Són seixanta

Altre pic
una fita
irrita
el cervell.
El sacseja,
repica,
el colpeja
i li diu
que és més vell.

A tot temps
s'allarga
el passat
i el present
 fugisser
s'esvaeix
al moment
que el mirall
castiga la pell.

Només creix
aquell pèl
que no cal
i la clenxa
envaeix
el terrat.

El melic
es desplaça
al davant
del contorn
de greix q
ue l'envolta
i la imatge
que surt
al cristall
mena mal
al cos que el suporta.

Ara o suara,
més amunt,
més avall,
no es fa absent
un dolor molt punyent
que al punt
 refereix
un futur molt més curt.