Abans

 

 

Alfbia envernissada,
caldera de coure,
collars de bous,
senalla d'espart.
Faig tard.

La verema al cup,
somades de vi agre,
talls de porc salat,
una sobrassada.
Mal arribada.

Odres de pell,
ja no omplen carabasses,
cadiretes de cuiro,
tovalloles d'estopa.
Clarea a la copa?

Sobre peus de tisora,
no s'asseu a missa,
el badall de campana
ja no l'encomana.
No s du qui mana.