Efemèrides del mes d'Abril

El mes d'abril de 1115 tropes cristianes saquejaren l'Almudaina.El mes d'abril de 1302 Jaume II ordena la restauració del pòrtic del cementiri de Santa Creu. El mes d'abril de 1316 el fuster Pere Joan fa les portes del castell de Capdepera. L'abril de 1343 Pere el Cerimoniós prohibeix forçar les dones.L'abril de 1346 Jaume Verger, sotsbatlle del castell de Capdepera demana ser rellevat. L'abril de 1373 apedreguen el Call d'Inca. L'abril de 1392 Antoni Palou, abans Bonet Estruc, jueu convers, portador de cartes, és assassinat en el camí de Petra a Santa Margalida. L'abril de 1613 finalitzen les obres en la construcció del bastió de Sant Antoni. L'abril de 1913 finalitza l'enderrocament del bastió de Jesús. L'abril de 1970 desapareix el Cine Actualidades. L'abril de 1972 el franquista Gregorio Fernández de La Mora inaugura l'embassament del Gorg Blau. L'abril de 1974 dimiteix el president de la diputació provincial, el franquista José Alcover Llompart.

 

Dia 1 d'abril de 1296 cònsols de Mallorca ofereixen 35.000 sous per a la contribució de dues galeres a la conquesta de Múrcia.

Dia 1 d'abril de 1303 Jaume II d'Aragó fa revocar a Jaume II de Mallorques el nomenament de cònsol a Tunísia, que considera de la seva competència.

Dia 1 d'abril de 1433 el picapedrer Guillem Sagrera compra l'escava russa Llucia, de 14 anys al mercader Gabriel Pardo.

Dia 1 d'abril de 1504 es fa un pregó  per la pau entre la monarquia espanyola i la francesa.

Dia 1 d'abril de 1606 es fa una processó rogativa contra la sequera. Els gremis i confrares de la Sang hi van vestits de blanc. Al meteix tems s'institueixen les quaranta hores a la Seu.

Dia 1 d'abril de 1860 s'alça contra el govern el capità general de Balears, el carlí Jaime Ortega Olleta que requisa 6 vaixells i embarca 4000 soldats al servei de Carles comte de Montemolín cap als Alfacs.

Dia 2 d'abril de 1232 Jaume I atorga als mallorquins franquesa de peatge.

Dia 2 d'abril de 1236 Bernat de Vallfogona i la seva esposa Maria venen unes cases als frares predicadors per al seu convent per un total de 800 sous malguresos.

Dia 2 d'abril de 1247 Jaume I atorga el dret a la construcció d'una Quartera a canvi de 1200 sous malguresos.

Dia 2 d'abril de 1398 Berenguer d'Abellar ordena que els llaüts i les barquetes només poden estar entre la Torre d'Aixaló i la Portella dels bóters.

Dia 2 d'abril de 1416 mor a Igualada el rei Ferran I.

Dia 2 d'abril de 1430 es fa una mostra d'armes a Pollença , formada per 448 homes, 98 ballesters, 72 muls i 23 rossins.

Dia 2 d'abril de 1445 el rei Alfons V estableix les Regles dels cavalls dels senyors.

Dia 2 d'abril de 1494 es celebra una assemblea de notables en relació a la pesta a l'Almudaina convocada pel lloctinent reial Jaume d'Aimeric. Hi participen Joan Puigdorfila, Jaume Joan Safortesa, Jaume Muntayans, Ramon Vivot, Alvar Unis, Bartomeu de Pacs Conilleres, Pere Descatlar, Joan Príam Villalonga Puigdorfila, Gaspar Sala, Nicolau Quint, Burgues, Joan Despí, Francesc Bartomeu,Marc Mateu Safortesa, Gaspar Bordils, Guillem Puigdorfila, Nicolau Espanyol i Pacs, Rafel Garcia, Jaume de Berard, Pere de Sant Joan, Benet Valentí, Lluís Soldevila i Gabriel Martí.

Dia 2 d'abril de 1593 Miquel Sagrera de Felanitx és assassinat.

Dia 2 d'abril de 1645 es celebra un acte de fe al Born que comença amb una processó de la Creu Verda i acaba amb els assots de 15 penitents.

Dia 2 d'abril de 1948 els feixistes empresonen el sabater maonès Sebastià Barceló Camps.

Dia 3 d'abril de 1410 el Consell General debat la forma de pagar el tall de 10.000 florins per al maridatge reial sense arribar a un acord en la decisió de fer-ho sobre un tall directe o mitjançant una imposició sobre la molitja. No hi ha la majoria de 2/3 que exigeix la institució.

Dia 3 d'abril de1414 Berenguer de Tagamanent, cavaller, Arnau Desmur, jurista i Jaume Albertí són elegits síndics per a la representació de Mallorca en el Parlament de la Corona. En aquesta qüestió troben l'oposició dels aragonesos.

Dia 3 d'abril de 1938 moren afusellats pels feixistes Jaume Farré Vidal i Miquel Febrer Vadell.

Dia 4 d'abril de 1346 Bertran Roig substitueix 9 ballestes i 6 crocs en mal estat al castell de Bellver que té per castellà Joan Llopis d'Oteiça.

Dia 4 d'abril de 1517 el Sant Ofici executa en efígie el paraire Bartomeu Coll i la seva esposa Úrsula que vivien a l'illeta de Palou a Sant Miquel. També en efígie són executades Beatriu, esposa de Pere Valleriola, Angelina, esposa de Gabriel Torres, Julià Colom, sabater, i Pau Bonnín, un sastre que vivia a l'illeta de Macià Costa de Santa Eulàlia. En canvi el Tribunal reconcilia Francesca Boga, esposa del paraire Cristòfol Pasqual,habitant de la Casa de Paraires a la parròquia de Sant Nicolau  i Isabel Bennàsser, esposa del corraler Tomàs Valleriola que vivilia a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau.

Dia 4 d'abril de 1606 Antoni Font de Muro abjura de Leví.

Dia 4 d'abril de 1609 els trinitaris conclouen a Santa Catalina les rogatives contra la sequera.

Dia 4 d'abril de 1809 s'ordena als bisbes per al  finançament de la guerra contra França el donatiu dels objectes de plata que no siguin estrictament necessaris.

Dia 5 d'abril de 1315 neix a Catània Jaume III.

Dia 5 d'abril de 1468, diumenge del Ram, Francesc Berenguer de Blanes jura el càrrec de lloctinent general.

Dia 5 d'abril de 1738 Bartomeu Rull Cànaves és el nou Gran Prior de l'Orde de Malta.

Dia 5 d'abril de 1938 mor afusellat pels feixistes en el cementiri de Ciutat Miquel Palmer Vadell, mariner de Felanitx

Dia 6 d'abril de 1503 per manca de gra s'autoritza menjar carn per Quaresma.

Dia 7 d'abril de 1253 Berenguer de Castellvell llega a les seves germanes Saura i Sanxa Mostacar i Randa.

Dia 7 d'abril de 1404 el mercader Antoni Parera anticipa al Consell General els 10.000 florins per al pagament de l'impost del maridatge reial.

Dia 7 d'abril de 1503 moren executats pel Sant Ofici  Pere Canti, corredor d'orella, la seva  esposa Violant i la seva filla Elionor. També és executat el barber Pere Mulet que ja havia patit l'execució en efígie un any abans.

Dia 7 d'abril de 1522 l'arquebisbe i lloctinent de Catalunya Pere de Cardona és nomenat procurador contra la Germania de Mallorca.

Dia 8 d'abril de 1934 es funda Esquerra Republicana Balear.

Dia 9 d'abril de 1241 el papa Gregori IX  emet la Butlla "Dominus regni Maioricarum".

Dia 9 d'abril de 1375 el bisbe Antoni de Galiana mor i és enterrat a la capella de la Corona.

Dia 9 d'abril de 1451 el governador Berenguer d'Oms proclama una sentència condemnatòria contra 37 rebels forans.

Dia 9 d'abril de 1793 es fa pública la declaració de guerra contra França.

Dia 9 d'abril de 1899 es celebra un míting del socialista  i ugetista Antonio Garcia Quejido a Ciutat.

Dia 10 d'abril de 1310 Jaume II decreta la creació de moneda pròpia.

Dia 10 d'abril de 1462 Salvador Sureda de Santmartí obté d'Alfons V tots els delmes de S'Àguila i Solleric.

Dia 10 d'abril de 1703 es fan processons rogatives perquè plogui.

Dia 10 d'abril de 1899 es celebra un míting del socialista Antonio García Quejido a Manacor.

Dia 11 d'abril de 1250 el canonge Berenguer Olzet i Pere de Caldes compren a mitges l'alqueria Alquazor de Porreres.

Dia 11 d'abril de 1298 Arnau de Rusqueda compra un molí proper a la Porta Plegadissa (entrada de la Riera per la Rambla).

Dia 11 d'abril de 1451 el governador Berenguer d'Oms convoca als representants de les viles a Binissalem per fer lectura de la sentència reial condemnatòria contra els rebels forans. Devers 2000 forans es posen en contra del governador.

Dia 11 d'abril de 1494 el lloctinent reial Jaume d'Aimeric fuig de la pesta camí de Pollença.

Dia 11 d'abril de 1524 moren executats pels mascarats els agermanats, Jaume Quintana de Binissalem, Llorenç Serra, sabater, Bernadí Delfabre, Joan Rosselló, Antoni Colom de Felanitx, germà de l'instador Joanot. El ferrer Jaume Escrivà, fabricant de bombardes, és penjat al Sitjar i el teixidor Bernat Sagrera mor esquarterat.

Dia 11 d'abril de 1938 els feixistes jutgen a l'Escola d'Arts i Oficis Onofre i Sebastià Sureda Colom.

 Dia 12 d'abril de 1236 el sagristà de Barcelona Pere Centelles fa donació d'unes cases per al convent dels frares predicadors.

Dia 12 d'abril de 1274 Pere d'Angelats compra els drets a les collites de l'Hort del Rei.

Dia 12 d'abril de 1507 s'ordena el repartiment de blat entre els desocupats d'Inca.

Dia 12 d'abril de 1520 Joan Serra, picapedrer, es queixa perquè no li paguen la feina feta a l'església de Manacor.

Dia 12 d'abril de 1937 el picapedrer Joan Vicens Maimó és condemnat pels feixistes a 20 anys de presó en un consell de guerra.  

Dia 13 d'abril de 1282 el papa Martí atorga als frares predicadors el privilegi de predicar i de confessar.

Dia 13 d'abril de 1287 Arnau Peligrana obté tots els drets reials sobre Capdepera i Artà durant dos anys.

Dia 13 d'abril de 1349 Jaume III de Mallorca ven Montpeller al rei de França.

Dia 13 d'abril de 1451 misser Bartomeu Albertí  fa torturar amb aiguasal el forà rebel Miquel Renovard.

Dia 13 d'abril de 1464 el bisbe Arnau Marí és enterrat a la capella de Santa Cecília de la Seu de Ciutat.

Dia 13 d'abril de 1813 la Divisió Mallorquina combat a Castalla.

Dia 13 d'abril de 1919 es produeix un saqueig dels obrers a la Plaça dels Abastaments d'Inca.

Dia 14 d'abril de 1248 Innocenci IV posa sota la protecció de Roma les 30 parròquies foranes.

Dia 14 d'abril de 1298 el notari Guillem Nadal compra unes cases a Bernat Huguet Provençal vora la font i el forn de Santa Creu.

Dia 14 d'abril de 1344 Pere el Cerimoniós reclama que li tornin els dos trabucs emprats per al setge del castell de Pollença.

Dia 14 d'abril de 1451 misser Joan Armadans ordena degollar els rebels forans Miquel Renovard a Alcúdia i Guillem Nadal a Manacor.

Dia 14 d'abril de 1522 l'alcudienc Jaume Bonet és mort pels agermanats quan pasturava els bous.

Dia 14 d'abril de 1933 es produeix una manifestació de protesta davant el concolat alemany que oneja la bandera nazi.

Dia 14 d'abril de 1937 Miquel Ques de Sencelles és tret del Castell de Bellver on estava empresonat i mor assassinat pels feixistes.

Dia 15 d'abril de 1364 el notari Pere Tordera obté l'escrivania de Porreres.

Dia 15 d'abril de 1404 el pintor Pere Marçol es contracta per fer un retaule de la Passió per a la viuda de Burgues.

Dia 15 d'abril de 1451 els cavallers Galceran Desmàs, Bartomeu Rossinyol, Joan de Galiana, Pelai Unís, Perico Unis, Gil de Santmartí, Miquel de Pacs i Huguet de Pacs, formen part de l'escamot que s'encarrega de la persecució i la repressió dels rebels forans.

Dia 15 d'abril de 1451 el rebel pollencí  Antoni Prats mor torturat. El mateix dia és torturat amb aigua i sal a Inca el rebel Miquel Rosselló.

Dia 15 d'abril de 1511 el Sant Ofici executa en efígie Clara esposa del cadirer Rafel Olivar, Coloma Llunes, Francesc Tomàs Arnau, Clara, esposa de Manuel Rodes, Clara, esposa del corredor Nicolau Cortès,  i Coloma, esposa de Bartomeu Boscons.

Dia 15 d'abril de 1519 el Sant Ofici reconcilia Elionor, esposa del sastre Jofre Rabassa, que vivien a l'illeta de Carles Desbach; Pereta, esposa del botiguer Pau Coll, que vivien a l'illeta de Genovard a Sant Nicolau; Antònia, esposa de Pau Tarongí que vivia a l'illeta de Valentí; el cedacer Joan Bonnín, de la mateixa illeta, i Isabel, esposa de Joan Torres, que vvia a l'illeta de Rovira.

Dia 15 d'abril de 1521 s'institueix la Tretzena, institució de govern del contrapoder agermanat. Joan Crespí és el seu instador.

Dia 15 d'abril de 1718 s'estableix un impost del 15% sobre les mercaderies estrangeres.

Dia 15 d'abril de 1914 els obrers d'Inca es posen en vaga per la  fam i la carència de recursos bàsics.

Dia 15 d'abril de 1931 el club monàrquic de fútbol Alfonso XIII canvia el nom per el de CD Mallorca per ajustar-se a la nova realitat republicana.

Dia 15 d'abril de 1942 els feixistes assassinen Antonio Martínez Martínez a Sa Teulera. Feia feina a una pedrera.

Dia 16 d'abril de 1255 Berenguer Claver i la seva esposa Tuvir obtenen de Ramon Saumater unes cases i vinya a Bunyola que formaven part del patrimoni de Pere de Portugal.

Dia 16 d'abril de 1342 Francesc Desvalers, Pere Mager i Bartomeu Ciges obtenen llicència per armar les coques Santa Creu i Santa Magdalena per anar a les Canàries.

Dia 16 d'abril de 1451 són esquarterats a la Plaça de Sant Antoni de Ciutat els rebels forans Miquel i Martí Rosselló. També són executats els rebels Julià Jover i  el menorquí Bernat Gomila. El mateix dia el governador Berenguer d'Oms ofereix 500 florins per la captura de Simó Ballester "Tort".

Dia 16 d'abril de 1475 mor el castellà de Santueri Joan de Bonastre.

Dia 16 d'abril de 1521 Joanot Gual i Joan Crespí demanen als jurats l'exili del virrei Joan Gurrea.

Dia 16 d'abril de 1711 un llamp enderroca una torre de la Seu i provoca un incendi a la capella de Sant Sebastià.

Dia 16 d'abril de 1713, en la celebració de la Pasqua, neva al Puig Major i al Pla de Mallorca.

Dia 16 d'abril de 1937 Joan Torrandell March, soldat d'infanteria natural de Pollença és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts i Oficis.

Dia 16 d'abril de 1938 els feixistes jutgen a l'Escola d'Arts i Oficis Mateu Durán Sitges i Antoni Tous Gelabert, de Manacor, i als soldats d'infanteria Antoni Cardona Ramon i Joan Gómez Alcalà.

Dia 17 d'abril de 1233 Ferrer de Valls obté part de l'alqueria i el rafal Baneres al camí de Manacor.

Dia 17 d'abril de 1448 Antoni Cerdà Lloscos, de Santa Margalida, és nomenat cardenal.

Dia 17 d'abril de 1483 els lliberts turcs cristianitzats demanen organitzar una confraria de Sant Jordi al convent de Sant Francesc.

Dia 17 d'abril de 1521 es celebra una assemblea o consell dels representats dels menestrals i forans elegits en el moviment agermanat. Antoni Bestard de Binissalem i Guillem Esplugues d'Artà s'incorporen a la Tretzena, representació del contrapoder agermanat.

Dia 17 d'abril de 1645 mor Melcior Dureta, batliu de Mallorca i cavaller de Malta que és enterrat a Sant Joan de La Valletta.

Dia 17 d'abril de 1948 els feixistes empresonen Margalida Andreu Marimon, de Montuïri.

Dia 18 d'abril de 1349 Jaume III ret homenatge al rei de França per Omelàs, Castellnou i Frontinyà.

Dia 18 d'abril de 1451, diumenge del Ram, 2000 forans  dirigits per Simó Ballester "Tort" tornen a plantar-se en setge davant els murs de Ciutat.

Dia 18 d'abril de 1864 és afusellat a Calanda (Aragó) el capità general de Balears Jaime Ortega Olleta, després del seu alçament frustrat.

Dia 19 d'abril de 1458 el ferrer Joan Domènec és contractat per a la fabricació d'una bombarda.

Dia 19 d'abril de 1516 Arnau Albertí fa donació a Campos d'una relíquia del "Lignum Crucis".

Dia 19 d'abril de 1937 Joan Mas Abrines de Campos és afusellat pels feixistes al Fort d'Illetes.

Dia 20 d'abril de 1236 Bernat de Cardona i la seva esposa Catalana compren un solar proper al Pont Jussà per fer-hi unes cases.

Dia 20 d'abril de 1401 Roger de Montcada és nomenat lloctinent general per set anys.

Dia 20 d'abril de 1480 Salvador Sureda de Santmartí obté el privilegi de l'exempció de talles per Sant Martí.

Dia 20 d'abril de 1486 els pintors Pere Terrencs, Joan Desí, Rafel Moger i  Nicolau Martí sol·liciten poder organitzar-se en confraria de Sant Lluc.

Dia 20 d'abril de 1563 mor a Roma el cardenal Jaume Pou Berard.

Dia 21 d'abril de 1233 l'ambaixador genovès Humbert Volta obté el permís d'establiment de cònsols a les ciutats dominades pel rei Jaume I.

Dia 21 d'abril de 1523 Guillem Esplugues, sacerdot partidari dels agermanats, és privat de la llibertat  i ingressa en la presó del Bisbe.

Dia 21 d'abril de 1611 acaba la sequera amb pluges que s'allarguen tot el dia.

Dia 21 d'abril de 1937 Simon Pompeio és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts i Oficis.

Dia 22 d'abril de 1240 el papa Gregori IX atorga al bisbe de Mallorca el dret de comprar i vendre esclaus encara que siguin cristians.

Dia 22 d'abril de 1362 és assassinada Joana I d'Anjou, reina de Sicília.

Dia 22 d'abril de 1410 Pelai Unis confirma la festivitat de Sant Jordi.

Dia 22 d'abril de 1756 s'inicia amb la primera pedra la construcció de la façana de Sant Mateu de Bunyola.

Dia 22 d'abril de 1795 el rei ordena una lleva de 165 homes de Mallorca per a l'Armada.

Dia 22 d'abril de 1947 els feixistes jutgen en el quarter d'infanteria el xófer Miquel Picornell Torrilla, que és condemnat a un any de presó, i el sabater de Ciutadella  Miquel Casasnovas Riera, que en surt absolt.

Dia 23 d'abril de 1502 moren executades en persona  pel Sant Ofici Antònia Quart , esposa de Pau Garro i Anneta, esposa del mercer Joan Fortesa i el corredor Antoni Boga. El mateix dia són executats en efígie pel Sant Ofici Joan Pinya, cosidor, Gabriel Montaner, Gilabert Valleriola, Galceran Rabassa , corredor, i la seva esposa Antònia, Rafel Martí, Pau Garro "de Querde", assaonador, Graciosa Castellano, Salvat Rotger, Pau Bennásser, botiguer, Manuel Coll, Anneta, esposa de Gabriel Muntaner, Antonina, esposa de Jaume Juncar, Aldonça, esposa del teixidor Pau Berard, Bartomeu Umbert, Joan Mulet i la seva esposa Joana, i el teixidor Andreu Andreu.

Dia 23 d'abril de 1516 són absolts d'haver causat ferides a Bonafè els inquers Antoni i Bartomeu Domènec, Antoni Bordils, Bernadí Català, Joan Gallur, Joan Ramis, Joan Roca.

Dia 23 d'abril de 1522 el capità mascarat Pere de Pacs dirigeix 500 infants i 20 cavallers. Una part d'aquests, comandats per Bartomeu Rossinyol ocupen el pujol de Son Sabater,  situa els cavallers a l'alzinar de Crestatx i  els infants a la síquia de Ses Barranques. Antoni Maura reforça les tropes mascarades amb 300 homes més. En el combat moren 26 agermanats.

Dia 23 d'abril de 1823 moren afusellats en el camp de les ànimes de Llucmajor els absolutistes Guillem Clar Vila de Llucmajor, i  Joaquim Obrador Ballester de Campos.

Dia 23 d'abril de 1941 el franquista José de Oleza y España és designat a dit batle de Ciutat.

Dia 24 d'abril de 1715 apliquen la condemna de la carrera de baquetes a quatre soldats a la Porta de Jesús.

Dia 24 d'abril de 1901 el socialista Francesc Roca aconsegueix excloure els anarquistes de la Federació Local de Societats Obreres de Ciutat.

Dia 24 d'abril de 1932 es celebra un míting de la dreta al Coliseu Balear amb José Maria Gil Robles i Luís Zaforteza Villalonga. L'esquerra és manifesta contra la seva presència a Ciutat.

Dia 24 d'abril de 1937 Enric Domínguez Verger de Capdepera és jutjat pels feixistes a l'Escola d'Arts i Oficis.

Dia 25 d'abril de 1268 Berenguer Arnau i la seva esposa Saurimonda estableixen un obrador al carrer de la Ferreria de Palma.

Dia 25 d'abril de 1275 Arnau Ferrer s'estableix a un obrador del carrer de la Ferreria que tenia dos portals.

Dia 25 d'abril de 1463 els partidaris del monarca segrestren els béns del pollencí Joan Company partidari de la Generalitat en la lluita contra el rei.

Dia 25 d'abril de 1491 sìnicia la construcció del convent de Santa Magdalena.

Dia 25 d'abril de 1932 es produeix la clausura governativa dels locals de la Unió de Dretes.

Dia 26 d'abril de 1268 Guillem de Riba ven la meitat d'un molí a la Real que compra per al convent el monjo Balaguer d'Esplugues.

Dia 26 d'abril de 1342 Domingo Gual obté llicència per armar la coca Sant Joan i anar a les Canàries.

Dia 26 d'abril de 1458 Vidal Castellar d'Orís i Blanes jura el càrrec de lloctinent reial.

Dia 26 d'abril de 1750 surt de Santa Creu una processó rogativa contra la sequera.

Dia 26 d'abril de 1914 l'integrisme religiós celebra un míting contra la blasfèmia a Inca organitzat pel prevere Francesc Sitjar.

Dia 27 d'abril de 1487 una baralla en un joc de bitlles a Porreres acaba amb la mort de Miquel Estaràs que havia ferit amb l'espasa Miquel Ramon. A la baralla hi participaren Gabriel Ramon, Antoni Sans i Gabriel Barceló.

Dia 27 d'abrl de1702 arriba una sagètia amb 47 mallorquins esclavitzats a Alger i redimits mitjançant la intervenció dels mercedaris.

Dia 27 d'abril de 1937 els soldats d'Infanteria 36 de Campos surten cap a la Península.

Dia 27 d'abril de 1942 són assassinats pels feixistes a Ses Quatre Campanes els jornalers Joan Crespí Marí i Jaume Sbert Orell.

Dia 28 d'abril de 1385 Jordi March "Girgoleta", portador de cartes, és ferit en el camí de Petra a Manacor.

Dia 28 d'abril de 1502, Magdalena Porcell és raptada per Bartomeu Maó.

Dia 28 d'abril de 1716 Salvador Truiols és empresonat al castell  de Bellver. El mateix dia Francesc Ramis Ferragut és empresonat a la Toprre de l'Àngel.

Dia 29 d'abril de 1350 el físic Joan Navata, partidari de Jaume III, i partícep en la seva defensa a la batalla de Llucmajor, és indultat.

Dia 29 d'abril de 1451 Jaume Cadell al front de 15 homes és enviat a la captura del rebel forà Simó Ballester "Tort".

Dia 29 d'abril de 1513 Manuel Gual d'Inca és sentenciat al pagament de 125 lliures a Bordils per la mort de l'esclau Antonel·lo.

Dia 29 d'abril de 1522 el donzell Joan Desbac és assassinat pels agermanats a Ses Forques, just a l'entrada de Petra des del camí de Sant Joan. En la seva mort hi participa l'agermanat Llorenç Vadell de Santanyí. Gabriel Castanyer i 60 genets agermanats més saquegen les possessions dels voltants de Petra, Sant Joan i Montuïri.

El mateix dia el procurador fiscal dels agermanats Miquel Sampol és enviat com emissari del moviment a Barcelona.

Dia 29 d'abril de1680 es beneeix l'església conventual de Santa Catalina de Sena.

Dia 29 d'abril de 1754 el drac de na Coca surt de la claveguera del carrer del Socors.

Dia 29 d'abril de 1939 dimiteix el president de la Diputació provincial franquista, José Quint Zaforteza, tradicionalista contrari al decret d'unitat de la Falange Española Tradicionalista.

Dia 30 d'abril de 1524 el paraire Miquel Boscana, agermanat que vivia a l'illeta de Bartomeu de Pacs de Ciutat és executat pels mascarats i les tropes de Carles V. També és executat l'agermanat  solleric Jaume Oliver "Botifoc" que no es resignava a la derrota i anava alçat.

Dia 30 d'abril de 1714 es beneeix l'església de Santa Anna de Muro.

Dia 3O d'abril de 1300 Guillem Colombar i  Joan Pasqual prenen en lloguer a Jaume de Caldes l'Illa de Cabrera per a la caça i pastures per  un import de 10 lliures.