Any 1203


          El mateix any 1203 els croats saquegen Constantinoble.

3 d'abril de 1203- Mor Artur I, duc de Bretanya

              

Setembre de 1203-Mor Guillem VIII, senyor de Montpeller.

Dissabte 3 de setembre de 1203- Els almohades tornen a les Balears.  L'emir almoràvit Abd Allah ibn Ishaq ibn Ganiya és executat. Mallorca és governada per  el valí  almohade 'Abd Allāh ibn Tā'Allāh al-Kumī .

          Cap a ell ( Abd Allah ibn Ishaq ibn Ganiya) es va dirigir el  Màlik Al-Nasir Muhammad B.Yaqüb al-Mansur. Es van reunir a Dénia. Cada un d'ells va passar revista al les seves t r o p e s .  Eren dos partits de dos mil dos-cents genets, set-cents arquers i quinze mil infants sense comptar els que atacaven des de les embarcacions. L'esquadra era de tres-centes naus entre les quals hi havia setanta corbetes ,trenta tarides i cinquanta vaixells grans; la resta eren embarcacions diverses.Pel que fa als preparatius dels equips militars, els almajanecs, les escales, les pales, les destrals, els pics , els cables, les cordes eren nombrosos; el mateix que cuirasses, els càvecs, les llances, els elms, els escuts, les adargues, els arcs, les caixes de fletxes i l'abundant quantitat de queviures.

          Es van dirigir a Mallorca on van desembarcar. L'exèrcit es va apropar a la c i u t a t mentre l'estol, amb el Sayyid Abu al 'Ula Idris ibn Yusuf 'Abd al.Mu'min , va rodejar el port.  Abd Allah ibn Ishaq ibn Ganiya va sortir amb la seva gent cap a ells.  Van iniciar el combat i van resistir totes les empentes. Abd Allah ibn Ishaq ibn Ganiya  va ser derrotat.  Després el feren caure i el mataren . La porta de la ciutat va ser tancada; però els llancers i les forces navals es van apoderar de la ciutat , hi entraren i la van saquejar, no se'n va lliurar més que l'alcassaba.  El Sayyid Abu al 'Ula Idris ibn Yusuf 'Abd al.Mu'min i Abu Sa'id ibn Abi Hafs entraren a la ciutat amb el cap d'Abd Allah a la llança d'un dels G u z z que va ser qui la va tallar. Aquells dos van prohibir a la gent el saqueig i van donar l'ordre de tallar el cap d'un home que ho va fer infringint la prohibició. El seu cap va ser passejat. També es va calmar a la gent i es va concedir l'Amàn proclamant-ho pels carrerons i l'alcassaba. La gent va sortir, confiada.Abd Al' Ulà, i Abú Said van escriure al malik al-Nàsir sobre la conquesta.


endavant