Desamor 

Escrivia de l'amor
i no estimava,
perquè estimar
era donar-se
en dependència

L'amor no era comerç,
ni competència.
Era submís
com l'esclavatge
que es donava.

La possessió
era el domini
que el clamava,
lluny dels sentits
que reprimien
el complaure.