Dimonia
                                                  
                                                                     La litúrgia vulnera els valors
                                                                     amb esglésies de sants i doctors
                                                                     habituats a vinclar els genolls
                                                                     a l'antuvi dels déus grans senyors
                                                                     embastats sobre pecats mortals
                                                                     reduïts per les butlles papals
                                                                     al nivell dels pecats venials
                                                                     indultats amb almoines curials.
                                                                      
                                                                     A l'entorn de la cort celestial
                                                                     sempre a dreta del pare eternal
                                                                     hi ha seients de cadirats reials
                                                                     per als culs dels senyors principals
                                                                     sempre exempts a bon preu de tot mal.
                                                                        


                                                                           19 de desembre de 2012