Any 1964

Any 1964 - Maximiliano Morales Gómez esdevé redactor en cap de la revista de la OJE, Drach.

Any 1964- Bartolomé Pujol Reus és el batle franquista d'Andratx. Mateo Monserrat Calafat és el batle de Llucmajor. Onofre Juan Amengual és tinent de batle d'Algaida.

Gener de 1964- Obres de reconstrucció de la muralla exterior del bastió de sant Pere enderrocada l'any anterior.

Gener de 1964 - Boda de Maria del Pilar Dezcallar Machimbarrera, filla del Marquès del Palmer  amb Mariano Zaforteza Calvet.

Gener de 1964- Declaració de monument històric-artistic a la necròpoli de Son Real.

20 de gener de 1964- Mor el capellà franquista Bartolomé Quetglas Gayà.

El TOP va ser una institució jurídica de la repressió política que  va funcionar durant 13 anys des de la seva posada en funcionament en 1964. Doncs bé, un dels seus objectius va ser la prompta resolució de les causes relacionades amb l'ordre públic. D'acord amb la informació disponible en l'Arxiu General de l'Administració, en els tretze anys d'activitat del TOP es van incoar 22.660 procediments.

Febrer de 1964 - José Anguera és designat director de l'Hospital Provincial.

Febrer de 1964 - Miguel Reynés Colom és el nou tinent de batle franquista d'Alaró.

Febrer de 1964 - Mor en accident de trànsit Tomàs Harris, pintor, resident a Campdemar.

8 de febrer de 1964-Declaració de monument històric-artístic per al temple de santa Catalina de Sena.

14 de febrer de 1964-Es presenta a l'Ajuntament de Palma el projecte de soterrament de Sa Riera en el Passeig de Mallorca.

26 de febrer de 1964- Franquistes, okupes legals de domini públic.

Resolución de la Dirección General de Puertos y Señales Marítimas sobre concesión de autorización a don Salvador Llopis Lorenzo (antic tinent d'alcalde franquista de Palma)  para ocupar una parcela de 487,93 metros cuadrados en la zona marítimo-terrestre de Cala Gamba, término municipal de Palma de Mallorca.

(Boletín Oficial del Estado, núm. 49 de 26 de febrero de 1964, páginas 2613 a 2613)

28 de febrer de 1964-S'alcen protestes contra l'intent de desplaçament de la Torre de Pelaires per tal d'afavorir l'especulació urbanística.


1 de març de 1964-Benedicció del campanar i la campana del Port de Sóller.

21 de març de 1964- El vaixell grec "Carina" inicia des de Palma una línia de creuer regular setmanal amb visites a Niça, Còrcega, Sicília  i Tunísia.

Llei 25/1964, de 29 d'abril, sobre Energia Nuclear (BOE nº 107, 4/5/1964,

maig de 1964-Es construeix el Palau de la Premsa de Palma en el Passeig Mallorca.

11 de maig de 1964- Máximo Alomar Josa, batle franquista de Palma.

La Central Tèrmica d'Alcúdia s'ha ampliat fins a una producció de 100.500 kw amb un cost de 300 milions de pessetes.

Les jornaleres guanyen 15 pessetes per hora. Per la collida de patata primerenca s'arriben a pagar jornals de 500 pessetes. El lloguer d'un pis val al voltant de 3000 pessetes al mes.

24 de maig de 1964 - Fernando Ramírez Palmer és elegit Consejero nacional del Movimiento de les Balears.

30 de maig de 1964- Un total de 14.610 passatgers arriben a Son Sant Joan en 254 avions.


Juny de 1964 - Ramon Abadal i Miquel Batllori gestionen l'adhesió de l'Institut d'Estudis Catalans a l'Instituto de España per tal d'assegurar la seva supervivència.

Juny de 1964- Festival de la Cançó de la Platja de Palma.

11 de juny de 1964 - Un decret declara el casc antic de Palma Conjunt Històric-Artístic.


27 de juny de 1964, Francesc Villalonga Blanes ven part de Son Nicolau a l'empresa,Foment Agropecuari del Mediterrani SA (FAMSA), per a la instal·lació d'una granja avícola.

Ordre de 7 de juliol de 1964 per la qual es nomena Delegat regional de Comerç a Palma de Mallorca al Tècnic Comercial de l'Estat don Alvaro Fernández Suárez. (BOE-A-1964-12735)

18 de juliol de 1964 - Col·locació de la primera pedra de la Torre d'Inca.

Agost de 1964- Inauguració d'un grup de 151 habitatges de renda limitada  en el carrer de sant Vicenç Ferrer de Cas Capiscol.

Agost de 1964 - Pilar Primo de Rivera inaugura l'alberg femení del Frente de Juventudes a La Victòria d'Alcúdia titulat "Crucero Baleares".

Agost de 1964 - L'Ajuntament d'Andratx compra un camió destinat a la recollida de fems en el municipi.

Agost de 1964 - Mor en accident de trànsit Santiago Delgado Arqué, ciclista de 17 anys a la carretera de Palma Nova.

Agost de 1964 - Mor en accident de trànsit Francisca Aina Tomàs Contestí, de 58 anys, de Llucmajor.

Agost de 1964 - Moren an accident de trànsit els felanitxers Margarida Amengual Vicens i Salvador Nicolau Binimelis.

Agost de 1964 . Troben ferit de mort a la carretera d'Alcúdia a l'alçada del terme de Binissalem, Manuel Tallón Estepa, de 24 anys.

Agost de 1964 - Mor ofegat a  Porto Cristo el manacorí de 19 anys Manuel Ruíz Garcia.

Agost de 1964 - Mor a causa d'una descàrrega elèctrica quan manipulava un motor el campaneter Joan Cànaves Coll, de 37 anys.

Agost de 1964 - Pere Barceló realitza els murals per a la capella de la Dolorosa de Manacor.

Agost de 1964 - Mor en accident de trànsit a Manacor, Joaquín Massana Pont, de 31 anys.

Agost de 1964 - Mor José Ángel Martínez de San Vicente, de 34 anys a l'Avinguda Comte de Sallent en accident de trànsit.

Agost de 1964 - Mor en el carrer d'Aragó de Palma Purificación Domínguez Chaparra, de 50 anys, al pas d'un camió.

Agost de 1964 - Mor en accident de carro el campaneter Gabriel Capó Mora, de 50 anys.

Agost de 1964 - Mor devers el Pont Gros (Son Sardina), Joan Ribot Mayol de 21 anys, natural de Sóller.

Agost de 1964 - Mor en accident de trànsit a la carretera de Manacor, Salvador Nicolau Binimelis, de 33 anys.

Agost de 1964 - Mor ofegat per un cop de mar a Cala Anguila el jove manacorí Mateu Riera Galmés.

Agost de 1964 - Mor David Fernández Fernández, de 38 anys, en accident de trànsit en el terme d'Inca.

Agost de 1964 - Mor a Can Pastilla en accident de trànsit, Isabel Cañellas Capó, de 19 anys.

Agost de 1964 - Mor quan nadava a la Portella de Palma,  Jordi Pizà Fiol, de Consell als 17 anys.

Agost de 1964 - Inauguració en presència del governador franquista Plácido Álvarez-Buylla, del nou mercat d'Inca.

Agost de 1964 - Enfonsament del iot  suec "Chistian" a cinc milles de Cala sant Vicenç i salvament dels seus tres tripulants.

Agost de 1964- El preu de l'albercoc de Porreres es paga al productor al preu de 5 a 5,50 pessetes.

Urbanització del Puig de Gomar a Pollença.

2 d'agost de 1964 - Un total de 354 avions passen per l'Aeroport de Son Sant Joan amb un total de 22.124 passatgers.

9 d'agost de 1964 - Un total de 335 avions passen per l'Aeroport de Son Sant Joan amb un total de 20.167 passatgers.

21 de setembre de 1964-Mor el bisbe de Mallorca  Jesús Enciso Viana.

2 de novembre de 1964-L'arquitecte Rafel Llabrés proposa la construcció d'una autopista a alguns centenars de metres de la Platja de Palma i s'oposa a engrandir la carretera .

Novembre de 1964-Inauguració de l'Escola del Magisteri.

Novembre de 1964 - Mor en accident de trànsit Jaume Fornés Pericás de Muro als 25 anys.

15 de novembre de 1964- Instal·lació del primer televisor en el Centre Social de la Colònia de sant Pere, i compra d'un motor per tenir electricitat els vespres.

23 de novembre de 1964 - La Caixa de Balears, Sa  Nostra , fa una donació de 100.000 pessetes per a les obres de la Residència de la Colònia de sant Pere.

Decret 3992/1964, de 3 de desembre, sobre construcció de casa-caserna per a la Guàrdia Civil en Alcudia (Palma de Mallorca)

20 de Desembre de 1964 -  Congrés de Cultura Catalana a Barcelona (en la clandestinitat).

Ordre de 21 de desembre de 1964 per la qual es crea un Jutjat Especial de Vagos i Maleantes a Palma de Mallorca (BOE-A-1964-21871)

 

Francisco Vallori Coll era el batle franquista de Selva

Durant l'any s'exportaren 697.187 quilos d'alls de les Balears.

1964- La Companya del Ferrocarril de Mallorca tanca les linies
de Ciutat a Santanyí i de Sa Pobla a Felanitx.

Durant l'any 1964 es patiren a Balears 1.233 accidents de trànsit amb 63 morts i 416 ferits i es posaren 30.436 multes per infraccions de trànsit.