ATLES I MAPAMUNDI DELS CRESQUES

L'Atlas Català de l'any 1375 que es guarda a la Biblioteca Nacional de París  és obra dels Cresques, cartògrafs jueus mallorquins. Es diu Atlas Català perquè els mallorquins eren catalans de Mallorca des del 31 de desembre de 1229 quan Jaume I va conquestar Ciutat,  perquè també eren catalans de Mallorques els reis independents que tenien la cort a Perpinyà (Catalunya Nord), i perquè amb la derrota del rei català de Mallorques Jaume III a Llucmajor, els síndics mallorquins varen retre fidelitat als reis Pere el Cerimoniós, i després al rei Joan, coetanis dels Cresques.

Els Cresques vivien on es ara La Sapiència, al carrer del Seminari, i Plaça de Sant Jeroni, i després de l'assalt dels forans i menestrals al Call jueu es convertiren forçats al cristianisme, de manera que Jafudà Cresques es va convertir en Jaume Ribes.

La documentació dels reis Pere IV i Joan I exposa que  l'obra d' Abraham i Jafudà Cresques, de Ciutat de Mallorca, es va compensar amb un pagament de 150 florins d'or d'Aragó i 60 lliures mallorquines, respectivament, per realitzar i concloure unes taules on es representés la figura del món.

També està documentat que l'infant Don Joan l'any 1373 desitjava una carta nàutica completa amb el seu llevant i ponent, i amb tot el que des de l'Estret conduïa a ponent.

L'infant Joan va regalar el Mapamundi realitzat per Cresques al seu cosí Carles VI, Rei de França, el 5 de novembre de 1381, i va encarregar a Jafuda un altre Mapamundi que va acabar en 1389 després de dos anys de treballs quan Abraham Cresques ja era mort. Aquest Mapamundi realitzat en 1389 es considera perdut.

Existeixen dos models de facsímil, un que s'ajusta en els colors a l'original de París i  un altre amb algunes alteracions que és el de la Biblioteca Nacional de Madrid .

El conjunt de l'obra té per títol «Mapamundi, a saber imatge del món i de les regions que hi ha en la Terra i dels diferents pobles que l'habiten», i consta de 12 taules, cada dues taules és un pergamí, o carta, de 64 x 50 cm i junts tots els pergamins amb les seves tapes fan 64 cm per uns 4 m.

Aquests són els sis pergamins i cartes en tres làmines:  Cosmografia i Calendari;  Finisterre i Mediterrani; Delli i Catay.