfrontament entre pollencins i alcudiencs. Els pollencins segaven ordi i són atacats per alcudiencs que els maten. Moren entre 15 i 26 agermanats al combat dels Braçals.

El 23 d’abril, Pere de Pacs, capità d’Alcúdia surt amb 500 infants i Bartomeu Rossinyol amb 20 cavaller i ocupen el pujol de Son Sabater (Crestatx). Amaguen la cavalleria a l’alzinar i els infant a les síquies de Ses Barranques. Els agermanats aplegaren gent dels pobles propers i van a per els mascarats, però no poden amb ells tot i que reben reforços de Sa Pobla. També els mascarats en reben: una columna de 50 procedent de Muro, i una de 300 infants manada per Antoni Maura. La derrota agermanada permeté als mascarats el control de la zona de Muro i Sa Pobla fins al segon setge d’Alcúdia.

El 29 d’Abril, Miquel Sampol, notari, procurador fiscal de la Germania, es enviat  a Barcelona per tal d’evitar l’agressió contra la Germania. Sampol traeix la Germania.

El mateix dia els agermanats (entre ells Llorenç Vadell de Santanyi i Miquel Galmes) maten el donzell Joan Desbac a Ses Forques de Petra (camí de Sant Joan, encreuament amb camí de Sineu), propietari de la possessió de Rigolf i un molí.

Després, els agermanats (devers 60 a cavall) arriben fins a la possessió de Gabriel Castanyer,mascarat, refugiat a Alcúdia i saquegen les cases.

El 5 de maig el governador demana als forans que vagin en ajut de Pollença i contra Alcùdia.

                                  

                  Així era Alcúdia l'any 1787. Mapa de Jeroni Berard

 

El 13 de Maig, Pau Casesnoves posa un impost als gentilhomes i ordena l’embargament dels mascarats.

Onofre Roure, de Sa Pobla, dirigeix la possessió de Sa Bastida de Sant Joan. Els “elets” d’Esporles segresten els fruits, bestiars i sementers de Canet, dels Bartomeu que eren a Flandes. El mateix passa amb els de Joanot Riera també d’Esporles,  amb Bernat Albertí de Muro o Perot Jover de Sencelles.

Joanot Granollers, mercader de Sant Jaume pren la caravela de Mn.Sala

Cosme Bonet, mariner, segrestà la barca de Mn.Pere Joan de Sant Joan, gendre de Príam Villalonga, que havien detingut amb la fusta d’en Bartomeu Móra, paraire.

Joan Orell, paraire de Sant Jaume, s’ha ensenyorit de la casa dels Cotoners.

Bernat Sagrera, peraire,s’havia ensenyorit de la casa de Mn. Sureda.

Joan Calafat, corredor, posava a casa de Mn. Caulelles.

Francesc Ripoll, havia pres la casa del notari Salvà.

Jaume Cardona havia pres la casa de Terrers.

Miquel Garau, botiguer de la Bosseria, anava amb un cavall de Mn. Anglada

Antoni Genovard, cap d’ofici de sabaters, anava amb el cavall d’en Garcia

Galceran Simonet anava amb el cavall de Jordi Santacília

Antoni Frau, brodador, anava amb el cavall de Pau Sureda

Francí Garau, peraire, anava amb el cavall de Mn. Gaspar Thomàs

Baptista Garau, paraire, roba barrils de grec (vi) a Berard

Llorenç Messeguer requisa el blat de Mn. Caulelles

Gabriel Domingo,calceter, habitava la casa de misser Fortesa

El 22 de maig els agermanats fan pagar als jurats Pelai Fuster  i Bartomeu Pagès, 500 i  800 lliures per a les despeses de l’armada del poble.

El 5 de juny, Francesc Colom dirigeix una expedició de 4 fustes i 5 barques contra Gurrea que s’ha fet fort al castell d’Eivissa, perquè tornin un bergantí agermanat que ha segrestat amb 22 mariners, però els agermanats són vençuts a la Platja de Talamanca. En aquesta expedició moren els agermanats Antoni Xeverí, pintor, Ramon Arguimbau, teixidor de llana, Nicolau Horrac, Jordi Lombardo, paraire, Bartomeu Vilalta, teixidor de lli, Bartomeu Miquel, boter, Gabriel Sot, teixidor, Galceran Noguera, sabater, Pere Remolar, fuster, Antoni Dureta, mesurador d’oli, Antoni Canyelles, espaser, Miquel Garau, calceter, Bernat Isern, paraire. Antoni Doménec, paraire és donat als cans i mort, i Jaume Ribes, paraire és esquarterat. Hipòlit Roca, sastre, cau presoner. Lleonard Genovès és condemnat a galeres i fuig i Llorenç Sitges, paraire, en surt ferit.

El mateix mes s’intenta des de Mallorca l’alçament de Menorca sense èxit.

El 20 de Juny surt una ambaixada agermanada cap a Barcelona formada per Pau Casesnoves, instador, Jaume Sbert, notari, Pere Osona, Antoni Tomàs, donzell, Guillem Colom, jurat i Jaume Moix, mercader.

El 26 de Juny, Joanot Colom envia a Bernat de Brossa amb 200 menestrals contra Alcúdia. Eloi Damià, bombarder, era el capità.

El 24 de Juliol, Andrea Doria, el dirigent genovès, aleshores aliat de França , es presenta amb 14 vaixells de rem, 8 galeres, 2 galions i bergantíns i bombardeja Palma i les torres de Porto Pí. En principi, Doria esperava tenir bona acollida dels agermanats que havien demanat ajut francès però el bisbe de Cluni, inquisidor en funcions i negociador Pere Pont va aconseguir que Joanot Colom canviés de parer. El sastre agermanat Pere Bonet, que vivia als set cantons de Ciutat, era partidari ferm del rei de França, enemic de Carles I. Altres com el calafat agermanat Gabriel Mulet preferien pactar amb Barbarrossa, el corsari grec al servei dels otomans, i els seguidors de les profecies de la tresca i la verdesca esperaven l’arribada del rei Encobert (Antoni Far de Sineu, Antoni Genovard, de Muro).

A més de bombardejar Ciutat, Andrea Doria va cremar les naus de Pere de Pacs i Antoni Mas.

El virrei Gurrea, des d’Eivissa envia ambaixadors a negociar: Pere Joan Safortesa, Joan Crespí, notari, Tomàs Andreu i Pere Villalonga. Els agermanats per la seva banda envien a l’inquisidor Pere Pont, però aviat es senten traïts per aquest i es veu obligat a amagar-se al campanar de Sant Miquel.

El 28 de Juliol es fan festes per l’arribada del rei a la Península Ibèrica, perquè un dels juraments de la Germania era el de ser fidels al rei, a qui no consideraven ben informat dels esdeveniments. De fet, en tot moment, els agermanats volgueren ser rebuts per Carles I, de tal manera que els qui arribaren a la cort foren executats, com l’instador Pau Casesnoves, a Valladolid, o altres tornaren amb la sentència de mort de Valladolid mateix.

El 3 d’agost es produeix una incursió agermanada poblera contra el terme d’Alcúdia. Es tallen els ceps i calciguen les veremes. Perot Jaume, batle de Montuïri, fent cas a la crida de Pau Casesnoves envia montuïrers contra Alcúdia.

Aquest mateix dia Francesc Obac surt de Barcelona per a intentar resoldre el conflicte.

El 5 d’agost, Francesc Obac, regent de la cancelleria, arriba a Alcúdia, enviat a pacificar el regne.

El 8 d’agost es produeix un intent de submissió d’Inca que fracassa.

El 15 d’agost Dia de la Nostra Dona, es produeix un enfrontament armat a Sa Pobla, on moren Francí Caldès, mascarat de Castell-Llubí, Guillem Comes, mascarat de Muro.

El mateix dia, Berenguer Serralta, refugiat a Alcúdia, germà d’Agustí, desenterrat de Sant Domingo és mort a trets i coltellades pels agermanats a Sa Marjal.

El 25 d’agost de 1522, Joanot Colom i Cosme Bonet, cap agermanat mariner, amb espases tirades, obliguen als jurats a avalar crèdits amb espases tirades. Pelai Fuster i Bernat Juny, importador de blat, es neguen i aquells els envesteixen. Pere Maura ho arregla.