"
 

Efemèrides del mes d'agost

 


 

1 d’agost de 1321 El governador Dalmau de Banyuls fa posar escoltes a les marines.

1 d’agost de 1450 Els forans alcen el setge a Ciutat i desfan el campament de La Real.

1 d’agost de 1452 Simó Ballester surt amb una galera i 300 forans del port de Pollença cap a Nàpols.

1 d’agost de 1490 Galcerán Luqui és executat pel Tribunal del Sant Ofici.

1 d’agost de 1496 El Tribunal del Sant Ofici executa Andreu Joan en persona, i en efígie a Clara, esposa de Pere Morro; Bonanat Morro; Bonanat, Francesc i Gabriel Arnau; Arnau Garret; Antoni Brull, Pere Galiana, garbellador d’espècies; Jaume Cabrera i la seva esposa Coloma; Gabriel Miró; Floreta , esposa de  Galceran Miró; Antoni Artes i Bernat Canti; Bernat Bonjorn i Anneta la seva esposa; Daniel Vida i Daniel Silvestre; Beneta, esposa de Gabriel Soldevila; Mateu Giger i la seva esposa Antònia; Rafel Aguiló i la seva esposa Clara; Bonanat Dameto i la seva esposa Joaneta; el sastre Gabriel Cantó i la seva esposa Coloma; Francí Fiol i la seva esposa Anneta; Antonina, esposa de pere Torrella; Blanca, esposa d’Andreu Joan Suau; Dolça, esposa del causídic Galceran Brondo.

1 d’agost de 1523 Pere Planes, agermanat de Sineu, és executat. Joan Gili, notari de Sineu, agermanat, és executat a la forca d’ambaixadors del castell de Bellver.

1 d’agost de 1550 Inici de la construcció de la fortalesa de Sant Salvador d’Artà.

1 d’agost de 1876 Neix Llorenç Bisbal Barceló, sabater i socialista a Alcúdia.

1 d’agost de 1936 El metge republicà (ER) de Campanet Julià Bénnassar Mir és cessat pels feixistes.

2 d’agost de 1274 Bernat Alegre, habitant del Pla de Catí, disposa que vol ser enterrat al Temple.

2 d’agost de 1391 Assalt forà contra el Call jueu de Ciutat. El promotor és Lluis Bellviure.  Els forans maten el cavall  de Jaume Llobera al camí d’Inca i feren el del governador Francesc Sagarriga. La defensa dels jueus és encomanada al paraire Antoni Matas que dirigeix 10 ballesters. En la revolta hi moren 300 jueus i 3 cristians.

2 d’agost de 1398 Comanden galeres del Sant Estol contra els sarraïns: Hug d’Anglesola, Pere Mosqueroles, patró, Guillem Vicens, paraire, Joan Desbac, donzell, Guillem de Sat Joan, donzell, Joan Vivot, ciutadà, Nicolau de Pacs, mercader, Joan Moyà, especier.

2 d’agost de 1447 La sentència de Tívoli compensa les despeses dels bàndols, de manera que al bàndol del Call corresponen 51.000 lliures i 39.000 al bàndol de l’Almudaina.

2 d’agost de 1578 Atac dels sarraïns comandats per Hassan Paixàq a Andratx. Rafel Joan, Margalida Coll i Bonaventura Coll destaquen en la defensa.

2 d’agost de 1677 Establiment de la Casa de la Misericòrdia al Temple.

3 d’agost de 1391 Conseqüències de l’assalt forà al Call: un privilegi permet als síndics de la Part Forana presentar propostes davant el Consell.

3 d’agost de 1483 Alcúdia obté el privilegi de no poder-hi entrar vi, en protecció a la producció pròpia.

3 d’agost de 1521 Francesc Burgues Bartomeu, castellà de Santueri és requerit pels jurats pel seu support als mascarats.

3 d’agost de 1522 El regent Francesc Obach surt cap a Mallorca al temps que es produeixen saquejos dels agermanats en els camps d’Alcúdia.

3 d’agost de 1613 Fundació de la confraria de Sant Pere Màrtir a Sant Domingo.

3 d’agost de 1638 Alonso de Cardona vol imposar una lleva de 1500 homes però el poble s’hi oposa.

3 d’agost de 1715 Juan Francisco Bette i de Croy-Zollre, borbònic, marquès de Lede, és el nou capità general  de les Illes Balears i substiueix el cavaller d’Aspheld.

3 d’agost de 1717 El botifler Marc Antoni Cotoner Sureda i Vivot és nomenat marquès d’Ariany. Era jurat en cap designat pels borbons.

3 d’agost de 1936 Jaume Dolç Sureda, socialista de Consell, és assassinat pels feixistes. El mateix dia els feixistes detenen el pastisser socialista de Pina, Antoni Jordà Oliver i el pollencí Josep Muntaner Cerdà.

4 d’agost de 1390 El pintor Francesc Comes es compromet a pintar el retaule de Sant Mateu a Santa Margalida.

4 d’agost de 1606 Pere Cardona, esclau bosni de Bartomeu Cardona és condemnat a fer sis mesos de catequesi. Isael Graciana. Gitana d’Inca és desterrada de per vida per haver llegit la mà, i el clergue Miquel Estelric d’Artà és condemnat a 6 mesos de presó per blasfèmia.

4 d’agost de 1680 Un total de 18 galeres i una fragata francesa arriben a Ciutat.

4 d’agost de 1748 Surten cap a Barcelona els regiments d’Irlanda, Flandes, Ibernia i Parma.

4 d’agost de 1939 El socialista Jaume Garcías Obrador és afusellat pels feixistes en el cementiri de Ciutat.

5 d’agost de 1348 Bernat Macià cobra per haver batut una fulla d’or per a l’estendard.

5 d’agost de 1416 Issa, esclau moro, és assotat per blasfem, assegut en pella ardent,  i claven la seva llengua en un espectacle públic a la Plaça de les Cols (Santa Eulàlia).

5 d’agost de 1524 Moren executats els agermanats Joan Oliva de Selva, Antoni Sastre de Sant Joan, Marc Torrents i Macià Roberts, paraires.

5 d’agost de 1690 Magdalena Bordils Truyols Sureda i Sanglada compra Son Bages a Montuïri per 5422 lliures.

5 d’agost de 1775 Tempesta i pedregada a Campos i Porreres.

6 d’agost de 1270 Ramon Manresa compra una casa sarraïna i un alberg a Galera (Felanitx).

6 d’agost de 1288 Doménec Massot s’estableix a una porció de terra de Biniforani (Bunyola).

6 d’agost de 1301 Jaume II de Mallorca promulga unes instruccions sobre competències jurídiques.

6 d’agost de 1346 El rei Pere permet la confiscació dels béms de les persones involucrades en crims de lesa majestat.

6 d’agost de 1495 El Tribunal del Sant Ofici executa Dolça, esposa de Rafel Tudela, sastre i Lluís Berard. I en efígie executa Daniel Valleriola i la seva esposa Clara; Pau Valleriola, calceter, i la seva esposa Aldonça; Francesc Valleriola, calceter, i la seva esposa Graciosa;  Andreu, Berenguer, Joan i el taverner Jaume Arnau; Joan Provençal i Joan Provençal Sala; Pere Pardo, mercader, Manuel Rodes, Bartomeu Mulet, especier; Jaume Rotger, i Joan Frígola i la seva esposa Blanca.

6 d’agost de 1521 El rei d’Espanya Carles I, suspèn l’orde de quitació de censals.

6 d’agost de 1653 Els moliners de vent demanen l’etrada a la confraria de Sant Llorenç de Santa Creu.

6 d’agost de 1936 El feixista Francisco Barrado ordena la detenció de Josep Cortès Cànaves, militant d’Esquerra Republicana de Pollença. El mateix dia s’afilia a la Falange el pollencí Mateo Serra Llompart que forma part de la Primera Línea. Al Coll de Sa Creu els feixistes maten el comunista Ateu Martí Miquel.

7 d’agost de 1256 Bernat Saragossa compra dues quarterades de terra a prop de la síquia d’En Baster, de la porció que va correspondre als homes de Barcelona, a  Cebrià.

7 d’agost de 1287 Nicolau Besalú compra dues taules de carnisser a la Carnisseria Major que confronta amb el carrer de la sabateria a Ciutat.

7 d’agost de 1522 Pere Terrencs i Miquel Frau contracten la pintura del retaule de Sant Domingo amb el prior Alfonso de Castro

7 d’agost de 1391 El veguer prohibeix la sortida dels jueus que després de l’assalt al Call volen fugir de Mallorca.

7 d’agost de 1782 Juan de Silva, nou capità general.

7 d’agost de 1940 Luis Garcia Ruíz, governador militar..

8 d’agost de 1331 Jaume III reconeix el dret a bastir una aljama i una sinagoga al Call de Ciutat.

8 d’agost de 1342 Pere de Montcada surt amb un estol contra les naus mallorquines presents al nord d’Àfrica. El lloctinent Roger de Rovenac ordena als captans d’ aquestes naus estar a l’aguait de possibles atacs.

8 d’agost de 1441 El consell del Sindicat Forà opta per escriure el seu llibre en romanç perquè els prohomes desconeixen el llatí.

8 d’agost de 1450 El mercader Pau Pardo és delegat per a la percepció de les taxes contributives en raó del maridatge de les filles del rei Alfons.

8 d’agost de 1526 Antoni Llompart d’Inca és condemnat a pagar un ducat d’or per haver expropiat una caixa en temps de la Germania.

8 d’agost de 1542 Carles I ordena al procurador reial intervenir  en assumptes criminals, i recorda a Pere Anglada i Gregori Burgues que Mallorca li pagui les pensions endarrerides.

8 d’agost de 1620 Establiment de Son Pere Jaume a Petra amb 26 veïns.Cada un disposa d’un hort i mig i ha d’aportar una gallina anual a Pau Sureda.

8 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen Bartomeu Mora en el bosc de Bellver, sabater del carrer Villalonga de Ciutat.

9 d’agost de 1231 Ramon Guitard obté de Llop Eiximenis una alqueria a Valldemossa.

9 d’agost de 1451 El regent de la governació Berenguer d’Oms és destituït per la reina Maria, i el substitueix Arnau Vilademany Blanes (senyor de Santa Coloma de Farners).

9 d’agost de 1521 El Tribunal del Sant Ofici executa Bonanada, esposa de Daniel Savanals, corredor d’orella, i Floreta Garcés, teixidora de vels, esposa de  Joan Cantó, juntamet amb el corredor d’orella Pere Arnau que habitava a la illeta d’Arbós a Sant Miquel. En estàtua són executats Rafel Plegamans, Manuel Morro, Francí Bonnín, cedacer, i Isabel Pardo.

9 d’agost de 1835 Llorençada a Manacor.Un total de 200 homes armats proclamen rei al pretendent Carles i alliberen de la presó al carlí Francesc Fàbregues.

9 d’agost de 1936 Al temps que les tropes de Bayo ocupen Eivissa, un ban a Mallorca demana 300 homes per a la constitució de la Legió de Mallorca., i la Junta Provincial d’Avituallament prohibeix la pujada de preus dels articles de primera necessitat.

El pescador afiliat a CNT Ramon Ausó Chacopino és assassinat pels feixistes al Camí dels Reis. També assassinen el sindicalista i socialista ferroviari Miquel Femenias Más.

10 d’agost de 1374 El mercer jueu Iusef  Benihauda Ben Forsg té un lloc de venda al mercat de Campos.

10 d’agost de 1450  Antoni Olives de Llucmajor i Pere Fàbregues de Petra, ambaixadors dels forans a la Cort de Nàpols.

10 d’agost de 1727 Benedicció del retaule de Santa Bàrbara de Muro, obra de Gaspar Oms.

10 d’agost de 1936 L’administratiu ferroviari , el socialista Antoni Tomàs Prats, és assassinat pels feixistes.

10 d’agost de 1937 El mestre de Santanyí Joan Alfonso Alfonso, militant d’Esquerra Republicana és inhabilitat pels feixistes.

11 d’agost de 1342 El lloctinent de Mallorca, Roger de Rovenac ordena confiscar les naus de la Corona d’Aragó.

11 d’agost de 1488 Pere Terrencs i Alonso Sedano, pintors, reben l’encàrrec de fer un retaule per al convent dels franciscans de Sóller.

11 d’agost de 1619 Es trenca la campana Bàrbara de la Seu.

11 d’agost de 1750 Fernando VI rebaixa els censals del 5% al 3%.

11 d’agost de 1937 Els AS/88 de la base aèria de Pollença incendien el vaixell mercant danès Edith.

11 d’agost de 1938 El caporal pollencí Jaime Bonnín Perelló mor en combat contra la República a la Serra de Pàndols .

11 d’agost de 1942 Mor a la presó de Dones presoneres polítiques de Can Salas, Maria Huertas Domínguez de Montellano.

12 d’agost de 1236 Jaume I confirma les donacions de Pere de Portugal a l’Església.

12 d’agost de 1481 Una baralla contra els mariners biscaïns de l’Armada reïal que volien segrestrar una prostituta acaba amb dos biscaïns morts.

12 d’agost de 1601 Carlo Doria concentra 26 galeres al moll de Ciutat per anar contra Alger.

12 d’agost de 1642 Nicolau Dameto Simonet es bandejat per haver sortit a venjar la mort del seu germà Pere Joan del bàndol dels Canavall, assassinat per Rossinyol del bàndol de Canamunt.

12 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen Cristòfol Guardiola Bennàssar, i Miquel Fiol Martí, sabaters comunistes d’Alaró i Antoni Garau Xamena, jove socialista i sabater del mateix poble a l’Amanecer. Els falangistes d’Inca detenen una vegada més els germans Antoni, Emili i Josep Sancho Forges, socialistes i sabaters, dos dels quals jugàven amb el CE Constància. El mateix dia fugen de la repressió feixista des de Cala Figuera (Santanyí) en una barca i cap a Menorca , Rafel Vidal Ruíz, el seu fill Jaume Vidal Pons, Josep Cortès Vidal, Rafel Ferrer Vidal, Cosme Caldentey Vidal,  Mateu Escalas Vidal, Monserrat Roig Sebastià i Bernat Bonet Garí.

13 d’agost de 1229 Berenguer Goharan obté l’alqueria Sinxef a Sineu i unes cases davant Sant Nicolau.

13 d’agost de 1291 Jacob Dedici ven unes cases a la costa del forn de  l’escala de Ciutat.

13 d’agost de 1291 Pere Pintener I Abrafim ben Marquit  canvien els seus albergs per cases a prop del Temple.

13 d’agost de 1310 Bernat Carrió compra l’alqueria Verger d’Artà per 180 lliures reials a  Sanç Aragonés.

13 d’agost de 1397 Antoni Pastor, cirurgià, es nomenat mostassaf de Felanitx.

13 d’agost de 1446 Miquel Sagrera i Guillem Vilasclar contracten la continuació de les obres a la Llonja.

13 d’agost de 1489 El mercader Llorenç Giner és relaxat en estàtua pel Tribunal del Sant Ofici.

13 d’agost de 1542 Francesc Gralla rep instruccions en relació a les obres a fer per a millorar la defensa.

13 d’agost de 1936 José Torres Aroca, soldat de la base de Pollença és empresonat pels feixistes al Fort d’Illetes. El mateix dia fugen des de Cala Santanyí a Cabrera  Blai Bonet Bonet i Miquel Roig Vidal, en un bot.

14 d’agost de 1314 Ramon Llull embarca cap a Bugia.

14 d’agost de 1398 Trobada del Sant Estol contra els sarraïns a Eivissa: 70 veles i 7000 homes.

14 d’agost de 1413 Prohibeixen a Ramon Poquet de Pollença esquarterar anyells no marcats.

14 d’agost de 1447 Promulgat el Regiment de Sac i sort.

14 d’agost de 1524 Moren a la forca Jordi Vives de Santa Margalida, i Macià Perelló de Manacor.

14 d’agost de 1613 Arriben 5 galeres de Malta comandades pel portuguès Luis Mendes al port de Ciutat.

14 d’agost de 1643 Surten desterrats cap a Madrid Miquel Sureda i Jaume Anglada el mateix dia que és assassinat Onofre Brondo en un enfrontament entre els bàndols.

14 d’agost de 1795 Ban contra els qui especulen amb el blat.

14 d’agost de 1936 Els feixistes jutgen el carboner d’Esporles Bartomeu Comas Ferrà.

15 d’agost de 1240  Joan Bennàsser obté de Nunyo Sanç la possessió d’Alfàbia en emfiteusi.

15 d’agost de 1515 L’armada surt cap a Bugia amb 3000 mallorquíns, dirigida pel virrei Miguel Gurrea.

15 d’agost de 1522 Fets de la Nostra Dona. Surten els mascarats alcudiencs i es produeix un enfrontament amb els agermanats, en el qual intervenen Jaume Femenia, agermanat de Muro, i Joan Cortey, agermanat, capità d’Algaida. Guillem Comes, mascarat de Muro mor en l’enfrontament, igual que el mascarat de Castell Llubí, Francí Caldés.

15 d’agost de 1576 Fundacódel convent de predicadors de Sant Vicenç Ferrer a Manacor.

15 d’agost de 1647 Juan José de Àustria arriba a Portopí comandant 10 galeres.

15 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen a Son Coletes els porrerencs Climent Serra Servera, Gaspar Oliver Soler, Pere Nicolau Soler, afiliats a Esquerra Republicana. A Son Busquets maten el picapedrer Antoni Bestard Pons. També detenen el catedràtic d’Inca Antoni Garau Bover, el regidor porrerenc Andreu Amengual Barceló (UGT), i el també regidor porrerenc Miquel Julià Nicolau, contractista d’obres afiliat a Esquerra Republicana, i l’ugetista del mateix poble Pere Juan Juan.

16 d’agost de 1269  Jaume I pacta una treva  amb Ramon Folch de Cardona i Roger  Ramon III de Foix.

16 d’agost de 1283 Jaume II de Mallorca  signa a Carcassona una aliança amb el rei Felip l’Ardit de França contrària als interessos del seu rei d’Aragó, de qui és vassall.

16 d’agost de 1344 Mateu Crespí obté una barraca una porció de terra en emfiteusi a Capdepera.

16 d’agost de 1362 Mostres militars per a preparar la guerra contra Castella.

16 d’agost de 1368 Sol·licitud de cavalls armats a Petra per a la guerra contra Castella.

16 d’agost de 1497 El Tribunal del Sant Ofici executa Joana, esposa de Gabriel Cessa i Elionor Savia, esposa de Daniel Canyelles en persona, i a Pedro de Sevilla, hostaler, en efígie.

16 d’agost de 1896 Demolició del molí de Bala Roja a Ciutat.

16 d’agost de 1936 La bandera roja és al cim del campanar de l’església de Porto Cristo.Els feixistes assassinen a Son Coletes els porrerencs Félix Parejo Mesquida, rajoler (ERB), Antoni Salleras Picornell , fuster, Sebastià Ferra Xamena (UGT), regidor i sabater, Jordi Llaneras Llull, d’Esquerra Republicana, Gabriel Llaneras Llull, ferrer, d’Esquerra Republicana, Francesc Llaneras Trobat, gerrer, de Solidaritat Obrera, Miquel Oliver Mir (JSU)  , i Bartomeu Sastre Garcies d’Algaida, treballadors d’una cantera de marès , Antoni Llull fullana, botiguer d’Algaida, Pere Llull Fullana, batle d’Algaida i d’Esquerra Republicana, Pere Llull Mudoy, Llorenç Antich Fiol, d’Esquerra Republicana, cremat,  Antoni Valls Valls, de Manacor.

En el Camií Roig els feixistes assassinen els alaroners Joan Munar Capó, picapedrer afiliat a les Joventuts Socialistes Unificades i el fuster Rafel Clar Amengual. Joan Borras, que anava amb ells va aconseguir fugir. El metge de Campanet Julià Bennàssar Mir, d’Esquerra Republicana també va ser assassinat pels feixistes.

A Galilea el mateix dia són detinguts pels feixistes Pere Joan Alcover, Joan Ferrà Ferrà, Gabriel Pujol i Andreu Riera.

Moren en combat contra els republicans Ignacio Despujol Trenor, a Cala Anguila i  Julián Llasser Amengual, feixista de la Legión de Mallorca. Pedro Riera, Pedro Bonnín, milicians dels sublevats i el requeté Juan Gomila són detinguts pels milicians republicans.

17 d’agost de 1315 Ferran de Mallorca guanya la batalla de Clarença.

17 d’agost de 1338 Nicolau Sant Just obté el dret a la jurisdicció civil i criminal de Sant Martí i Alanzell.

17 d’agost de 1353 Combat naval de les forces de la Corona d’Aragó contra les genoveses a l’Alguer.

17 d’agost de 1391 Lluís de Bellviure és posat en estat de cerca i captura per la seva participació en l’assalt del Call.

17 d’agost de 1398 El sotscastellà de Santueri, Antoni Berga, és bandejat per l’autoria de delictes.

17 d’agost de 1435 Francesc Comelles compra el rafal Colombàs, el rafal Donzell i  el Mas Jordà a Montuïri (ara Son Comelles).

17 d’agost de 1502 Jordi Miquel Aimeric és el nou governador en substitució del seu germà Joan.

17 d’agost de 1715 Desterrats 12 frares franciscans desafectes al rei Felip.

17 d’agost de 1762 Gran tempesta a Ciutat.

17 d’agost de 1794 Descompre del 4% dels sous de l’Estat als que tenen un patrimoni superior als 800 ducats.

17 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen a Son Coletes els porrerencs Manuel Suárez Atienza (Esquerra Republicana), el regidor Andreu Amengual Barceló (UGT) i el sabater Andreu Servera Moya. Al mateix lloc i el mateix dia hi moren assassinats els manacorins Guillem Barceló Barceló, el cadirer Jaume Gomila Barceló, Llorenç Salas Domenge, militant d’Esquerra Republicana, Magí Duran Nadal, i el serverí de Manacor, Pere Bauçà Cursach. També mor a Son Coletes assassinat el sabater comunista de Sencelles Pere Josep Cirer Gomila. El picapedrer alaroner Monserrat Borràs Sampol, militant de les JSU és assassinat pels feixistes al Camí Roig. El ferroviari de Binissalem  Bartomeu Sans Pons és tret de Can Mir i assassinat el mateix dia . Pere Vallespir Morell, forner de Costitx és segrestrat i assassinat. El mateix dia que els pollencíins Jaime Muntaner Seguí i Pedro Cifre Salas s’afilien a la Falange detenen 40 paisans seus.

El falangista Jaume Clapes Ripoll mor al front de Porto Cristo.

Mor executat a Barcelona Jorge Dezcallar Morell.

17 d’agost de 1939 Alfredo Kindelán Duany és nomenat comandant general de les Illes Balears.

18 d’agost de 1248  Miquel Nunis compra Binicanella (Artà) a Alfons Llorenç.

18 d’agost de 1283 Jaume II de Mallorca ret homenatge a Felip l’Ardit de França, de la senyoria de Montpeller.

18 d’agost de 1338 Arnau de Santacília és el capità de costa que defensa el sud de Mallorca on s’han vist 16 galeres sarraïnes.

18 d’agost de 1435 Guillem Bordils és multat per haver fet un amarador de lli a la seva possessió d’Inca.

18 d’agost de 1488 El Tribunal del Sant Ofici reconcilia les jueves converses, Catalina Tarongí, Aldonça, esposa de Daniel Valleriola,  Aldonça, esposa de Joan Cortès, corredor d’orella; Aldonça, esposa de Francesc Luqui, teixidor; Amada, esposa de Gabriel Porcell; Beneta, esposa de Galceran Moyà, taverner;  Angelina, esposa de Rafel Luqui, corredor d’orella; Clara, esposa de Jaume Serra; Beatriu, esposa de Gabriel Mulet; Aneta, esposa del mercader Francesc Garret; Caterina, esposa de Pere Daniel Martí.

18 d’agost de 1523 Alcúdia obté privilegis reials per la seva posició contra la Germania que qüestionava el poder dels rics.

18 d’agost de 1526 El preu de les cases enderrocades de Pere de Pacs, on habitava Joanot Colom és taxat en 74 lliures,6 sous i 8 diners.

18 d’agost de 1613 Un total de 29 persones resulten penades en un acte de fe a Sant Domingo.

18 d’agost de 1647 Agnès Fortesa Canet, esposa de Jordi Fortesa és assassinada de 9 punyalades.

18 d’agost de 1936 Tres hidravions ataquen sense èxit l’expedició de Bayo. Els feixistes assassinen a Son Coletes a Joan Bauzà Riera, jornaler de Manacor, Antoni Garau Cerdà, picapedrer de Porto Cristo, Jeroni Matamalas Expósito,Jaume Melis Martí de Sant Llorenç. Antoni Mesquida Quetglas, manacorí és assassinat a S’Hospital.  Pere Gomila Pastor, d’Artà,  xofer, és assassinat a la Plaça de Son Servera, i etambé mor assassinat pels feixistes el periodista Guy de Traversai.

19 d’agost de 1266 El prevere mallorquí Borràs de Palamós deixa en llibertat la seva esclava Monda, i al mateix temps deixa en herència la seva esclava Aixona a una neboda.

19 d’agost de 1350 Violant Vilaragut, esposa de Jaume III, és absolta pel rei Pere.

19 d’agost de 1579 « Anna », esclava de Ramon Nicolau natural de Tunis s’oposa  fermament a ser convertida al cristianisme.

19 d’agost de 1936 Tres Savoia 55-X ataquen la flota de Bayo a Punta de n’Amer.Al vaixell Jaume I empresonen  Bernat Escalas Burguera , Bernat Escalas Ortigosa, Joan Bonet Escalas, Miquel Amengual Vidal, Francisco Bueno casado i Pedro Bautista Añón , tots de Santanyí. Els feixistes assassinen Josep Borràs Pons, Joan Escanellas Moll d’Artà, a Les lanxes; assassinen també el montuïrer resident a Pina, Joan Mesquida Trubins a la carretera de Sa Indioteria, Guillem Fornés Puigrós de Manacor,  i Marià Ripoll Escandell al cementiri de Ciutat.

19 d’agost de 1937 Els feixistes assassinen Llorenç Beltran Salvà en el cementiri d’Inca.

19 d’agost de 1928 Pedro Salas Garau és el nou president de la Diputació franquista de Balears.

20 d’agost de 1251 Es disposa que els forans rendeixin comptes a les Cúries de Ciutat dels delictes comesos a Ciutat.

20 d’agost de 1273 Jaume I municipalitza la Plaça de la Porta del Mar a Ciutat.

20 d’agost de 1273 Bernat Abraham compra el dret reial sobre el vi a Campos.

20 d’agost de 1290 Bernat Font viu a Porreres al costat de l’església.

20 d’agost de 1348 Antoni de Dian cobra per haver fet una pallissada per a la Drassana.

20 d’agost de 1348  Berenguer Vivot i Gonsalvo Unís cobren per les guàrdies fetes al campanar de la Seu.

20 d’agost de 1406 Joan de Bonastre emprèn l’ampliació de la fortificació de Santueri.

20 d’agost de 1499 S’estableixen curses de cavalls a Santa Fe (Porta del Camp) per tal d’afavorir-ne la cria.

20 d’agost de 1936 A Son Coletes els feixistes assassinen el socialista de Manacor Bartomeu Blanquer Soler, a Sebastià Bonet Fullana, a Bartomeu Duran Rosselló, a Antoni Amengual Muntaner, a Ventura Valls Gili, a Francesca Salas Llull (Esquerra Republicana), a Joan Salas Llull, a Josep Valls Gili i a Joan Valls Fuster. Al cementiri de Ciutat els feixistes maten Francesc Roig Pons pedrer de Llucmajor, a Ses Cadenes maten Jaume Morell Font, al torrent de Barbarà a Tomàs Bujosa de Campos, a Rafel Tomàs Barceló a la carretera d’Andratx, a Damià Alou Ginard de Campos l’assessinen a S’Indioteria. També mor assassinat Mateu Barceló Moyà de Binissalem. El bugader de Llucmajor Antoni Sastre Garcia és assassinat a Porreres,i a Petra detenen el fosser Antoni Riutort Marí.

21 d’agost de 1256 L’infant Jaume, fill de Violant i germà de Pere, succeeix Pere de Portugal.

21 d’agost de 1262 Jaume I acorda a les Corts dividir el regne en els seus fills Pere i Jaume.

21 d’agost de 1465 Pere Llitrà ven a Antoni de Puigdorfila una esclava negra anomenada Maria i el seu fill Tomàs, que tenia 8 mesos.

21 d’agost de 1520 Benedicció de la cinquena clau de l’església de Sineu.

21 d’agost de 1554 Perellós de Pacs caça un cèrvol a Bellver.

21 d’agost de 1606 Mor Alonso Lasso Sedeño, bisbe de Mallorca, i és enterrat a la capella de Samt Pere de la Seu.

21 d’agost de 1715 Ramon Puigdorfila designat batle botifler pel comandant general borbònic, que també anomena Jordi Fortuny Despuig en el càrrec de veguer.

21 d’agost de 1936 Aquest dia el comandant sublevat contra la democràcia Enrique Esquivias Zurita ocupa la Torre del Moro a Porto Cristo.Al cementiri de Palma els feixistes maten José Vidal Asensio i Juan Vera de Lorca, Rafel Estarelles Estarelles i a Francesc Vives Torrandell de Pollença. A Ca l’Ardiaca maten Miquel Company Crespí, mestre d’obres, afiliat a Esquerra Republicana. Assassinen en el Pou de Son Bauló a Cristòfol Sala, portuari afiliat a la CNT.

22 d’agost de 1272 Mor Alfons, príncep hereu de la Corona d’Aragó, fill de Jaume I i Leonor.

22 d’agost de 1601 Andrea Doria arria amb un estol de 45 galeres que es sumes a les 26 que dirigeix Carlo Doria per anar contra Alger.

22 d’agost de 1769 Una reial cèdula concedeix Monti-sion a la Universitat Literària.

22 d’agost de 1936 Els militars sublevats a favor de la dictadura mobilitzen les quintes de 1933 i 1934. En el cementiri de Ciutat moren assassinats pels feixistes Ginés Hernández Raja, jornaler de Llorca, Miquel Marroig Colom, picapedrer de Sóller, i el picapedrer socialista de Son Serra, Antoni Serra Mir. A Son Busquets els feixistes assessinen Arnau Obrador, militant de les JSU, Diego Hernández López, de Puigpunyent,

23 d’agost de 1410 Els sobreposats dels paraires Pere Calafell i Bernat Gual, i els dels teixidors Guillem Fuyet i Bartomeu Gontard presenten unes noves ordenances gremials. Estableixen que les llanes gentils han de ser de més de 20 lligadures i que amb els estams importats de Barbària les teles han de ser almenys de 16 lligadures.

23 d’agost de 1576 Caen captius dels sarraïns Francesc Molines Vives i la seva mare Francesca Vives, d’Artà, en tant que mor el pare Pere Molines a La Duaia (Algèria).

23 d’agost de 1791 Declaració espanyola de guerra contra el Marroc en resposta al setge de Ceuta.

23 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen el mariner Constantí Vicens Lizana a Son Maiol. També és assassinat el socialista Manuel Rodríguez d’Andratx. Pere Camps Gomila de Sa Vileta és assassinat a Sa Riera. Al Coll dels Cucons Pere Joan Alcover i Gabriel Pujol aconsegueixen fugir dels feixistes que els anaven a matar.Gabriel Pujol és ferit a una mà.

Al front de Portocristo despareixen els pollencins Miquel Martorell Seguí, Rafel Cifre Borràs i Bartomeu Llobera Torrandell. El mateix dia mor Jaime Simó Bisbal, soldat d’infanteria de l’exèrcit de la dictadura.

24 d’agost de 1337 Neix Jaume IV, fill de Constança i Jaume III.

24 d’agost de 1350 El rei Pere sol·licita al Papa que absolguí als seus súbdits que nataren Jaume III.

24 d’agost de 1561 Establiment dels jesuïtes a Monti-sion.

24 d’agost de 1612 Pere Joan Quint pensa haver matat a  Rafel Verí i s’amaga amb el seu amic Arnau Santacília a l’església de Sant Francesc de Paula.

24 d’agost de 1936 L’exèrcit de la dictadura mobilitza la quinta de 1935. A Son Coletes (Manacor) els feixistes maten els militants manacorins  d’Esquerra Republicana , Francesca Llull Font, Llorenç Llull Duran de Sant Llorenç , i el sabater Bartomeu Nadal  Vadell. També maten el pastor Bartomeu Adrover Oliver, i Antoni Mas Llabrés , treballador d’una cantera, el veterinari Joan Nadal, i l’industrial Jaume Amer Roig. Tots eren manacorins i amb ells va morir també Rafel Nadal Carrió, menescal d’Artà. En el cementiri de Ciutat van morir assassinats el militant d’Esquerra Republicana Jaume Caldes Garcia i el socialista Julià Oliver Sastre. Els dos eren de Llucmajor. El mateix dia és assassinat pels feixistes Jaume Mateu d’Andratx.

24 d’agost de 1937 Consell de guerra.Causa 57/1937 contra els pollencins d’esquerra. El president del  tribunal és  el coronel d’infanteria Antonio Rosselló Batle, el vocal ponen és el comandant Antonio De la Rosa Mayol i fa d’instructor el tinent coronel d’Artilleria  Diego Pascual Bauzà. El fiscal és Ricardo Mulet.

25 d’agost de 1273 Guillem Casteller compra una taula de carnisser a Ciutat per 26 lliues.

25 d’agost de 1348 Jaume III mor decapitat a Llucmajor en combat contra la Corona d’Aragó.

25 d’agost de 1509 Bartomeu Domènech , teixidor de lli, troba 300 peces d’or a Inca i és penat a pagar 25 ducats per no denunciar-ho.

25 d’agost de 1522 Joanot Colom i Cosme Bonet obliguen als jurats a avalar crèdits a favor del moviment agermanat. Pelai Fuster és obligat a donar crèdit amb les espases tirades.

25 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen Salvador Reial Bauçà de Petra a Son Coletes.

25 d’agost de 1940 Mor afusellat pels feixistes en el cementiri de Ciutat el maonès Gabriel Seguí Benejam.

26 d’agost de 1359 El rei Pere torna a la Península.

26 d’agost de 1411 L’urgellista Anton de Luna és excomunicat per la mort de l’arquebisbe de Saragossa.

26 d’agost de 1495 El Gran i General Consell acorda pagar 6000 lliures a favor del rei.

26 d’agost de 1612  Lleonard Safortesa i Antoni Veri  feren de mort Pere Joan Quint del bàndol de Canamunt. També el der d’una estocada al costat dret Nicolau Dameto. Amb ells hi van Pere Antoni Safortesa, Tomàs Verí, capellà, Antoni Verí Tugores  i Bartomeu Brondo. Amb el mort Quint hi anaven Joanot Gual Sanglada,  Joanot Mut.

26 d’agost de 1671 Tormenta de pluja i calabruix a Mallorca.

26 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen Nicolau Cortès Cortès, de Manacor, militant d’Unió Republicana, a Son Coletes.

26 d’agost de 1937 Guillem Rigo Sastre, pescador del Mollet és assassinat pels feixistes.

26 d’agost de 1939  Moren afusellats pels feixistes al cementiri de Ciutat, Vicenç Covas Valls, soldat de Campos, Antoni Bestard Seguí, Bartomeu Comas Ferrà, socialista, carboner d’Esporles, Pau Fernández Ferrà, socialsta, picapedrer d’Esporles, Joan Bosch Mas, d’Esporles, socialista i carboner, Gabriel Calafell Serra, del Cafè Republicà d’Esporles i Bartomeu Tomàs.

27 d’agost de 1252 Joan Bennàsser compra la verema de Biniforani per 500 sous.

27 d’agost de 1268 Pere de Sant Joan estableix Avinent a l’alqueria de Bibas Huaxarib, que està entre Porto Pi i la Porta Plegadissa (Rambla/Instituts).

27 d’agost de 1391 Un total de 4000 pagesos es situen davant els murs de Ciutat.

27 d’agost de 1398 Combat a Tedelis dels homes del Sant Estol contra els sarraïns. Moren 300 sarraïns i 150 són capturats. Els capitans Hug d’Anglesola i  Joan Desbac moren en combat.

27 d’agost de 1465 El prevere Pere Català compra un esclau anomenat Antoni a Pere Llitrà.

27 d’agost de 1730 Benedicció de la capella del Roser de Felanitx.

27 d’agost de 1912 Enderrocament de la Porta de Santa Margalida de Ciutat.

27 d’agost de 1936 Arriba a Palma el vaixell militar italià Morandi amb 3 caces i 3 hidroavions Macchi 41 bis, CR-32 , i Savoia SM-81. Aquest dia es funden els Dragones de la Muerte, i el seu segon cap és el falangista Nicolàs Palmer.

Els feixistes assassinen Fernando Leal Crespo , inspector d’ensenyança, militant d’Esquerra Republicana, al camí de Raixa amb Joan Llabrés Bestard i el socialista Gabriel Mateu Palmer;  a Jaume Canals Payeras al Pontarró de S’Indioteria, a José Ortega Ruíz a la carretera de Son Anglada, a Antoni Casas Serra al camí dels Reis, a Antoni Rosselló Nadal d’Esquerra Republicana de Binissalem i habitant de Sencelles, a Ca l’Ardiaca, a Joan Llabrés Bestard a la carretera de Sóller, a Sebastià Llabrés Castell, fuster d’Esquerra Republicana de Llubí, a Son Pizà. També és assassinat el mateix dia Francesc Bonnín Picó, d’Esquerra Republicana d’Artà. A Son Coletes hi mor assassinat el picapedrer de Manacor Bartomeu Feliu Bordoy.

28 d’agost de 1229 Nunyo Sanç pacta la titularitat del castell de Santueri previ a la conquesta.

28 d’agost de 1279 Pere Cortal compra un rafal a Capdepera vora Benigolila, per 25 lliures valencianes.

28 d’agost de 1283  Guillem Marquès, sabater, tè un obrador davant el portal de Santa Eulàlia.

28 d’agost de 1459 Arriba a Ciutat el príncep Carles de Viana i s’allotja al Palau Reial de l’Almudaina, on hi residirà fins el mes de març següent.

28 d’agost de 1506 Surten de Ciutat cap a Barcelona i després en direcció a Nàpols els cavaller mallorquins Jordi Miquel de Sant Joan, Pere Ramon de Sant Martí, Joan Príam Villalonga Puigdorfila, Llorenç Palou, Nicolau Quint, Joanot Puigdorfila, Jordi Dameto, Joa Miquel Fuster Sureda, Hug de Pacs, Pere Anglada, Pere de Sant Joan,  Salvador Sureda, Martí Cavalleria, Domingo Nicolau, Ramon Safortesa Lloscos, Francesc Caulelles i Francesc Tomàs.

28 d’agost de 1546 Pere, esclau de Joan Ot Font paga 80 lliures a canvi de la seva llibertat.

28 d’agost de 1551 Els esclaus sarraïns són obligats a treballar en la millora de les muralles de Ciutat.

28 d’agost de 1601 Les galeres dels Doria surten de Ciutat contra Alger.

28 d’agost de 1611 Agricultors mallorquins obtenen la carta de població d’Atzuvia.

28 d’agost de 1640 Lope de Francia Gurrea jura el càrrec de virrei.

28 d’agost de 1695 Benedicció de l’església del convent de les caputxines.

28 d’agost de 1936 Els caces bombardegen la flota de Bayo. Guido Carestiato “Ciarotti” deixa dos hidros fora de combat a la Punta de n’Amer. Els feixistes assassinen Gabriel Gomila Monjo, regidor d’Esquerra Republicana de Manacor a Son Coletes. A Porto Cristo assassinen Margalida Jaume Vanrell de Llubí, a Son Sant Joan el sabater montuïrer Rafel Pocoví Gomila, militant d’Esquerra Republicana. El també montuïrer d’Esquerra Republicana Guillem Garcia Sastre mor assassinat a la carretera de Sóller.

28 d’agost de 1937 Condemnats pels feixistes:

Garcia Gual Antoni                              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Rebassa Maties                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Domingo Torrandell Martí                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cladera Cifre Jaume                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Serra Josep                                 Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Llobera Torrandell Antoni                    Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Castañer Cabanellas Mateu                 Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cánaves Bisañez Antoni                                              Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Magraner Inachiti Vicenç                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Amengual Rotger Gabriel                                            Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cortés Martínez Bartomeu                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Giménez Contreras Francisco              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Ucero Atienza Martín                          Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Giménez Cerdà Joan                            Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Pando Laderas Celedonio                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

González López Miguel                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cirer Oliver Bartomeu                         Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Carretero Pérez Juan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martínez Fernández Leandro               Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rojo Hermosilla Vicente                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martín Martín Cipriano                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Buenaventura Oscar de Paula              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Marín Sánchez Pedro                          Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Cànaves Gabriel                  Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Gerona Alarcón Laureano                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Fuster Llorca Josep                             Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Expósito Rodríguez Luís                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Camacho Pérez Miguel                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Álvarez Ruíz Ramon                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rico Infante Lutgardo  sergent carrab. Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vicens Font Pere Antoni                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Mata Luz Jaume                                 Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Quert Vives Jaume                             Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martorell Torrens Joan                       Causa 57/1937              30 anys de presó        Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martín Durban Martiniano                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Joan Lluís                                                          Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cánaves Darder Bartomeu                                          Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cortès Cànaves Joan                          Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cortès Cànaves Josep                        Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Company Mir Damià                          Causa 57/1937             30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Company Capó Antoni                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bota Axartell Rafel                              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bennàssar Vilalonga Guillem                Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Alemany Adrover Josep                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Aguiló Matas Francesc                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Plomer Vives Pere                                          Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Guasch Calderon Antoni                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Seguí Rotger Josep                                         Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

March Cerdà Rafel                              Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Cerdà Antoni                                             Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Suau Salord Mateu                                         Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Plomer Vives Jaume                                        Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Marquès Mosillo Josep                                               Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Llompart Campomar Bartomeu                                               Pollença.Condemnat a mort  consell de guerra 1937.08.28

Company Crespí Guillem                                            Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cifre Llompart Gabriel                                    Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cerdà Palou Francesc                                     Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cantallops Cifre Antoni                                               Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Cànaves Llofriu Joan                                       Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Arrabal Ruíz Rafael                  sergent carrabiners                   Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Salas Suau Joan                                   Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Cànaves Josep                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bonnín Fuster Francesc                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Molina Carrillo Manuel                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Rabassa Antoni                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cerdà Cifre Joan                                 Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bibiloni Cifre Bartomeu                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Aloy Solivellas Antoni                          Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Serra Mateu                                Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Llompart Joan                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vilanova Nicolau Josep                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Fuster Segura Antoni                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Solivellas Amorós Josep                      Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cànaves Salas Josep                                       Pollença.Condemnat a mort consell de guerra  1937.08.28

Rabassa Vicens Joan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rabassa Rotger Jaume                         Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Pericàs Mercer Andreu                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Oliver Canals Pere                               Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Muscarolas Bibiloni Martí                    Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Muntaner Cifre Andreu                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Muntaner Cerdà Gabriel Josep            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Mayol Orell Miquel                             Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Martorell Cifre Guillem                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Marquet Perelló Antoni                       Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vilanova March Joan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Campins Andreu                      Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cortès Fuster Josep                             Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

César Arias Esteban                            Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Bennássar Bartomeu                Causa 57/1937            12 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torres Aroca José                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Francesc Lluís                            Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cerdà Llompart Antoni                        Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Campins Bartomeu                   Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Jordà Arbona Bartomeu                      Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Alemany Juan Joan                              Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Frontera Xumet Joan                           Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Cifre Jaume                                 Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vensala Cifre Felip                              Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Salas Pere                           Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Plomer Rotger Joan                             Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Salom Rotger Cristòfol                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Espasa Albi Bartolomé                        Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Capllonch Bota Joan                            Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Rotger Cànaves Joan                           Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Morro Cifre Martí                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Cerdà Joan                                Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Colom Torrandell Miquel                     Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Vives Ramon Josep                             Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Bonnín Marquet Miquel                       Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Coll Vives Antoni                                Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cladera Cifre Joan                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cànaves Ordinas Jaume                      Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cifre Capó Miquel                               Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Torrandell Cifre Jaume                         Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Matheu Capllonch Guillem                   Causa 57/1937            20 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

Cerdà Capó Joan Antoni                     Causa 57/1937            30 anys de presó         Pollença.Condemnat pels feixistes            1937.08.28

29 d’agost de 1273 Ramon Ferrer compra un hort a la Parellada.

29 d’agost de 1324 El rei Sanç ordena la creació d’un Consell de Regència.

29 d’agost de 1343 Capitula el castell de Pollença davant el setge d’Arnau d’Erill al servei de la Corona.

29 d’agost de 1358 Amb motiu de la guerra contra Castella s’ordena a Petra l’aportació de 1000 quarteres de blat.

29 d’agost de 1399 Bernat Berga, sotscastellà de Santueri, és absolt dels delictes comesos.

29 d’agost de 1523 Els agermanats d’Inca, Joan Mateu i Antoni Bordils són condemnats a pagar 60 lliures, Rafel Albert´, sabater, és condemnat a pagar-ne 30, i  Gabriel Comes i Francesc Massip n’han de pagar 10.

29 d’agost de 1936 Assassinat pels feixistes el picapedrer de S’Arenal Francesc Tomàs Rubí a la carretera de Sóller. També és assassinat pels feixistes Llucià Mestre Canet d’Artà.

29 d’agost de 1940 La farmacèutica de l’Hospital Provincial, Margalida Monjo Perelló és destituída pel seu passat vinculat a Esquerra Republicana.

30 d’agost de 1343 Pere Conanglell és nomenat castellà del Castell de Pollença al servei de la Corona.

30 d’agost de 1391 Els forans es retiren del setge a Ciutat i  el paraire Antoni Matas i els ballesters es retiren del Palau Reial després de cobrar sis sous per dia de defensa.

30 d’agost de 1481 Agnès de Pacs i Quint, lul·lista, deixa 2000 sous per a impulsar un Estudi Lul·lià.

30 d’agost de 1605 Alfonso Laso Sedeño, arquebisbe de Càller (Cagliari) arriba a Mallorca per a fer-se càrrec del bisbat.

30 d’agost de 1713 Jaume Cànaves March, bisbe de Malta.

30 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen Julià Cirer Ferragut de Sencelles, venedor de la revista comunista Nuestra Palabra i al fonedor comunista Jaume Campomar Reinés al Camí dels Reis. L’impressor Jeroni Morell Arrom, socialista i ugetista és assassinat al cementiri de Ciutat.El mateix dia els feixistes assassinen les infermeres de la Creu Roja en l’expedició de Bayo Mercè i Daría Buxadé Adroher

31 d’agost de 1347 Crida contra l’exportació de faves, ciurons, segó, llenties, figues i garroves.

31 d’agost de 1452 Francesc d’Erill i Centelles (virrei de Sardenya) amb 3000 infants i 400 homes a cavall derrota els forans entre Inca i Sencelles.

31 d’agost de 1641 Assassinat Nicolau Seguí a Alaró.

31 d’agost de 1645 Pau general entre els bàndols.

31 d’agost de 1704 El virrei borbònic Baltasar Cristóbal Hixar Portugal i Escrivà arriba a Mallorca en una galiota.

31 d’agost de 1705 Els sarraïns capturen 4 homes a Andratx.

31 d’agost de 1936 Els feixistes assassinen Joan Roig Vidal, comunista de S’Arenal, treballador d’una cantera, a Baltasar Quetglas Moragues, de Maó, i a Jaume Garau Valent, en el cementeri de Ciutat. També maten el farmacèutic Jaume Trian Barceló, militant d’Esquerra Republicana, a Cala Major, a Miquel Company Salom a Ca l’Ardiaca, a l’inquer Rafel Fiol Seguí a Sa Indioteria, al soldador Pere Estelrich Guiscafre d’Unió Republicana, i al seu germà Bernat Estelrich Guiscafré a Son Coletes. Mor assassinat també el cataliner Jaume Juan Valent,