CC.OO. i UGT signen convenis per davall de la inflació

                                 tornar a la pàgina anterior

Que els sindicats CC.OO. i UGT no responen a les demandes dels treballadors i treballadores sinó als interessos específics dels seus buròcrates és cosa sabuda. Les mateixes bases ho han expressat moltes de vegades, però hi ha una burocràcia consolidada al llarg d'aquests anys amb interessos de gestió propis que són els que mouen de veritat els fils del sindicat i que ara mateix esperen ficar cullerada en la gestió dels actius de la gent treballadora mitjançant la gestió dels fons de pensions. D'aquí que en la batalla cap a la privatització de la gestió dels recursos dels treballadors no només hi ha intencions patronals envers el repartiment del pastís. Per això mateix aquests sindicats fan tanta bonda i permeten que un any sí i enguany també la classe treballadora perdi espai en la distribució de la renda.

Els convenis de nova firma -que afecten 1.131.000 treballadors- firmats en els primers vuit mesos de l'any, van tenir una pujada salarial mitjana del 2,98 per cent, xifra superior en una desena a la dels convenis revisats -que en cobreixen 4.842.000 d'aturats-, segons va informar el Ministeri de Treball.
La pujada salarial mitjana als convenis registrats en els vuit primers mesos de l'any resulta inferior a la inflació, que l'agost es va situar en el 3,3% en taxa interanual.

Si els treballadors hi perdem és que els rics hi guanyen.