PARRÒQUIA DE SANTA CREU


L'arc de la gavella de la sal , en el carrer de la Mar  és del temps de la Madina Mayûrqa.

Any 1615- En el carrer de la Mar hi havia l'hostal d'en Llopis,que després va anomenar-se Hostal de Lleó.