CONVENI DE BANCA: QUIN ESCÀNDOL DE CONVENI

Font:Fesibac-CGT

En el darrer comunicat us dèiem que la proposta presentada per CCOO i UGT (amb els mateixos temes que anteriorment proposava l'AEB) no només era insuficient, per no abordar cap dels temes importants, sinó que seria escandalós si la pujada salarial seguia la mateixa tònica de l’anterior conveni i així ha passat.

Comunicat en format pdfAvui (11 de maig) pel matí, l'AEB ha presentat directament a la Mesa la seva oferta: 2,85% per a l’any 2005 i el 2,65% per a l’any 2006, ambdós anys amb clàusula d’actualització, que no de revisió (sense endarreriments). CCOO i UGT, per seguir amb el teatre, s’han mostrat satisfets amb l’oferta i han dit estar disposats a signar-lo i l'AEB ha contestat el mateix. A continuació l’han signat i se n’han anat a la roda de premsa que ja estava convocada. Com veieu, tot ha estat molt espontani.

El Conveni és escandalós per les formes utilitzades: negociació exclusivament amb CCOO i UGT fora de la mesa, filtracions a la premsa abans de conèixer les seves postures la resta de Sindicats i signatura, amb aparença d’acord, de la qual cosa només és una imposició de la patronal.

El Conveni és escandalós en el referent salarial: increments salarials molt lluny de qualsevol previsió i de l’IPC interanual que ara mateix està en el 3,5%, repetició de la clàusula d’actualització de taules (el que provocarà una nova pèrdua salarial al no incorporar endarreriments) i, tot això, dins de la mateixa setmana que els Bancs publiquen els resultats del primer trimestre: Banc de Sabadell → increment d’un 52,9% respecte a l’any anterior, SCH → un 32,7%, Banesto → un 14,1%, BBVA → un 20%, Popular → un 25,2%, etc...

Amb aquestes xifres queda clar que la patronal podia haver entrat en les reivindicacions més sentides (dissabtes lliures) i, especialment, en les salarials (pagues de beneficis, recuperació del poder adquisitiu, retribució variable, etc.). Lluny de tot això, esgarrapa una mica més dels salaris de conveni i els Sindicats signants "l’entenen" i troben equilibrat.

La representació de CGT no ha subscrit aquest acord. En els pròxims dies analitzarem el text, ja que no el vam conèixer fins ahir, i comunicarem la nostra posició definitiva. També explicarem l’abast dels "flecos" socials acordats respecte a les nostres reivindicacions.

Per acabar, indicar que l’única satisfacció que tenim pel que fa a aquest Conveni, és que a l’igual que va passar a l'anterior (els dos primers del sector que s’han negociat amb la CGT a la Mesa), ha estat constatar que, gràcies a la nostra presència, i malgrat no haver aconseguit els objectius plantejats a la nostra plataforma reivindicativa, hem evitat retrocessos en els drets dels treballadors i, encara que no suficient, s’ha introduït una clàusula d’actualització que permet revisions salarials que van ser eliminades fa 15 anys, curiosament pels mateixos signants que ara.