ELS BRONDO A MALLORCA

tornar

L’any 1336 Jacomí Brondo vivia a l’illeta de Pere Onís a la Parròquia de Santa Eulàlia.

L’any 1338 Hipòlit Brondo tenia el rafal Axat a Montuïri.

L’any 1391, després de la revolta contra els jueus del Call de Ciutat, Samuel Faquin, jueu, es converteix al cristianisme amb el nom de Pere Brondo.

L’any 1431 Jordi Brondo era el cònsol genovés a Mallorca.

L’any 1436  Jordi Brondo d’Aixartell, que era donzell, va comprar Valldurgent.

L’any 1454 Rafel Brondo tenia una possessió a Calvià i venia llana dels ramats del Galatzó.

L’any 1457 Jordi Brondo era jurat de Ciutat.

L’any 1474 Gaspar Brondo era argenter i vivia a l’illeta de la Torre de l’Amor (Sa Calatrava), on hi vivia també l’any 1478 Galceran Brondo que era causídic. La  muller de Galceran va ser relaxada (executada) en estàtua el 1 d’agost de 1496.

L’any 1478 Pere Brondo,ciutadà, vivia a l’illeta de Vicenç Salzet, a Santa Eulàlia de Ciutat. També hi havia un Hipòlit Brondo a la parròquia de Sant Jaume a l’illeta de Morell.

El 21 de maig de 1490,  Gaspar Brondo, argenter, i la seva muller Aldonça van ser relaxats (executats) en estàtua.

L’any 1511, Jordi Brondo tenia un rafal a Montuïri.

L’any 1511, Violant Brondo es casa amb el llibert Pau Fe.

L’any 1516  Pasqual Brondo,notari que vivia a Torre del Amor, va fer-se parícep de la nau Sant Antoni.

L’any 1519 Pere Brondo vivia a l’illeta de Quint a Sant Nicolau.

L’any 1522, Alexandre Brondo, que vivia a l’illeta de la Torre de l’Amor (Sa Calatrava) era notari.

L’any 1524 Bartomeu Brondo vivia a l’illeta de Bernat Morey a Ciutat

L’any 1576, Baptista Brondo vivia a l’illeta de Felip Fuster a Santa Eulàlia.

L’any 1588 Francesc Brondo Morlà va combatre amb l’Armada Invencible.

L’any 1593 hi havia al convent de predicadors (Sant Domènec) Fra. Domènec Brondo.

L’any 1612 Bartomeu Brondo formava part del grup d’amics dels Verí que van matar a Pere J. Quint, i tenien al virrei Coloma de part seva.

L’any 1624 Pere Brondo era conseller militar del Gran i General Concell.

L’any 1642 Francesc Brondo,donzell, tenia Bentefexin, amb un molí d’aigua (actual Carretera de Valldemossa).

El 14 d’agost de 1643, Onofre Brondo va morir en un enfrontament de bàndols. Ell era dels Canavall.

L’any 1644 Miquel Brondo va ser empresonat per la seva relació amb la mort d’un jurat.

L’any 1652 Francesc Brondo tenia Son Morro a Valldemossa.

L’any 1658 Miquel Brondo Safortesa, cavaller de Calatrava, era capità de la companyia dels dos.cents.

L’any 1671 el donzell Miquel Brondo tenia Son Picornell a Montuïri.

L’any 1686 Ramon Brondo era jurat de Ciutat.

L’any 1706

El 26 de gener de 1752, al carrer de Brondo que va al Born, (on vivia Jaume Brondo) va sortir un drac de la claveguera.

L’any 1941 Nicolás Brondo Rotten era el president de l’Associació de Sa Premsa.