PARRÒQUIA DE SANT JAUME

fonteta

Font del Sepulcre

La font del sepulcre estava vora l'església del Sepulcre, desapareguda , que l'any 1299 era dirigida per l'Orde Trinitària.

Any 1232- Constança, viuda de Guillem de Moncada, dona una mesquita (carrer de la Concepció) al Sant Sepulcre. 3 de setembre de 1400- Que aquells qui pretenguen tenir algun dret a unes cases enderrocadisses qui foren den P. Matheu tender, scituades en alou del Sr. Rey, près la Font del Sépulcre, en la travessa den Tornamira, o qui prenguen censals sobre aquelles, dins x. dies ho hagen denunciat
en la cort de la governació.

  • Any 1459- Execucio den Barthomeu Cantarelles, lo qual ha confessât haver lansat un seu cunyat, infant poch, en la font del Sépulcre per ço ques negas en aquella e los bens del dit infant fossen de sa muller, e altres crims que ha comesos; perque correga la vila e en les forques del Moll sia penjat per lo coll en guisa que muira e après aportat a les forques del Pont d Inca.
     
  • 19 d'agost de 1621 - Enterren Pere Anglada en el vas dels Anglada. Vivia aprop del Sepulcre.

  • 20 de setembre de 1692 - Mor Francesc de Berard Gual, militar al servei del rei d'Espanya a Nàpols. Vivia aprop de l'església del Sepulcre ,a la parròquia de sant Jaume. És enterrat a sant Francesc.