"Un Reglament d'Estrangeria i una Regularització que legitimen l'economia submergida"

CGT-Balears
 

  Tornar a l'inici

Tornar a la pàgina anterior

Sembla que per fi, amb el vistiplau dels sindicats majoritaris i de la
patronal, el PSOE ja té el seu propi Reglament de la Llei d'Estrangeria, Llei que el
PP va aprovar i va modificar durant el seu mandat. Aquesta Llei ja pecava de
discriminatòria i atemptatòria als drets fonamentals de les persones
estrangeres, especialment en els casos d'entrada irregular i de la població
sense papers. Aquesta Llei consolida el paper de l'Estat Espanyol de
frontera-tap dels fluixos migratoris cap a Europa des de Llatinoamèrica i
Àfrica, i el Reglament no contradiu aquesta política.

Amb el Projecte de Reglament i l'anunciada regularització extraordinària de 3
mesos, el PSOE pretén vendre una política social progressista en matèria
d'estrangeria, oferint la possibilitat de regularització a uns 200.000
immigrants que es calcula poden acollir-se a les mesures d'arrelament social
i laboral, al mateix temps que conserva l'actual marc legislatiu reaccionari i
dóna una pilota d'oxigen a l'empressariat que utilitza mà d'obra immigrant,
a l'eliminar la possibilitat de denúncia de l'explotació laboral de la qual es
lucra.

CGT es felicitarà sempre amb tota mesura -per provisional que sigui - que
permeti a la població immigrant sense papers resident en el nostre país,
sortir del drama humà i social en el qual es troba. Però després de la felicitació,
cal preguntar-se: Per què no una regularització permanent, no limitada en el
temps?

Tant el procés de regularització de 3 mesos, com les mesures d'arrelament
social plantejades en el Projecte de Reglament, semblen anar encaminades a establir
un procediment selectiu d'entrada en la regularitat -permisos de residència-
per a la població immigrant sense papers (més d'un milió de persones). Es consagra
que l'economia submergida, palesa en el treball temporer del camp, en la
construcció, en l'hostaleria, en la prostitució o en el servei domèstic,
pugui seguir nodrint-se de mà d'obra barata, mitjançant persones estrangeres
indocumentades, al mateix temps que a aquestes se'ls ofereix la possibilitat
de permisos.. això sí, després d'un temps de sobreviure en la irregularitat:
mínim 3 anys amb demostració de contracte d'almenys un any, o vincles familiars o
informe favorable dels ajuntaments.

Des de la CGT denunciem aquesta retorçada estratègia d'estratificar als i
les treballadors/es immigrants en funció de les seves possibilitats d'arrelament
social demostrable. Tindrem ja una escala de quatre compartiments socials
quant a reconeixement de drets: la persones sense drets -tant nouvinguts
indocumentats com els que no arriben a demostrar el seu arrelament- , les que tenen el
dret a demostrar el seu arrelament, les que han aconseguit el seu permís de
residència i, finalment, les que pròpiament són nacionals d'aquest Estat. Aconseguir
drets i, per tant, optar als recursos i serveis corresponents -cada vegada més
escassos- és per al PSOE, patronal, CCOO i UGT una carrera d'obstacles,
insolidària i competitiva, com selecció "natural" dels qui demostrin estar
més capacitats per a integrar-se en el gran mercat del capitalisme global.

La CGT, per tant, seguirà defensant als cents de milers de persones
indocumentades, explotades i discriminades que malviuen en els nostres
pobles i ciutats. La CGT seguirà reivindicant Papers per a tots i totes, és a dir,
Drets Socials universals i igualitaris i el Dret a la lliure circulació de les
persones. La CGT seguirà denunciant en tot moment i lloc el tractament
policial
de la immigració, l'Europa-fortalesa i l'actual Llei d'Estrangeria.


Confederació General del Treball (CGT)
Secretariat Permanent del Comitè Confederal