PARRÒQUIA DE SANT JAUME

gàrgola de sant Jaume

obertura paret


xapusses a sant Jaume

La parròquia de sant Jaume era amb santa Creu a l'oest de la ciutat, i es va establir a la ciutat d'abaix , la Babalgidith musulmana. En aquest barri, travessat pel carrer de sant Jaume,  abans carrer Major, hi van viure els Cotoner, nissaga que va dominar durant anys l'illa de Malta .


Any 1334 - Mateu Llofriu, administrador del bací de pobres de sant Jaume era un mercader que tenia relacions comercials amb el regne nasarí.

22 de març de 1370-Joan Daurer contracta l'execució d'un retaule dels sants Jaume,Antoni i Josep, o tres taules separades d'aquests sants per a sant Jaume.


13 d'abril de 1391- Que qualsevol qui tendra o sabra diners, forment, robes, cartes, scriptures e altres bens qui sien e es pertanguen a 'n en Bernat Capó prevere, bénéficiât en la esglesia de Moss. Sent Jacme, lo qual esta près e detingut per el Rev. Vicari del Sr. Bisbe per raho de crims de usures e altres contractes illicits, los dega denunciar al dit. Rev. Vicari o a 'n en Johan Riera notari.
 

1 de desembre de 1455-Testament de Puigdorfila Sala Serra, esposa de Pere Espanyol que vol ser enterrada a sant Jaume amb els seus.

8 de setembre de 1599 - Bateig a sant Jaume de Dionísia de Pacs Fuster, que seria esposa de Pere Andreu Ferrandell, i després ho va ser del comte de Formiguera, i del seu cosí Albert Fuster Pacs, administrador dels Formiguera.

El 9 de juliol de 1611 es va produir una baralla de bandolers a sant Jaume.

El 14 de juliol de 1611 El bandoler Francesc Baró, refugiat a l’església de Sant Jaume amb el seu germà Rafel, va ser assassinat a la capella de Sant Gabriel.

Dia 12 de febrer de 1645 el virrei José de Torres Pérez de Pomar de Mendoza és excomunicat pel vicari general per haver tret tres refugiats de l'església de Sant Jaume.

29 de setembre de 1746- Baptisme de Miquel Cayetano Soler Rebassa a la parròquia de sant Jaume.

5 d'abril de 1749-Mor Marc Antoni Cotoner i és enterrat a l'església de sant Jaume.

 

 


finestral gòtic sant jaume