Any 1354

       

Gilabert de Centelles nomena Antoni Torró castellà de Capdepera.
       

La part forana de Mallorca aporta 2.853 lliures a Pere el Cerimoniós.

Març de 1354- Corsaris genovesos capturen el llaüt de Miquel Martí i els quatre remers quan anava a Eivissa.(ACA, reg 1606, f. 119 v).


12 de març de 1354 - Pere IV d'Aragó funda la Universitat Sertoriana d'Osca.


15 d' abril de 1354 -Pere I de Castella i Juana de Castro es casen a Cuéllar.

9 de juny de 1354 - Alfons XI de Castella instaura a Burgos el regiment amb el nomenament directe de setze cavallers vilans que assumeixen les funcions del concejo.


28 de juny de 1354 - Inventari del castell de Pollença arrel del nomenament del nou castellà Miquel de Gerbe.

Setembre de 1354 - Pere el Cerimoniós, rei de Sardenya i Còrsega, ordena l’expulsió massiva dels antics habitants de l’Alguer


endavant